Xổ số miền bắc Thứ 5 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 27-1-2022

Đặc biệt
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi Lô tô
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 20-1-2022

Đặc biệt 71085
Giải nhất 18328
Giải nhì 78797 48541
Giải ba 46956 56008 54100
55367 39190 50473
Giải tư 5382 2316 9902 5825
Giải năm 7643 2127 0441
0554 6448 9387
Giải sáu 138 764 484
Giải bảy 49 41 71 25
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 02, 08
1 16
2 25, 25, 27, 28
3 38
4 41, 41, 41, 43, 48, 49
5 54, 56
6 64, 67
7 71, 73
8 82, 84, 85, 87
9 90, 97
Đuôi Lô tô
0 00, 90
1 41, 41, 41, 71
2 02, 82
3 43, 73
4 54, 64, 84
5 25, 25, 85
6 16, 56
7 27, 67, 87, 97
8 08, 28, 38, 48
9 49

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 13-1-2022

Đặc biệt 46638
Giải nhất 89412
Giải nhì 72737 87756
Giải ba 57974 99595 91718
18521 91484 48820
Giải tư 4595 0551 1782 4512
Giải năm 9965 8258 5690
5901 9239 9036
Giải sáu 312 881 528
Giải bảy 28 88 04 08
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 04, 08
1 12, 12, 12, 18
2 20, 21, 28, 28
3 36, 37, 38, 39
4
5 51, 56, 58
6 65
7 74
8 81, 82, 84, 88
9 90, 95, 95
Đuôi Lô tô
0 20, 90
1 01, 21, 51, 81
2 12, 12, 12, 82
3
4 04, 74, 84
5 65, 95, 95
6 36, 56
7 37
8 08, 18, 28, 28, 38, 58, 88
9 39

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 6-1-2022

Đặc biệt 98437
Giải nhất 25100
Giải nhì 22368 37271
Giải ba 88300 09721 07843
60532 26375 91059
Giải tư 8338 0498 7206 4444
Giải năm 8135 6179 9356
3436 8678 8451
Giải sáu 783 240 946
Giải bảy 95 72 77 30
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 00, 06
1
2 21
3 30, 32, 35, 36, 37, 38
4 40, 43, 44, 46
5 51, 56, 59
6 68
7 71, 72, 75, 77, 78, 79
8 83
9 95, 98
Đuôi Lô tô
0 00, 00, 30, 40
1 21, 51, 71
2 32, 72
3 43, 83
4 44
5 35, 75, 95
6 06, 36, 46, 56
7 37, 77
8 38, 68, 78, 98
9 59, 79

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 30-12-2021

Đặc biệt 62033
Giải nhất 86170
Giải nhì 66387 22954
Giải ba 85860 64501 10758
01578 50933 41644
Giải tư 8191 6435 2915 1993
Giải năm 2678 3667 6402
8797 4676 9669
Giải sáu 874 050 826
Giải bảy 45 02 57 35
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 02, 02
1 15
2 26
3 33, 33, 35, 35
4 44, 45
5 50, 54, 57, 58
6 60, 67, 69
7 70, 74, 76, 78, 78
8 87
9 91, 93, 97
Đuôi Lô tô
0 50, 60, 70
1 01, 91
2 02, 02
3 33, 33, 93
4 44, 54, 74
5 15, 35, 35, 45
6 26, 76
7 57, 67, 87, 97
8 58, 78, 78
9 69

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 23-12-2021

Đặc biệt 78708
Giải nhất 39168
Giải nhì 13761 89105
Giải ba 23621 29580 54680
14680 37600 55979
Giải tư 5511 2514 4271 7273
Giải năm 8798 5224 0699
1721 1017 9385
Giải sáu 787 277 958
Giải bảy 05 63 34 77
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 05, 05, 08
1 11, 14, 17
2 21, 21, 24
3 34
4
5 58
6 61, 63, 68
7 71, 73, 77, 77, 79
8 80, 80, 80, 85, 87
9 98, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 80, 80, 80
1 11, 21, 21, 61, 71
2
3 63, 73
4 14, 24, 34
5 05, 05, 85
6
7 17, 77, 77, 87
8 08, 58, 68, 98
9 79, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 16-12-2021

Đặc biệt 43032
Giải nhất 62190
Giải nhì 86553 39034
Giải ba 88164 08915 88997
73970 71091 22920
Giải tư 2383 1532 7872 0168
Giải năm 9479 4217 0408
9817 5963 3325
Giải sáu 311 015 241
Giải bảy 29 11 67 26
Phóng to
Đầu Lô tô
0 08
1 11, 11, 15, 15, 17, 17
2 20, 25, 26, 29
3 32, 32, 34
4 41
5 53
6 63, 64, 67, 68
7 70, 72, 79
8 83
9 90, 91, 97
Đuôi Lô tô
0 20, 70, 90
1 11, 11, 41, 91
2 32, 32, 72
3 53, 63, 83
4 34, 64
5 15, 15, 25
6 26
7 17, 17, 67, 97
8 08, 68
9 29, 79

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 9-12-2021

Đặc biệt 34346
Giải nhất 19051
Giải nhì 87023 83795
Giải ba 78220 36843 65736
45773 96380 44961
Giải tư 8855 5668 0894 9875
Giải năm 2049 4800 4733
6292 7887 1521
Giải sáu 188 852 248
Giải bảy 24 12 49 33
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00
1 12
2 20, 21, 23, 24
3 33, 33, 36
4 43, 46, 48, 49, 49
5 51, 52, 55
6 61, 68
7 73, 75
8 80, 87, 88
9 92, 94, 95
Đuôi Lô tô
0 00, 20, 80
1 21, 51, 61
2 12, 52, 92
3 23, 33, 33, 43, 73
4 24, 94
5 55, 75, 95
6 36, 46
7 87
8 48, 68, 88
9 49, 49

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 2-12-2021

Đặc biệt 27587
Giải nhất 50645
Giải nhì 79067 60923
Giải ba 63031 28146 15696
99312 65915 66228
Giải tư 6734 2387 1842 6165
Giải năm 1141 0302 0383
9206 9080 7792
Giải sáu 402 014 250
Giải bảy 00 25 56 21
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 02, 02, 06
1 12, 14, 15
2 21, 23, 25, 28
3 31, 34
4 41, 42, 45, 46
5 50, 56
6 65, 67
7
8 80, 83, 87, 87
9 92, 96
Đuôi Lô tô
0 00, 50, 80
1 21, 31, 41
2 02, 02, 12, 42, 92
3 23, 83
4 14, 34
5 15, 25, 45, 65
6 06, 46, 56, 96
7 67, 87, 87
8 28
9

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 25-11-2021

Đặc biệt 64313
Giải nhất 28994
Giải nhì 65124 50348
Giải ba 13101 67857 72232
05175 52084 25433
Giải tư 8885 3201 6746 5644
Giải năm 5395 9270 4315
6236 3755 2130
Giải sáu 792 890 523
Giải bảy 52 59 36 55
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 01
1 13, 15
2 23, 24
3 30, 32, 33, 36, 36
4 44, 46, 48
5 52, 55, 55, 57, 59
6
7 70, 75
8 84, 85
9 90, 92, 94, 95
Đuôi Lô tô
0 30, 70, 90
1 01, 01
2 32, 52, 92
3 13, 23, 33
4 24, 44, 84, 94
5 15, 55, 55, 75, 85, 95
6 36, 36, 46
7 57
8 48
9 59

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 18-11-2021

Đặc biệt 04960
Giải nhất 49665
Giải nhì 04200 18541
Giải ba 27955 83010 45029
40506 20377 87002
Giải tư 6003 5169 6560 4282
Giải năm 9217 5644 4489
6692 1281 3506
Giải sáu 698 013 396
Giải bảy 40 73 53 30
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 02, 03, 06, 06
1 10, 13, 17
2 29
3 30
4 40, 41, 44
5 53, 55
6 60, 60, 65, 69
7 73, 77
8 81, 82, 89
9 92, 96, 98
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 30, 40, 60, 60
1 41, 81
2 02, 82, 92
3 03, 13, 53, 73
4 44
5 55, 65
6 06, 06, 96
7 17, 77
8 98
9 29, 69, 89

10 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bánh dày
2. Nằm mơ thấy Bóng rổ
3. Nằm mơ thấy Bảo vật
4. Nằm mơ thấy Chuyển nhà
5. Nằm mơ thấy Cháy nhà
6. Nằm mơ thấy Chải chuốt
7. Nằm mơ thấy Con lợn
8. Nằm mơ thấy Gà con
9. Nằm mơ thấy Phụ hồ
10. Nằm mơ thấy Ỉa bậy chùi đít không sạch
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2022)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Số 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Chia sẻ