Xổ số miền bắc Thứ 6 hàng tuần

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 22-1-2021

Đặc biệt 09264
Giải nhất 84081
Giải nhì 02515 40551
Giải ba 50923 52161 94571
45049 22063 12002
Giải tư 2350 7495 3382 3957
Giải năm 4240 9067 6766
4874 6126 8781
Giải sáu 975 649 138
Giải bảy 99 66 79 86
Phóng to
Đầu Lô tô
0 02
1 15
2 23, 26
3 38
4 40, 49, 49
5 50, 51, 57
6 61, 63, 64, 66, 66, 67
7 71, 74, 75, 79
8 81, 81, 82, 86
9 95, 99
Đuôi Lô tô
0 40, 50
1 51, 61, 71, 81, 81
2 02, 82
3 23, 63
4 64, 74
5 15, 75, 95
6 26, 66, 66, 86
7 57, 67
8 38
9 49, 49, 79, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 15-1-2021

Đặc biệt 68285
Giải nhất 63497
Giải nhì 51148 40526
Giải ba 21460 45322 08942
64777 99903 68603
Giải tư 9743 9831 2616 0548
Giải năm 0880 6314 8728
3229 3228 1896
Giải sáu 300 505 685
Giải bảy 13 33 47 58
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 03, 03, 05
1 13, 14, 16
2 22, 26, 28, 28, 29
3 31, 33
4 42, 43, 47, 48, 48
5 58
6 60
7 77
8 80, 85, 85
9 96, 97
Đuôi Lô tô
0 00, 60, 80
1 31
2 22, 42
3 03, 03, 13, 33, 43
4 14
5 05, 85, 85
6 16, 26, 96
7 47, 77, 97
8 28, 28, 48, 48, 58
9 29

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 8-1-2021

Đặc biệt 00726
Giải nhất 05627
Giải nhì 70149 28426
Giải ba 80452 76037 93062
41786 56154 32772
Giải tư 4433 1343 3747 7960
Giải năm 0734 8998 7569
2665 0306 5171
Giải sáu 694 303 562
Giải bảy 30 00 77 61
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 03, 06
1
2 26, 26, 27
3 30, 33, 34, 37
4 43, 47, 49
5 52, 54
6 60, 61, 62, 62, 65, 69
7 71, 72, 77
8 86
9 94, 98
Đuôi Lô tô
0 00, 30, 60
1 61, 71
2 52, 62, 62, 72
3 03, 33, 43
4 34, 54, 94
5 65
6 06, 26, 26, 86
7 27, 37, 47, 77
8 98
9 49, 69

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 1-1-2021

Đặc biệt 78885
Giải nhất 61981
Giải nhì 32168 74990
Giải ba 52955 93657 43037
39539 82586 22866
Giải tư 9925 5333 1426 9023
Giải năm 4289 6576 5377
7039 4487 1675
Giải sáu 145 565 210
Giải bảy 81 14 08 11
Phóng to
Đầu Lô tô
0 08
1 10, 11, 14
2 23, 25, 26
3 33, 37, 39, 39
4 45
5 55, 57
6 65, 66, 68
7 75, 76, 77
8 81, 81, 85, 86, 87, 89
9 90
Đuôi Lô tô
0 10, 90
1 11, 81, 81
2
3 23, 33
4 14
5 25, 45, 55, 65, 75, 85
6 26, 66, 76, 86
7 37, 57, 77, 87
8 08, 68
9 39, 39, 89

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 25-12-2020

Đặc biệt 36287
Giải nhất 56591
Giải nhì 36172 15322
Giải ba 27712 52203 51451
37235 42452 12511
Giải tư 4935 7280 2276 8896
Giải năm 9714 1459 8993
8767 3355 0049
Giải sáu 350 249 086
Giải bảy 61 54 23 49
Phóng to
Đầu Lô tô
0 03
1 11, 12, 14
2 22, 23
3 35, 35
4 49, 49, 49
5 50, 51, 52, 54, 55, 59
6 61, 67
7 72, 76
8 80, 86, 87
9 91, 93, 96
Đuôi Lô tô
0 50, 80
1 11, 51, 61, 91
2 12, 22, 52, 72
3 03, 23, 93
4 14, 54
5 35, 35, 55
6 76, 86, 96
7 67, 87
8
9 49, 49, 49, 59

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 18-12-2020

Đặc biệt 27054
Giải nhất 73286
Giải nhì 06974 12931
Giải ba 24404 49647 56497
61913 03153 36897
Giải tư 4500 9337 2117 2950
Giải năm 3461 0007 9004
9222 1448 9478
Giải sáu 931 305 194
Giải bảy 45 48 80 34
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 04, 04, 05, 07
1 13, 17
2 22
3 31, 31, 34, 37
4 45, 47, 48, 48
5 50, 53, 54
6 61
7 74, 78
8 80, 86
9 94, 97, 97
Đuôi Lô tô
0 00, 50, 80
1 31, 31, 61
2 22
3 13, 53
4 04, 04, 34, 54, 74, 94
5 05, 45
6 86
7 07, 17, 37, 47, 97, 97
8 48, 48, 78
9

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 11-12-2020

Đặc biệt 46551
Giải nhất 98348
Giải nhì 38049 24426
Giải ba 99948 81196 75953
21341 78983 20309
Giải tư 3766 7895 2059 8926
Giải năm 1970 6103 4286
3245 3479 0888
Giải sáu 202 948 921
Giải bảy 40 47 74 83
Phóng to
Đầu Lô tô
0 02, 03, 09
1
2 21, 26, 26
3
4 40, 41, 45, 47, 48, 48, 48, 49
5 51, 53, 59
6 66
7 70, 74, 79
8 83, 83, 86, 88
9 95, 96
Đuôi Lô tô
0 40, 70
1 21, 41, 51
2 02
3 03, 53, 83, 83
4 74
5 45, 95
6 26, 26, 66, 86, 96
7 47
8 48, 48, 48, 88
9 09, 49, 59, 79

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 4-12-2020

Đặc biệt 95549
Giải nhất 57855
Giải nhì 30983 43987
Giải ba 44682 38204 60811
61626 11315 52640
Giải tư 1247 1870 3209 7275
Giải năm 6903 4219 4375
4618 3690 4693
Giải sáu 507 535 808
Giải bảy 76 09 67 89
Phóng to
Đầu Lô tô
0 03, 04, 07, 08, 09, 09
1 11, 15, 18, 19
2 26
3 35
4 40, 47, 49
5 55
6 67
7 70, 75, 75, 76
8 82, 83, 87, 89
9 90, 93
Đuôi Lô tô
0 40, 70, 90
1 11
2 82
3 03, 83, 93
4 04
5 15, 35, 55, 75, 75
6 26, 76
7 07, 47, 67, 87
8 08, 18
9 09, 09, 19, 49, 89

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 27-11-2020

Đặc biệt 23126
Giải nhất 31552
Giải nhì 98728 16205
Giải ba 58033 73402 98742
17486 65718 16869
Giải tư 4953 1095 0185 0413
Giải năm 0966 0669 6803
5369 9081 5719
Giải sáu 020 067 108
Giải bảy 49 73 98 56
Phóng to
Đầu Lô tô
0 02, 03, 05, 08
1 13, 18, 19
2 20, 26, 28
3 33
4 42, 49
5 52, 53, 56
6 66, 67, 69, 69, 69
7 73
8 81, 85, 86
9 95, 98
Đuôi Lô tô
0 20
1 81
2 02, 42, 52
3 03, 13, 33, 53, 73
4
5 05, 85, 95
6 26, 56, 66, 86
7 67
8 08, 18, 28, 98
9 19, 49, 69, 69, 69

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 20-11-2020

Đặc biệt 92780
Giải nhất 23593
Giải nhì 46273 78703
Giải ba 00990 08148 11931
07624 13632 94855
Giải tư 3918 1575 6332 0687
Giải năm 5797 2412 6453
0896 6856 0057
Giải sáu 412 586 836
Giải bảy 06 13 81 10
Phóng to
Đầu Lô tô
0 03, 06
1 10, 12, 12, 13, 18
2 24
3 31, 32, 32, 36
4 48
5 53, 55, 56, 57
6
7 73, 75
8 80, 81, 86, 87
9 90, 93, 96, 97
Đuôi Lô tô
0 10, 80, 90
1 31, 81
2 12, 12, 32, 32
3 03, 13, 53, 73, 93
4 24
5 55, 75
6 06, 36, 56, 86, 96
7 57, 87, 97
8 18, 48
9

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 13-11-2020

Đặc biệt 88287
Giải nhất 11204
Giải nhì 38454 25196
Giải ba 83564 86373 35845
24596 82047 19502
Giải tư 9731 5401 4185 3985
Giải năm 3714 7901 0359
3379 6589 0342
Giải sáu 030 188 616
Giải bảy 49 22 38 30
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 01, 02, 04
1 14, 16
2 22
3 30, 30, 31, 38
4 42, 45, 47, 49
5 54, 59
6 64
7 73, 79
8 85, 85, 87, 88, 89
9 96, 96
Đuôi Lô tô
0 30, 30
1 01, 01, 31
2 02, 22, 42
3 73
4 04, 14, 54, 64
5 45, 85, 85
6 16, 96, 96
7 47, 87
8 38, 88
9 49, 59, 79, 89

10 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bánh dày
2. Nằm mơ thấy Bóng rổ
3. Nằm mơ thấy Bảo vật
4. Nằm mơ thấy Chuyển nhà
5. Nằm mơ thấy Cháy nhà
6. Nằm mơ thấy Chải chuốt
7. Nằm mơ thấy Con lợn
8. Nằm mơ thấy Gà con
9. Nằm mơ thấy Phụ hồ
10. Nằm mơ thấy Ỉa bậy chùi đít không sạch
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2021)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Số 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Chia sẻ