Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa 200 ngày

XSKH 7 ngày

XSKH 60 ngày

XSKH 90 ngày

XSKH 100 ngày

XSKH 250 ngày

XSKH 200 ngày - Kết quả xổ số Khánh Hòa 200 ngày gần nhất. Trang thống kê kết quả xổ số Khánh Hòa 200 ngày gần đây, chính xác và đầy đủ nhất.

Giải tám 59
Giải bảy 229
Giải sáu 6574 7736 8070
Giải năm 8416
Giải tư 74186 51455 43212 61046
48013 66370 22084
Giải ba 96532 71394
Giải nhì 65351
Giải nhất 86806
Đặc biệt 624615
Phóng to
Đầu Lô tô
0 06
1 12, 13, 15, 16
2 29
3 32, 36
4 46
5 51, 55, 59
6
7 70, 70, 74
8 84, 86
9 94
Đuôi Lô tô
0 70, 70
1 51
2 12, 32
3 13
4 74, 84, 94
5 15, 55
6 06, 16, 36, 46, 86
7
8
9 29, 59
Giải tám 74
Giải bảy 831
Giải sáu 3533 2791 5546
Giải năm 1603
Giải tư 09166 02593 00367 10644
99432 48639 20702
Giải ba 03497 88063
Giải nhì 02664
Giải nhất 44115
Đặc biệt 087205
Phóng to
Đầu Lô tô
0 02, 03, 05
1 15
2
3 31, 32, 33, 39
4 44, 46
5
6 63, 64, 66, 67
7 74
8
9 91, 93, 97
Đuôi Lô tô
0
1 31, 91
2 02, 32
3 03, 33, 63, 93
4 44, 64, 74
5 05, 15
6 46, 66
7 67, 97
8
9 39
Giải tám 23
Giải bảy 094
Giải sáu 9226 1001 8472
Giải năm 3209
Giải tư 69352 18865 25699 32357
11805 68553 43130
Giải ba 24363 99718
Giải nhì 76998
Giải nhất 93185
Đặc biệt 305960
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 05, 09
1 18
2 23, 26
3 30
4
5 52, 53, 57
6 60, 63, 65
7 72
8 85
9 94, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 30, 60
1 01
2 52, 72
3 23, 53, 63
4 94
5 05, 65, 85
6 26
7 57
8 18, 98
9 09, 99
Giải tám 73
Giải bảy 325
Giải sáu 3285 0062 2400
Giải năm 0947
Giải tư 17755 73129 95324 94731
68236 10484 76085
Giải ba 09648 27785
Giải nhì 91668
Giải nhất 88579
Đặc biệt 459511
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00
1 11
2 24, 25, 29
3 31, 36
4 47, 48
5 55
6 62, 68
7 73, 79
8 84, 85, 85, 85
9
Đuôi Lô tô
0 00
1 11, 31
2 62
3 73
4 24, 84
5 25, 55, 85, 85, 85
6 36
7 47
8 48, 68
9 29, 79
Giải tám 05
Giải bảy 090
Giải sáu 4369 5018 4910
Giải năm 1429
Giải tư 10646 14266 73931 87036
35156 08604 40433
Giải ba 08907 92866
Giải nhì 90628
Giải nhất 40210
Đặc biệt 749657
Phóng to
Đầu Lô tô
0 04, 05, 07
1 10, 10, 18
2 28, 29
3 31, 33, 36
4 46
5 56, 57
6 66, 66, 69
7
8
9 90
Đuôi Lô tô
0 10, 10, 90
1 31
2
3 33
4 04
5 05
6 36, 46, 56, 66, 66
7 07, 57
8 18, 28
9 29, 69
Giải tám 57
Giải bảy 249
Giải sáu 3591 4072 4618
Giải năm 5518
Giải tư 05527 49068 29872 92830
48265 94531 93064
Giải ba 53062 16624
Giải nhì 94285
Giải nhất 36973
Đặc biệt 298688
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 18, 18
2 24, 27
3 30, 31
4 49
5 57
6 62, 64, 65, 68
7 72, 72, 73
8 85, 88
9 91
Đuôi Lô tô
0 30
1 31, 91
2 62, 72, 72
3 73
4 24, 64
5 65, 85
6
7 27, 57
8 18, 18, 68, 88
9 49
Giải tám 22
Giải bảy 964
Giải sáu 7121 6826 4819
Giải năm 2938
Giải tư 22884 82772 35032 25004
89666 94710 94596
Giải ba 28845 43721
Giải nhì 04754
Giải nhất 81892
Đặc biệt 454470
Phóng to
Đầu Lô tô
0 04
1 10, 19
2 21, 21, 22, 26
3 32, 38
4 45
5 54
6 64, 66
7 70, 72
8 84
9 92, 96
Đuôi Lô tô
0 10, 70
1 21, 21
2 22, 32, 72, 92
3
4 04, 54, 64, 84
5 45
6 26, 66, 96
7
8 38
9 19
Giải tám 16
Giải bảy 340
Giải sáu 7898 2771 7865
Giải năm 9674
Giải tư 64567 02981 47914 26180
52048 18509 93128
Giải ba 34699 61147
Giải nhì 62334
Giải nhất 71610
Đặc biệt 451958
Phóng to
Đầu Lô tô
0 09
1 10, 14, 16
2 28
3 34
4 40, 47, 48
5 58
6 65, 67
7 71, 74
8 80, 81
9 98, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 40, 80
1 71, 81
2
3
4 14, 34, 74
5 65
6 16
7 47, 67
8 28, 48, 58, 98
9 09, 99
Giải tám 59
Giải bảy 847
Giải sáu 4284 2017 4027
Giải năm 9826
Giải tư 48394 90046 29307 33744
94948 91814 60810
Giải ba 00947 09033
Giải nhì 07885
Giải nhất 71882
Đặc biệt 017595
Phóng to
Đầu Lô tô
0 07
1 10, 14, 17
2 26, 27
3 33
4 44, 46, 47, 47, 48
5 59
6
7
8 82, 84, 85
9 94, 95
Đuôi Lô tô
0 10
1
2 82
3 33
4 14, 44, 84, 94
5 85, 95
6 26, 46
7 07, 17, 27, 47, 47
8 48
9 59
Giải tám 93
Giải bảy 810
Giải sáu 7102 0545 7716
Giải năm 1173
Giải tư 55204 98311 56895 64542
29359 14803 96547
Giải ba 75414 42125
Giải nhì 28877
Giải nhất 26027
Đặc biệt 907021
Phóng to
Đầu Lô tô
0 02, 03, 04
1 10, 11, 14, 16
2 21, 25, 27
3
4 42, 45, 47
5 59
6
7 73, 77
8
9 93, 95
Đuôi Lô tô
0 10
1 11, 21
2 02, 42
3 03, 73, 93
4 04, 14
5 25, 45, 95
6 16
7 27, 47, 77
8
9 59
Giải tám 89
Giải bảy 994
Giải sáu 5605 7897 7925
Giải năm 9104
Giải tư 11717 12678 83044 25710
76925 19691 91689
Giải ba 82844 25370
Giải nhì 58553
Giải nhất 86678
Đặc biệt 795603
Phóng to
Đầu Lô tô
0 03, 04, 05
1 10, 17
2 25, 25
3
4 44, 44
5 53
6
7 70, 78, 78
8 89, 89
9 91, 94, 97
Đuôi Lô tô
0 10, 70
1 91
2
3 03, 53
4 04, 44, 44, 94
5 05, 25, 25
6
7 17, 97
8 78, 78
9 89, 89
Giải tám 80
Giải bảy 112
Giải sáu 8648 8359 0051
Giải năm 0056
Giải tư 94436 70420 84868 72503
85232 01781 14633
Giải ba 18491 45249
Giải nhì 56212
Giải nhất 46590
Đặc biệt 817624
Phóng to
Đầu Lô tô
0 03
1 12, 12
2 20, 24
3 32, 33, 36
4 48, 49
5 51, 56, 59
6 68
7
8 80, 81
9 90, 91
Đuôi Lô tô
0 20, 80, 90
1 51, 81, 91
2 12, 12, 32
3 03, 33
4 24
5
6 36, 56
7
8 48, 68
9 49, 59
Giải tám 28
Giải bảy 154
Giải sáu 1732 2173 9479
Giải năm 1531
Giải tư 26274 36378 27684 24737
45266 22252 24852
Giải ba 04571 06635
Giải nhì 28454
Giải nhất 69715
Đặc biệt 734297
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 15
2 28
3 31, 32, 35, 37
4
5 52, 52, 54, 54
6 66
7 71, 73, 74, 78, 79
8 84
9 97
Đuôi Lô tô
0
1 31, 71
2 32, 52, 52
3 73
4 54, 54, 74, 84
5 15, 35
6 66
7 37, 97
8 28, 78
9 79
Giải tám 78
Giải bảy 417
Giải sáu 6267 3017 6953
Giải năm 7708
Giải tư 39134 90930 16946 40634
36261 29471 66260
Giải ba 22942 80271
Giải nhì 04810
Giải nhất 50847
Đặc biệt 116920
Phóng to
Đầu Lô tô
0 08
1 10, 17, 17
2 20
3 30, 34, 34
4 42, 46, 47
5 53
6 60, 61, 67
7 71, 71, 78
8
9
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 30, 60
1 61, 71, 71
2 42
3 53
4 34, 34
5
6 46
7 17, 17, 47, 67
8 08, 78
9
Giải tám 20
Giải bảy 485
Giải sáu 0735 2738 8916
Giải năm 9564
Giải tư 46867 85245 22083 81206
56082 12556 87635
Giải ba 93127 52070
Giải nhì 99546
Giải nhất 61866
Đặc biệt 318092
Phóng to
Đầu Lô tô
0 06
1 16
2 20, 27
3 35, 35, 38
4 45, 46
5 56
6 64, 66, 67
7 70
8 82, 83, 85
9 92
Đuôi Lô tô
0 20, 70
1
2 82, 92
3 83
4 64
5 35, 35, 45, 85
6 06, 16, 46, 56, 66
7 27, 67
8 38
9
Giải tám 70
Giải bảy 578
Giải sáu 9936 9820 1281
Giải năm 8471
Giải tư 85535 73697 91353 61474
73638 21242 52945
Giải ba 06753 45955
Giải nhì 44748
Giải nhất 18327
Đặc biệt 526932
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1
2 20, 27
3 32, 35, 36, 38
4 42, 45, 48
5 53, 53, 55
6
7 70, 71, 74, 78
8 81
9 97
Đuôi Lô tô
0 20, 70
1 71, 81
2 32, 42
3 53, 53
4 74
5 35, 45, 55
6 36
7 27, 97
8 38, 48, 78
9
Giải tám 57
Giải bảy 463
Giải sáu 8377 5925 1238
Giải năm 3459
Giải tư 42850 18593 32096 28004
75771 94833 86211
Giải ba 02193 12402
Giải nhì 98931
Giải nhất 13809
Đặc biệt 694076
Phóng to
Đầu Lô tô
0 02, 04, 09
1 11
2 25
3 31, 33, 38
4
5 50, 57, 59
6 63
7 71, 76, 77
8
9 93, 93, 96
Đuôi Lô tô
0 50
1 11, 31, 71
2 02
3 33, 63, 93, 93
4 04
5 25
6 76, 96
7 57, 77
8 38
9 09, 59
Giải tám 51
Giải bảy 451
Giải sáu 4523 0148 8809
Giải năm 4314
Giải tư 58473 87057 19122 02271
51505 17845 28039
Giải ba 46090 65189
Giải nhì 83615
Giải nhất 81445
Đặc biệt 202473
Phóng to
Đầu Lô tô
0 05, 09
1 14, 15
2 22, 23
3 39
4 45, 45, 48
5 51, 51, 57
6
7 71, 73, 73
8 89
9 90
Đuôi Lô tô
0 90
1 51, 51, 71
2 22
3 23, 73, 73
4 14
5 05, 15, 45, 45
6
7 57
8 48
9 09, 39, 89
Giải tám 08
Giải bảy 095
Giải sáu 3788 1990 4058
Giải năm 1874
Giải tư 99798 10831 53251 93012
51206 62043 75540
Giải ba 15763 50091
Giải nhì 34289
Giải nhất 20630
Đặc biệt 795997
Phóng to
Đầu Lô tô
0 06, 08
1 12
2
3 30, 31
4 40, 43
5 51, 58
6 63
7 74
8 88, 89
9 90, 91, 95, 97, 98
Đuôi Lô tô
0 30, 40, 90
1 31, 51, 91
2 12
3 43, 63
4 74
5 95
6 06
7 97
8 08, 58, 88, 98
9 89
Giải tám 43
Giải bảy 205
Giải sáu 6200 0476 5075
Giải năm 9184
Giải tư 68931 53719 73024 66688
86384 14355 34116
Giải ba 68384 04977
Giải nhì 91400
Giải nhất 60608
Đặc biệt 226918
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 00, 05, 08
1 16, 18, 19
2 24
3 31
4 43
5 55
6
7 75, 76, 77
8 84, 84, 84, 88
9
Đuôi Lô tô
0 00, 00
1 31
2
3 43
4 24, 84, 84, 84
5 05, 55, 75
6 16, 76
7 77
8 08, 18, 88
9 19
Giải tám 63
Giải bảy 400
Giải sáu 2631 9132 2112
Giải năm 0927
Giải tư 66739 79337 73606 74880
19306 87078 24357
Giải ba 26099 06539
Giải nhì 69913
Giải nhất 04827
Đặc biệt 963227
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 06, 06
1 12, 13
2 27, 27, 27
3 31, 32, 37, 39, 39
4
5 57
6 63
7 78
8 80
9 99
Đuôi Lô tô
0 00, 80
1 31
2 12, 32
3 13, 63
4
5
6 06, 06
7 27, 27, 27, 37, 57
8 78
9 39, 39, 99
Giải tám 76
Giải bảy 336
Giải sáu 2494 4706 2043
Giải năm 3240
Giải tư 44195 70119 48478 86291
75709 26771 72947
Giải ba 53769 89565
Giải nhì 58087
Giải nhất 16368
Đặc biệt 484465
Phóng to
Đầu Lô tô
0 06, 09
1 19
2
3 36
4 40, 43, 47
5
6 65, 65, 68, 69
7 71, 76, 78
8 87
9 91, 94, 95
Đuôi Lô tô
0 40
1 71, 91
2
3 43
4 94
5 65, 65, 95
6 06, 36, 76
7 47, 87
8 68, 78
9 09, 19, 69
Giải tám 83
Giải bảy 386
Giải sáu 1550 4400 5941
Giải năm 1964
Giải tư 17485 74602 93334 92244
90133 81670 47067
Giải ba 38956 41784
Giải nhì 00285
Giải nhất 52328
Đặc biệt 819414
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 02
1 14
2 28
3 33, 34
4 41, 44
5 50, 56
6 64, 67
7 70
8 83, 84, 85, 85, 86
9
Đuôi Lô tô
0 00, 50, 70
1 41
2 02
3 33, 83
4 14, 34, 44, 64, 84
5 85, 85
6 56, 86
7 67
8 28
9
Giải tám 99
Giải bảy 980
Giải sáu 7154 3703 9704
Giải năm 2686
Giải tư 18649 28663 49479 45358
87164 39535 23474
Giải ba 60449 65559
Giải nhì 86623
Giải nhất 61552
Đặc biệt 849611
Phóng to
Đầu Lô tô
0 03, 04
1 11
2 23
3 35
4 49, 49
5 52, 54, 58, 59
6 63, 64
7 74, 79
8 80, 86
9 99
Đuôi Lô tô
0 80
1 11
2 52
3 03, 23, 63
4 04, 54, 64, 74
5 35
6 86
7
8 58
9 49, 49, 59, 79, 99
Giải tám 55
Giải bảy 654
Giải sáu 6004 1321 5307
Giải năm 1746
Giải tư 40445 03527 26379 21831
46424 29295 29445
Giải ba 73016 54589
Giải nhì 46466
Giải nhất 00019
Đặc biệt 390591
Phóng to
Đầu Lô tô
0 04, 07
1 16, 19
2 21, 24, 27
3 31
4 45, 45, 46
5 54, 55
6 66
7 79
8 89
9 91, 95
Đuôi Lô tô
0
1 21, 31, 91
2
3
4 04, 24, 54
5 45, 45, 55, 95
6 16, 46, 66
7 07, 27
8
9 19, 79, 89
Giải tám 97
Giải bảy 215
Giải sáu 5499 4819 7774
Giải năm 8683
Giải tư 50602 16280 77092 14327
87314 69710 11893
Giải ba 65963 39887
Giải nhì 67428
Giải nhất 32182
Đặc biệt 112464
Phóng to
Đầu Lô tô
0 02
1 10, 14, 15, 19
2 27, 28
3
4
5
6 63, 64
7 74
8 80, 82, 83, 87
9 92, 93, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 80
1
2 02, 82, 92
3 63, 83, 93
4 14, 64, 74
5 15
6
7 27, 87, 97
8 28
9 19, 99
Giải tám 86
Giải bảy 904
Giải sáu 6901 0275 9250
Giải năm 6111
Giải tư 74174 84211 84684 52283
63040 07000 22232
Giải ba 56285 34361
Giải nhì 36610
Giải nhất 14326
Đặc biệt 213815
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 01, 04
1 10, 11, 11, 15
2 26
3 32
4 40
5 50
6 61
7 74, 75
8 83, 84, 85, 86
9
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 40, 50
1 01, 11, 11, 61
2 32
3 83
4 04, 74, 84
5 15, 75, 85
6 26, 86
7
8
9
Giải tám 83
Giải bảy 939
Giải sáu 9039 6121 0856
Giải năm 2545
Giải tư 68630 36409 96195 70172
63271 31924 40571
Giải ba 62848 30717
Giải nhì 46278
Giải nhất 85677
Đặc biệt 453120
Phóng to
Đầu Lô tô
0 09
1 17
2 20, 21, 24
3 30, 39, 39
4 45, 48
5 56
6
7 71, 71, 72, 77, 78
8 83
9 95
Đuôi Lô tô
0 20, 30
1 21, 71, 71
2 72
3 83
4 24
5 45, 95
6 56
7 17, 77
8 48, 78
9 09, 39, 39
Giải tám 84
Giải bảy 591
Giải sáu 7965 7585 7347
Giải năm 2004
Giải tư 67940 18292 26725 59963
52749 25893 27102
Giải ba 12377 43325
Giải nhì 70670
Giải nhất 58328
Đặc biệt 354688
Phóng to
Đầu Lô tô
0 02, 04
1
2 25, 25, 28
3
4 40, 47, 49
5
6 63, 65
7 70, 77
8 84, 85, 88
9 91, 92, 93
Đuôi Lô tô
0 40, 70
1 91
2 02, 92
3 63, 93
4 04, 84
5 25, 25, 65, 85
6
7 47, 77
8 28, 88
9 49
Giải tám 89
Giải bảy 993
Giải sáu 5737 1584 5492
Giải năm 8143
Giải tư 14436 06424 56009 33259
69308 33952 41847
Giải ba 03641 34458
Giải nhì 93769
Giải nhất 76422
Đặc biệt 084934
Phóng to
Đầu Lô tô
0 08, 09
1
2 22, 24
3 34, 36, 37
4 41, 43, 47
5 52, 58, 59
6 69
7
8 84, 89
9 92, 93
Đuôi Lô tô
0
1 41
2 22, 52, 92
3 43, 93
4 24, 34, 84
5
6 36
7 37, 47
8 08, 58
9 09, 59, 69, 89
Giải tám 69
Giải bảy 041
Giải sáu 1787 3831 6550
Giải năm 4628
Giải tư 58236 31798 97906 32703
50045 65739 92984
Giải ba 98308 24088
Giải nhì 27671
Giải nhất 68541
Đặc biệt 643818
Phóng to
Đầu Lô tô
0 03, 06, 08
1 18
2 28
3 31, 36, 39
4 41, 41, 45
5 50
6 69
7 71
8 84, 87, 88
9 98
Đuôi Lô tô
0 50
1 31, 41, 41, 71
2
3 03
4 84
5 45
6 06, 36
7 87
8 08, 18, 28, 88, 98
9 39, 69
Giải tám 40
Giải bảy 956
Giải sáu 8813 2815 9085
Giải năm 2151
Giải tư 38935 91635 22020 15592
30678 63596 38907
Giải ba 12986 65712
Giải nhì 95904
Giải nhất 82803
Đặc biệt 781342
Phóng to
Đầu Lô tô
0 03, 04, 07
1 12, 13, 15
2 20
3 35, 35
4 40, 42
5 51, 56
6
7 78
8 85, 86
9 92, 96
Đuôi Lô tô
0 20, 40
1 51
2 12, 42, 92
3 03, 13
4 04
5 15, 35, 35, 85
6 56, 86, 96
7 07
8 78
9
Giải tám 44
Giải bảy 255
Giải sáu 2783 0232 5031
Giải năm 9432
Giải tư 12575 03573 42249 18407
81525 62845 21899
Giải ba 72035 43609
Giải nhì 19679
Giải nhất 01653
Đặc biệt 497673
Phóng to
Đầu Lô tô
0 07, 09
1
2 25
3 31, 32, 32, 35
4 44, 45, 49
5 53, 55
6
7 73, 73, 75, 79
8 83
9 99
Đuôi Lô tô
0
1 31
2 32, 32
3 53, 73, 73, 83
4 44
5 25, 35, 45, 55, 75
6
7 07
8
9 09, 49, 79, 99
Giải tám 20
Giải bảy 274
Giải sáu 2668 0933 6264
Giải năm 4474
Giải tư 81441 72437 25064 09297
00301 60507 56928
Giải ba 20161 92832
Giải nhì 34194
Giải nhất 02265
Đặc biệt 428917
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 07
1 17
2 20, 28
3 32, 33, 37
4 41
5
6 61, 64, 64, 65, 68
7 74, 74
8
9 94, 97
Đuôi Lô tô
0 20
1 01, 41, 61
2 32
3 33
4 64, 64, 74, 74, 94
5 65
6
7 07, 17, 37, 97
8 28, 68
9
Giải tám 34
Giải bảy 187
Giải sáu 9886 3992 0977
Giải năm 1152
Giải tư 90220 01170 45728 59191
58435 53804 74002
Giải ba 27851 95172
Giải nhì 49246
Giải nhất 03401
Đặc biệt 407133
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 02, 04
1
2 20, 28
3 33, 34, 35
4 46
5 51, 52
6
7 70, 72, 77
8 86, 87
9 91, 92
Đuôi Lô tô
0 20, 70
1 01, 51, 91
2 02, 52, 72, 92
3 33
4 04, 34
5 35
6 46, 86
7 77, 87
8 28
9
Giải tám 98
Giải bảy 719
Giải sáu 3892 9709 6100
Giải năm 4259
Giải tư 40797 24776 28234 88724
14609 71382 80453
Giải ba 11222 80115
Giải nhì 70414
Giải nhất 00823
Đặc biệt 046606
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 06, 09, 09
1 14, 15, 19
2 22, 23, 24
3 34
4
5 53, 59
6
7 76
8 82
9 92, 97, 98
Đuôi Lô tô
0 00
1
2 22, 82, 92
3 23, 53
4 14, 24, 34
5 15
6 06, 76
7 97
8 98
9 09, 09, 19, 59
Giải tám 89
Giải bảy 316
Giải sáu 5717 8507 0993
Giải năm 8888
Giải tư 81607 05139 76328 41881
23361 77735 89729
Giải ba 91531 59824
Giải nhì 71295
Giải nhất 64007
Đặc biệt 798817
Phóng to
Đầu Lô tô
0 07, 07, 07
1 16, 17, 17
2 24, 28, 29
3 31, 35, 39
4
5
6 61
7
8 81, 88, 89
9 93, 95
Đuôi Lô tô
0
1 31, 61, 81
2
3 93
4 24
5 35, 95
6 16
7 07, 07, 07, 17, 17
8 28, 88
9 29, 39, 89
Giải tám 89
Giải bảy 364
Giải sáu 0977 7388 6688
Giải năm 9112
Giải tư 02402 10684 55840 21204
90798 46373 17793
Giải ba 67996 14343
Giải nhì 60267
Giải nhất 22636
Đặc biệt 556547
Phóng to
Đầu Lô tô
0 02, 04
1 12
2
3 36
4 40, 43, 47
5
6 64, 67
7 73, 77
8 84, 88, 88, 89
9 93, 96, 98
Đuôi Lô tô
0 40
1
2 02, 12
3 43, 73, 93
4 04, 64, 84
5
6 36, 96
7 47, 67, 77
8 88, 88, 98
9 89
Giải tám 44
Giải bảy 784
Giải sáu 9268 5921 8292
Giải năm 0356
Giải tư 02017 46788 33682 46544
64916 01137 26988
Giải ba 65259 94184
Giải nhì 09302
Giải nhất 29828