SỔ MƠ LÔ ĐỀ 2020 chữ cái X

Sổ mơ năm 2020 tổng hợp và giải mã tất cả gần 2000 giấc mơ hay gặp nhất của bạn. Chúng tôi hy vọng nó sẽ giúp các bạn có những quyết định đúng đắn nhất cho mình.

Tìm nhanh theo bảng chữ cái:
STT Tên giấc mơ Bộ số tương ứng
1 Xe bò ba gác 07 - 87
2 Xe cấp cứu 05 - 50
3 Xe cần cẩu 56 - 65 - 51
4 Xe hơi 82 - 92
5 Xe lu 31 - 41
6 Xe máy 42 - 47 - 72
7 Xe ngựa 15 - 52 - 92
8 Xe điện 01 - 06 - 16
9 Xe đu 31 - 63 - 68
10 Xe đạp 02 - 18 - 28
11 Xem hai bà cãi nhau 08
12 Xem kịch 13 - 63 - 35
13 Xem phim 90 - 78
14 Xem đá bóng 72 - 96
15 Xem đám ma 25 - 52
16 Xem đánh nhau 89
17 Xiên cá rô 03 - 05 - 50
18 Xung phong 92 - 94
19 Xác chết 12 - 52
20 Xác chết nhiều 07 - 38 - 78
21 Xây bể nước 21 - 32
22 Xây dựng bàn thờ 27 - 72
23 Xây nhà 14 - 16
24 Xây nhà rỡ đi 08 - 10
25 Xì hơi xe 42 - 92
26 Xích lô 18 - 19 - 94
27 Xích mích với bạn 06
28 Xóm cũ 64 - 47
Tìm nhanh theo bảng chữ cái:
Chia sẻ