Xổ số miền bắc Thứ 5 hàng tuần

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 13-6-2024

Đặc biệt 29826
Giải nhất 13498
Giải nhì 63321 15802
Giải ba 27738 56163 93997
37190 12592 30960
Giải tư 7699 2850 6191 4221
Giải năm 0718 9433 5262
1981 5778 0943
Giải sáu 179 216 075
Giải bảy 98 35 48 02
Phóng to
Đầu Lô tô
0 02, 02
1 16, 18
2 21, 21, 26
3 33, 35, 38
4 43, 48
5 50
6 60, 62, 63
7 75, 78, 79
8 81
9 90, 91, 92, 97, 98, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 50, 60, 90
1 21, 21, 81, 91
2 02, 02, 62, 92
3 33, 43, 63
4
5 35, 75
6 16, 26
7 97
8 18, 38, 48, 78, 98, 98
9 79, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 6-6-2024

Đặc biệt 66688
Giải nhất 12104
Giải nhì 71206 88217
Giải ba 42266 44663 12063
02816 05016 55725
Giải tư 4250 4823 6110 8859
Giải năm 4556 5041 7581
7507 4539 8341
Giải sáu 320 047 190
Giải bảy 28 07 14 10
Phóng to
Đầu Lô tô
0 04, 06, 07, 07
1 10, 10, 14, 16, 16, 17
2 20, 23, 25, 28
3 39
4 41, 41, 47
5 50, 56, 59
6 63, 63, 66
7
8 81, 88
9 90
Đuôi Lô tô
0 10, 10, 20, 50, 90
1 41, 41, 81
2
3 23, 63, 63
4 04, 14
5 25
6 06, 16, 16, 56, 66
7 07, 07, 17, 47
8 28, 88
9 39, 59

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 30-5-2024

Đặc biệt 98932
Giải nhất 74989
Giải nhì 63943 68861
Giải ba 14371 59962 35608
24625 99816 03229
Giải tư 5752 1244 3526 3796
Giải năm 9831 9248 3552
9192 2768 1230
Giải sáu 512 138 128
Giải bảy 12 84 68 32
Phóng to
Đầu Lô tô
0 08
1 12, 12, 16
2 25, 26, 28, 29
3 30, 31, 32, 32, 38
4 43, 44, 48
5 52, 52
6 61, 62, 68, 68
7 71
8 84, 89
9 92, 96
Đuôi Lô tô
0 30
1 31, 61, 71
2 12, 12, 32, 32, 52, 52, 62, 92
3 43
4 44, 84
5 25
6 16, 26, 96
7
8 08, 28, 38, 48, 68, 68
9 29, 89

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 23-5-2024

Đặc biệt 13182
Giải nhất 64473
Giải nhì 58976 80232
Giải ba 65555 53210 45207
14837 11304 47605
Giải tư 1946 6656 2147 6690
Giải năm 2484 5860 7889
6268 2267 8394
Giải sáu 272 701 862
Giải bảy 51 87 41 60
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 04, 05, 07
1 10
2
3 32, 37
4 41, 46, 47
5 51, 55, 56
6 60, 60, 62, 67, 68
7 72, 73, 76
8 82, 84, 87, 89
9 90, 94
Đuôi Lô tô
0 10, 60, 60, 90
1 01, 41, 51
2 32, 62, 72, 82
3 73
4 04, 84, 94
5 05, 55
6 46, 56, 76
7 07, 37, 47, 67, 87
8 68
9 89

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 16-5-2024

Đặc biệt 61034
Giải nhất 71290
Giải nhì 62348 50106
Giải ba 88442 20468 98125
52900 60651 31992
Giải tư 2338 9068 9944 8906
Giải năm 2052 1282 6872
1395 3593 8574
Giải sáu 165 824 844
Giải bảy 30 92 09 25
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 06, 06, 09
1
2 24, 25, 25
3 30, 34, 38
4 42, 44, 44, 48
5 51, 52
6 65, 68, 68
7 72, 74
8 82
9 90, 92, 92, 93, 95
Đuôi Lô tô
0 00, 30, 90
1 51
2 42, 52, 72, 82, 92, 92
3 93
4 24, 34, 44, 44, 74
5 25, 25, 65, 95
6 06, 06
7
8 38, 48, 68, 68
9 09

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 9-5-2024

Đặc biệt 60325
Giải nhất 15349
Giải nhì 32360 62341
Giải ba 75210 62356 51398
75745 57573 85987
Giải tư 1468 8155 2344 3177
Giải năm 4101 1314 6459
5476 3361 9112
Giải sáu 358 053 489
Giải bảy 34 30 62 71
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01
1 10, 12, 14
2 25
3 30, 34
4 41, 44, 45, 49
5 53, 55, 56, 58, 59
6 60, 61, 62, 68
7 71, 73, 76, 77
8 87, 89
9 98
Đuôi Lô tô
0 10, 30, 60
1 01, 41, 61, 71
2 12, 62
3 53, 73
4 14, 34, 44
5 25, 45, 55
6 56, 76
7 77, 87
8 58, 68, 98
9 49, 59, 89

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 2-5-2024

Đặc biệt 27567
Giải nhất 98924
Giải nhì 51863 96125
Giải ba 32394 64549 84234
20036 87618 89421
Giải tư 7865 6190 9540 9899
Giải năm 1929 1291 3732
4499 0501 0023
Giải sáu 237 365 872
Giải bảy 39 63 74 20
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01
1 18
2 20, 21, 23, 24, 25, 29
3 32, 34, 36, 37, 39
4 40, 49
5
6 63, 63, 65, 65, 67
7 72, 74
8
9 90, 91, 94, 99, 99
Đuôi Lô tô
0 20, 40, 90
1 01, 21, 91
2 32, 72
3 23, 63, 63
4 24, 34, 74, 94
5 25, 65, 65
6 36
7 37, 67
8 18
9 29, 39, 49, 99, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 25-4-2024

Đặc biệt 36594
Giải nhất 90713
Giải nhì 48830 35403
Giải ba 24376 63350 49922
46764 82390 56362
Giải tư 0777 9136 6698 2988
Giải năm 7581 7323 4178
9700 7530 1657
Giải sáu 095 465 777
Giải bảy 08 62 71 60
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 03, 08
1 13
2 22, 23
3 30, 30, 36
4
5 50, 57
6 60, 62, 62, 64, 65
7 71, 76, 77, 77, 78
8 81, 88
9 90, 94, 95, 98
Đuôi Lô tô
0 00, 30, 30, 50, 60, 90
1 71, 81
2 22, 62, 62
3 03, 13, 23
4 64, 94
5 65, 95
6 36, 76
7 57, 77, 77
8 08, 78, 88, 98
9

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 18-4-2024

Đặc biệt 62904
Giải nhất 16351
Giải nhì 92109 84405
Giải ba 50215 82326 54744
81157 60946 93661
Giải tư 7880 3573 0916 9336
Giải năm 9443 9241 5284
9798 4277 7296
Giải sáu 591 346 154
Giải bảy 69 52 95 37
Phóng to
Đầu Lô tô
0 04, 05, 09
1 15, 16
2 26
3 36, 37
4 41, 43, 44, 46, 46
5 51, 52, 54, 57
6 61, 69
7 73, 77
8 80, 84
9 91, 95, 96, 98
Đuôi Lô tô
0 80
1 41, 51, 61, 91
2 52
3 43, 73
4 04, 44, 54, 84
5 05, 15, 95
6 16, 26, 36, 46, 46, 96
7 37, 57, 77
8 98
9 09, 69

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 11-4-2024

Đặc biệt 69356
Giải nhất 22552
Giải nhì 35140 15293
Giải ba 35010 28133 33342
65578 74436 57981
Giải tư 4851 2761 8993 3587
Giải năm 6909 2693 2363
1750 3328 7628
Giải sáu 753 388 635
Giải bảy 73 80 42 86
Phóng to
Đầu Lô tô
0 09
1 10
2 28, 28
3 33, 35, 36
4 40, 42, 42
5 50, 51, 52, 53, 56
6 61, 63
7 73, 78
8 80, 81, 86, 87, 88
9 93, 93, 93
Đuôi Lô tô
0 10, 40, 50, 80
1 51, 61, 81
2 42, 42, 52
3 33, 53, 63, 73, 93, 93, 93
4
5 35
6 36, 56, 86
7 87
8 28, 28, 78, 88
9 09

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 4-4-2024

Đặc biệt 69389
Giải nhất 34052
Giải nhì 48091 95190
Giải ba 28642 87265 12540
99128 22291 24399
Giải tư 6903 4457 3278 6776
Giải năm 4578 6228 5858
0611 4540 7296
Giải sáu 788 031 386
Giải bảy 01 42 65 89
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 03
1 11
2 28, 28
3 31
4 40, 40, 42, 42
5 52, 57, 58
6 65, 65
7 76, 78, 78
8 86, 88, 89, 89
9 90, 91, 91, 96, 99
Đuôi Lô tô
0 40, 40, 90
1 01, 11, 31, 91, 91
2 42, 42, 52
3 03
4
5 65, 65
6 76, 86, 96
7 57
8 28, 28, 58, 78, 78, 88
9 89, 89, 99

10 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bánh dày
2. Nằm mơ thấy Bóng rổ
3. Nằm mơ thấy Bảo vật
4. Nằm mơ thấy Chuyển nhà
5. Nằm mơ thấy Cháy nhà
6. Nằm mơ thấy Chải chuốt
7. Nằm mơ thấy Con lợn
8. Nằm mơ thấy Gà con
9. Nằm mơ thấy Phụ hồ
10. Nằm mơ thấy Ỉa bậy chùi đít không sạch
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2024)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Số 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Chia sẻ