Xổ số miền bắc Thứ 5 hàng tuần

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 29-10-2020

Đặc biệt 33136
Giải nhất 01585
Giải nhì 89589 48245
Giải ba 05348 34627 20330
93739 22263 25146
Giải tư 8190 6780 3139 6506
Giải năm 7081 8584 1854
8982 4158 1642
Giải sáu 212 676 815
Giải bảy 60 13 07 55
Phóng to
Đầu Lô tô
0 06, 07
1 12, 13, 15
2 27
3 30, 36, 39, 39
4 42, 45, 46, 48
5 54, 55, 58
6 60, 63
7 76
8 80, 81, 82, 84, 85, 89
9 90
Đuôi Lô tô
0 30, 60, 80, 90
1 81
2 12, 42, 82
3 13, 63
4 54, 84
5 15, 45, 55, 85
6 06, 36, 46, 76
7 07, 27
8 48, 58
9 39, 39, 89

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 22-10-2020

Đặc biệt 48879
Giải nhất 43896
Giải nhì 96795 72578
Giải ba 14640 72640 05348
78416 40104 69172
Giải tư 2815 7032 3984 4841
Giải năm 1538 1116 9760
9404 7906 7237
Giải sáu 108 616 731
Giải bảy 96 81 35 00
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 04, 04, 06, 08
1 15, 16, 16, 16
2
3 31, 32, 35, 37, 38
4 40, 40, 41, 48
5
6 60
7 72, 78, 79
8 81, 84
9 95, 96, 96
Đuôi Lô tô
0 00, 40, 40, 60
1 31, 41, 81
2 32, 72
3
4 04, 04, 84
5 15, 35, 95
6 06, 16, 16, 16, 96, 96
7 37
8 08, 38, 48, 78
9 79

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 15-10-2020

Đặc biệt 62428
Giải nhất 42840
Giải nhì 13867 38422
Giải ba 87100 43529 98334
47034 95413 95247
Giải tư 5812 5760 0179 6915
Giải năm 3018 6857 2805
6012 7802 2051
Giải sáu 385 480 556
Giải bảy 33 79 50 26
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 02, 05
1 12, 12, 13, 15, 18
2 22, 26, 28, 29
3 33, 34, 34
4 40, 47
5 50, 51, 56, 57
6 60, 67
7 79, 79
8 80, 85
9
Đuôi Lô tô
0 00, 40, 50, 60, 80
1 51
2 02, 12, 12, 22
3 13, 33
4 34, 34
5 05, 15, 85
6 26, 56
7 47, 57, 67
8 18, 28
9 29, 79, 79

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 8-10-2020

Đặc biệt 09726
Giải nhất 69001
Giải nhì 88521 72106
Giải ba 33089 50376 22475
50825 64991 56524
Giải tư 4190 1276 4568 9341
Giải năm 9892 1594 3719
7089 7169 7046
Giải sáu 279 525 804
Giải bảy 37 76 30 73
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 04, 06
1 19
2 21, 24, 25, 25, 26
3 30, 37
4 41, 46
5
6 68, 69
7 73, 75, 76, 76, 76, 79
8 89, 89
9 90, 91, 92, 94
Đuôi Lô tô
0 30, 90
1 01, 21, 41, 91
2 92
3 73
4 04, 24, 94
5 25, 25, 75
6 06, 26, 46, 76, 76, 76
7 37
8 68
9 19, 69, 79, 89, 89

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 1-10-2020

Đặc biệt 03418
Giải nhất 94194
Giải nhì 66790 17023
Giải ba 73037 94292 39168
44134 44372 48295
Giải tư 9929 3101 9067 0002
Giải năm 9860 0542 5834
0323 9216 4065
Giải sáu 969 118 886
Giải bảy 16 63 89 61
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 02
1 16, 16, 18, 18
2 23, 23, 29
3 34, 34, 37
4 42
5
6 60, 61, 63, 65, 67, 68, 69
7 72
8 86, 89
9 90, 92, 94, 95
Đuôi Lô tô
0 60, 90
1 01, 61
2 02, 42, 72, 92
3 23, 23, 63
4 34, 34, 94
5 65, 95
6 16, 16, 86
7 37, 67
8 18, 18, 68
9 29, 69, 89

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 24-9-2020

Đặc biệt 87082
Giải nhất 76056
Giải nhì 80203 89491
Giải ba 12192 24493 66130
10791 57269 23850
Giải tư 9267 3392 6448 2186
Giải năm 6469 1667 7674
7842 3543 0005
Giải sáu 480 305 679
Giải bảy 66 61 99 84
Phóng to
Đầu Lô tô
0 03, 05, 05
1
2
3 30
4 42, 43, 48
5 50, 56
6 61, 66, 67, 67, 69, 69
7 74, 79
8 80, 82, 84, 86
9 91, 91, 92, 92, 93, 99
Đuôi Lô tô
0 30, 50, 80
1 61, 91, 91
2 42, 82, 92, 92
3 03, 43, 93
4 74, 84
5 05, 05
6 56, 66, 86
7 67, 67
8 48
9 69, 69, 79, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 17-9-2020

Đặc biệt 04170
Giải nhất 71985
Giải nhì 43509 16141
Giải ba 58831 80153 35981
30730 83764 91048
Giải tư 0914 1931 7961 1276
Giải năm 8042 2306 1138
3873 3697 4669
Giải sáu 496 256 878
Giải bảy 60 34 96 28
Phóng to
Đầu Lô tô
0 06, 09
1 14
2 28
3 30, 31, 31, 34, 38
4 41, 42, 48
5 53, 56
6 60, 61, 64, 69
7 70, 73, 76, 78
8 81, 85
9 96, 96, 97
Đuôi Lô tô
0 30, 60, 70
1 31, 31, 41, 61, 81
2 42
3 53, 73
4 14, 34, 64
5 85
6 06, 56, 76, 96, 96
7 97
8 28, 38, 48, 78
9 09, 69

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 10-9-2020

Đặc biệt 81320
Giải nhất 66553
Giải nhì 90953 75895
Giải ba 87507 18033 11282
88242 46819 07775
Giải tư 9593 9428 1904 9487
Giải năm 3506 4441 8894
8916 3909 4570
Giải sáu 502 305 640
Giải bảy 09 04 40 07
Phóng to
Đầu Lô tô
0 02, 04, 04, 05, 06, 07, 07, 09, 09
1 16, 19
2 20, 28
3 33
4 40, 40, 41, 42
5 53, 53
6
7 70, 75
8 82, 87
9 93, 94, 95
Đuôi Lô tô
0 20, 40, 40, 70
1 41
2 02, 42, 82
3 33, 53, 53, 93
4 04, 04, 94
5 05, 75, 95
6 06, 16
7 07, 07, 87
8 28
9 09, 09, 19

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 3-9-2020

Đặc biệt 80180
Giải nhất 01877
Giải nhì 35594 24534
Giải ba 98521 55161 02193
84549 90436 59598
Giải tư 7283 3897 4382 3869
Giải năm 8097 3369 8788
7382 4231 8821
Giải sáu 138 048 154
Giải bảy 96 41 59 83
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1
2 21, 21
3 31, 34, 36, 38
4 41, 48, 49
5 54, 59
6 61, 69, 69
7 77
8 80, 82, 82, 83, 83, 88
9 93, 94, 96, 97, 97, 98
Đuôi Lô tô
0 80
1 21, 21, 31, 41, 61
2 82, 82
3 83, 83, 93
4 34, 54, 94
5
6 36, 96
7 77, 97, 97
8 38, 48, 88, 98
9 49, 59, 69, 69

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 27-8-2020

Đặc biệt 76496
Giải nhất 95110
Giải nhì 87190 62346
Giải ba 18535 80420 74382
87870 57902 43405
Giải tư 9468 6884 6683 1833
Giải năm 1164 8957 8223
1045 2436 4874
Giải sáu 897 915 375
Giải bảy 18 52 75 97
Phóng to
Đầu Lô tô
0 02, 05
1 10, 15, 18
2 20, 23
3 33, 35, 36
4 45, 46
5 52, 57
6 64, 68
7 70, 74, 75, 75
8 82, 83, 84
9 90, 96, 97, 97
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 70, 90
1
2 02, 52, 82
3 23, 33, 83
4 64, 74, 84
5 05, 15, 35, 45, 75, 75
6 36, 46, 96
7 57, 97, 97
8 18, 68
9

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 20-8-2020

Đặc biệt 30880
Giải nhất 34811
Giải nhì 92416 40570
Giải ba 47210 66548 07837
23197 14805 52990
Giải tư 9251 7860 2755 5957
Giải năm 4707 2111 5087
5121 6123 7763
Giải sáu 106 469 960
Giải bảy 58 24 95 88
Phóng to
Đầu Lô tô
0 05, 06, 07
1 10, 11, 11, 16
2 21, 23, 24
3 37
4 48
5 51, 55, 57, 58
6 60, 60, 63, 69
7 70
8 80, 87, 88
9 90, 95, 97
Đuôi Lô tô
0 10, 60, 60, 70, 80, 90
1 11, 11, 21, 51
2
3 23, 63
4 24
5 05, 55, 95
6 06, 16
7 07, 37, 57, 87, 97
8 48, 58, 88
9 69

10 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bánh dày
2. Nằm mơ thấy Bóng rổ
3. Nằm mơ thấy Bảo vật
4. Nằm mơ thấy Chuyển nhà
5. Nằm mơ thấy Cháy nhà
6. Nằm mơ thấy Chải chuốt
7. Nằm mơ thấy Con lợn
8. Nằm mơ thấy Gà con
9. Nằm mơ thấy Phụ hồ
10. Nằm mơ thấy Ỉa bậy chùi đít không sạch
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2020)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Số 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Chia sẻ