Xổ số miền bắc Thứ 6 hàng tuần

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 23-7-2021

Đặc biệt 46724
Giải nhất 86038
Giải nhì 35744 09196
Giải ba 74278 08901 73475
16038 15447 22443
Giải tư 4335 5732 9424 2448
Giải năm 5772 4566 6602
3203 1197 7966
Giải sáu 185 040 599
Giải bảy 29 84 34 30
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 02, 03
1
2 24, 24, 29
3 30, 32, 34, 35, 38, 38
4 40, 43, 44, 47, 48
5
6 66, 66
7 72, 75, 78
8 84, 85
9 96, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 30, 40
1 01
2 02, 32, 72
3 03, 43
4 24, 24, 34, 44, 84
5 35, 75, 85
6 66, 66, 96
7 47, 97
8 38, 38, 48, 78
9 29, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 16-7-2021

Đặc biệt 37782
Giải nhất 48924
Giải nhì 26508 44631
Giải ba 68909 77885 60120
46842 80914 10827
Giải tư 8176 6272 9056 3619
Giải năm 8195 5720 3711
7262 0310 5439
Giải sáu 215 514 560
Giải bảy 96 87 94 66
Phóng to
Đầu Lô tô
0 08, 09
1 10, 11, 14, 14, 15, 19
2 20, 20, 24, 27
3 31, 39
4 42
5 56
6 60, 62, 66
7 72, 76
8 82, 85, 87
9 94, 95, 96
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 20, 60
1 11, 31
2 42, 62, 72, 82
3
4 14, 14, 24, 94
5 15, 85, 95
6 56, 66, 76, 96
7 27, 87
8 08
9 09, 19, 39

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 9-7-2021

Đặc biệt 70060
Giải nhất 95585
Giải nhì 92821 77303
Giải ba 40505 05757 67062
83003 23669 96779
Giải tư 6381 6278 1109 5474
Giải năm 4077 6771 1518
4149 6429 0797
Giải sáu 821 264 455
Giải bảy 75 05 97 99
Phóng to
Đầu Lô tô
0 03, 03, 05, 05, 09
1 18
2 21, 21, 29
3
4 49
5 55, 57
6 60, 62, 64, 69
7 71, 74, 75, 77, 78, 79
8 81, 85
9 97, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 60
1 21, 21, 71, 81
2 62
3 03, 03
4 64, 74
5 05, 05, 55, 75, 85
6
7 57, 77, 97, 97
8 18, 78
9 09, 29, 49, 69, 79, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 2-7-2021

Đặc biệt 87781
Giải nhất 34762
Giải nhì 39787 40120
Giải ba 43891 47180 95886
55595 31201 07153
Giải tư 2028 4290 1375 0122
Giải năm 4740 4378 8916
7932 8040 4780
Giải sáu 228 217 086
Giải bảy 99 88 36 59
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01
1 16, 17
2 20, 22, 28, 28
3 32, 36
4 40, 40
5 53, 59
6 62
7 75, 78
8 80, 80, 81, 86, 86, 87, 88
9 90, 91, 95, 99
Đuôi Lô tô
0 20, 40, 40, 80, 80, 90
1 01, 81, 91
2 22, 32, 62
3 53
4
5 75, 95
6 16, 36, 86, 86
7 17, 87
8 28, 28, 78, 88
9 59, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 25-6-2021

Đặc biệt 25985
Giải nhất 03675
Giải nhì 18803 46990
Giải ba 45564 78815 04871
29794 89885 26774
Giải tư 7403 5635 2105 7538
Giải năm 1252 0449 6833
7160 3625 2056
Giải sáu 735 919 015
Giải bảy 96 29 22 81
Phóng to
Đầu Lô tô
0 03, 03, 05
1 15, 15, 19
2 22, 25, 29
3 33, 35, 35, 38
4 49
5 52, 56
6 60, 64
7 71, 74, 75
8 81, 85, 85
9 90, 94, 96
Đuôi Lô tô
0 60, 90
1 71, 81
2 22, 52
3 03, 03, 33
4 64, 74, 94
5 05, 15, 15, 25, 35, 35, 75, 85, 85
6 56, 96
7
8 38
9 19, 29, 49

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 18-6-2021

Đặc biệt 14761
Giải nhất 98852
Giải nhì 24130 49306
Giải ba 40763 63729 04079
75280 68365 74519
Giải tư 8167 7754 3837 2621
Giải năm 2432 6094 8908
4403 0052 5513
Giải sáu 247 287 555
Giải bảy 08 63 91 38
Phóng to
Đầu Lô tô
0 03, 06, 08, 08
1 13, 19
2 21, 29
3 30, 32, 37, 38
4 47
5 52, 52, 54, 55
6 61, 63, 63, 65, 67
7 79
8 80, 87
9 91, 94
Đuôi Lô tô
0 30, 80
1 21, 61, 91
2 32, 52, 52
3 03, 13, 63, 63
4 54, 94
5 55, 65
6 06
7 37, 47, 67, 87
8 08, 08, 38
9 19, 29, 79

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 11-6-2021

Đặc biệt 15348
Giải nhất 78802
Giải nhì 22861 91584
Giải ba 26582 67608 72292
04209 46545 31425
Giải tư 1818 1726 0627 0345
Giải năm 6341 5705 4803
2089 8511 1671
Giải sáu 765 835 214
Giải bảy 20 30 43 77
Phóng to
Đầu Lô tô
0 02, 03, 05, 08, 09
1 11, 14, 18
2 20, 25, 26, 27
3 30, 35
4 41, 43, 45, 45, 48
5
6 61, 65
7 71, 77
8 82, 84, 89
9 92
Đuôi Lô tô
0 20, 30
1 11, 41, 61, 71
2 02, 82, 92
3 03, 43
4 14, 84
5 05, 25, 35, 45, 45, 65
6 26
7 27, 77
8 08, 18, 48
9 09, 89

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 4-6-2021

Đặc biệt 60930
Giải nhất 14424
Giải nhì 25978 61321
Giải ba 06154 49998 53542
83194 89741 90617
Giải tư 0202 1868 6825 6573
Giải năm 5016 2422 9023
6064 1610 0560
Giải sáu 316 410 619
Giải bảy 41 94 20 71
Phóng to
Đầu Lô tô
0 02
1 10, 10, 16, 16, 17, 19
2 20, 21, 22, 23, 24, 25
3 30
4 41, 41, 42
5 54
6 60, 64, 68
7 71, 73, 78
8
9 94, 94, 98
Đuôi Lô tô
0 10, 10, 20, 30, 60
1 21, 41, 41, 71
2 02, 22, 42
3 23, 73
4 24, 54, 64, 94, 94
5 25
6 16, 16
7 17
8 68, 78, 98
9 19

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 28-5-2021

Đặc biệt 07076
Giải nhất 67348
Giải nhì 51380 77608
Giải ba 08075 99703 94167
46228 31744 45914
Giải tư 3311 3995 2876 3716
Giải năm 2474 3996 5550
9833 6195 0496
Giải sáu 919 215 628
Giải bảy 82 49 07 29
Phóng to
Đầu Lô tô
0 03, 07, 08
1 11, 14, 15, 16, 19
2 28, 28, 29
3 33
4 44, 48, 49
5 50
6 67
7 74, 75, 76, 76
8 80, 82
9 95, 95, 96, 96
Đuôi Lô tô
0 50, 80
1 11
2 82
3 03, 33
4 14, 44, 74
5 15, 75, 95, 95
6 16, 76, 76, 96, 96
7 07, 67
8 08, 28, 28, 48
9 19, 29, 49

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 21-5-2021

Đặc biệt 75723
Giải nhất 20849
Giải nhì 13091 49882
Giải ba 63075 07902 39553
01554 83889 83251
Giải tư 1937 0147 5809 0407
Giải năm 2800 7795 8792
8865 3667 4004
Giải sáu 684 874 802
Giải bảy 33 34 46 29
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 02, 02, 04, 07, 09
1
2 23, 29
3 33, 34, 37
4 46, 47, 49
5 51, 53, 54
6 65, 67
7 74, 75
8 82, 84, 89
9 91, 92, 95
Đuôi Lô tô
0 00
1 51, 91
2 02, 02, 82, 92
3 23, 33, 53
4 04, 34, 54, 74, 84
5 65, 75, 95
6 46
7 07, 37, 47, 67
8
9 09, 29, 49, 89

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 14-5-2021

Đặc biệt 81047
Giải nhất 91687
Giải nhì 87624 88230
Giải ba 59985 32032 68527
94667 83229 11815
Giải tư 0131 0750 0166 4345
Giải năm 6055 0989 3003
2785 7579 1802
Giải sáu 151 324 986
Giải bảy 13 14 37 94
Phóng to
Đầu Lô tô
0 02, 03
1 13, 14, 15
2 24, 24, 27, 29
3 30, 31, 32, 37
4 45, 47
5 50, 51, 55
6 66, 67
7 79
8 85, 85, 86, 87, 89
9 94
Đuôi Lô tô
0 30, 50
1 31, 51
2 02, 32
3 03, 13
4 14, 24, 24, 94
5 15, 45, 55, 85, 85
6 66, 86
7 27, 37, 47, 67, 87
8
9 29, 79, 89

10 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bánh dày
2. Nằm mơ thấy Bóng rổ
3. Nằm mơ thấy Bảo vật
4. Nằm mơ thấy Chuyển nhà
5. Nằm mơ thấy Cháy nhà
6. Nằm mơ thấy Chải chuốt
7. Nằm mơ thấy Con lợn
8. Nằm mơ thấy Gà con
9. Nằm mơ thấy Phụ hồ
10. Nằm mơ thấy Ỉa bậy chùi đít không sạch
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2021)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Số 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Chia sẻ