Xổ số miền bắc Thứ 4 hàng tuần

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 26-1-2022

Đặc biệt 98409
Giải nhất 61525
Giải nhì 04729 15344
Giải ba 99637 27607 54052
79037 87494 62664
Giải tư 9685 3585 8401 9944
Giải năm 2343 8963 6818
6319 9068 7270
Giải sáu 924 747 122
Giải bảy 71 92 43 55
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 07, 09
1 18, 19
2 22, 24, 25, 29
3 37, 37
4 43, 43, 44, 44, 47
5 52, 55
6 63, 64, 68
7 70, 71
8 85, 85
9 92, 94
Đuôi Lô tô
0 70
1 01, 71
2 22, 52, 92
3 43, 43, 63
4 24, 44, 44, 64, 94
5 25, 55, 85, 85
6
7 07, 37, 37, 47
8 18, 68
9 09, 19, 29

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 19-1-2022

Đặc biệt 76930
Giải nhất 48843
Giải nhì 41006 76053
Giải ba 77833 47386 77768
37997 13541 78878
Giải tư 8261 3990 8384 7358
Giải năm 1925 0958 1946
9108 8203 1335
Giải sáu 938 896 778
Giải bảy 93 91 60 54
Phóng to
Đầu Lô tô
0 03, 06, 08
1
2 25
3 30, 33, 35, 38
4 41, 43, 46
5 53, 54, 58, 58
6 60, 61, 68
7 78, 78
8 84, 86
9 90, 91, 93, 96, 97
Đuôi Lô tô
0 30, 60, 90
1 41, 61, 91
2
3 03, 33, 43, 53, 93
4 54, 84
5 25, 35
6 06, 46, 86, 96
7 97
8 08, 38, 58, 58, 68, 78, 78
9

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 12-1-2022

Đặc biệt 88903
Giải nhất 02061
Giải nhì 93869 59013
Giải ba 92993 06177 46619
09194 97034 31473
Giải tư 6118 3319 7592 2055
Giải năm 8692 8116 0453
5091 3093 5985
Giải sáu 551 560 756
Giải bảy 20 41 49 07
Phóng to
Đầu Lô tô
0 03, 07
1 13, 16, 18, 19, 19
2 20
3 34
4 41, 49
5 51, 53, 55, 56
6 60, 61, 69
7 73, 77
8 85
9 91, 92, 92, 93, 93, 94
Đuôi Lô tô
0 20, 60
1 41, 51, 61, 91
2 92, 92
3 03, 13, 53, 73, 93, 93
4 34, 94
5 55, 85
6 16, 56
7 07, 77
8 18
9 19, 19, 49, 69

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 5-1-2022

Đặc biệt 10619
Giải nhất 38905
Giải nhì 13039 16537
Giải ba 26887 43941 68365
54760 52668 45771
Giải tư 5792 9969 1687 3575
Giải năm 2988 1861 0459
7330 4770 1692
Giải sáu 588 225 041
Giải bảy 50 56 28 84
Phóng to
Đầu Lô tô
0 05
1 19
2 25, 28
3 30, 37, 39
4 41, 41
5 50, 56, 59
6 60, 61, 65, 68, 69
7 70, 71, 75
8 84, 87, 87, 88, 88
9 92, 92
Đuôi Lô tô
0 30, 50, 60, 70
1 41, 41, 61, 71
2 92, 92
3
4 84
5 05, 25, 65, 75
6 56
7 37, 87, 87
8 28, 68, 88, 88
9 19, 39, 59, 69

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 29-12-2021

Đặc biệt 13977
Giải nhất 34852
Giải nhì 54309 98902
Giải ba 98841 61545 24183
95816 39512 48316
Giải tư 3788 9307 7068 3241
Giải năm 3005 8390 9069
3853 2746 2257
Giải sáu 595 243 069
Giải bảy 23 94 14 12
Phóng to
Đầu Lô tô
0 02, 05, 07, 09
1 12, 12, 14, 16, 16
2 23
3
4 41, 41, 43, 45, 46
5 52, 53, 57
6 68, 69, 69
7 77
8 83, 88
9 90, 94, 95
Đuôi Lô tô
0 90
1 41, 41
2 02, 12, 12, 52
3 23, 43, 53, 83
4 14, 94
5 05, 45, 95
6 16, 16, 46
7 07, 57, 77
8 68, 88
9 09, 69, 69

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 22-12-2021

Đặc biệt 09078
Giải nhất 85552
Giải nhì 35444 38881
Giải ba 54633 31208 54011
62244 64328 13749
Giải tư 0511 7613 2562 2478
Giải năm 4668 4642 4046
8123 1017 3403
Giải sáu 425 222 603
Giải bảy 02 28 73 64
Phóng to
Đầu Lô tô
0 02, 03, 03, 08
1 11, 11, 13, 17
2 22, 23, 25, 28, 28
3 33
4 42, 44, 44, 46, 49
5 52
6 62, 64, 68
7 73, 78, 78
8 81
9
Đuôi Lô tô
0
1 11, 11, 81
2 02, 22, 42, 52, 62
3 03, 03, 13, 23, 33, 73
4 44, 44, 64
5 25
6 46
7 17
8 08, 28, 28, 68, 78, 78
9 49

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 15-12-2021

Đặc biệt 96009
Giải nhất 44382
Giải nhì 87663 47779
Giải ba 74477 15968 09011
33834 70482 41067
Giải tư 4831 1977 8411 9709
Giải năm 3608 0942 3047
2177 7314 9471
Giải sáu 379 642 166
Giải bảy 53 32 45 27
Phóng to
Đầu Lô tô
0 08, 09, 09
1 11, 11, 14
2 27
3 31, 32, 34
4 42, 42, 45, 47
5 53
6 63, 66, 67, 68
7 71, 77, 77, 77, 79, 79
8 82, 82
9
Đuôi Lô tô
0
1 11, 11, 31, 71
2 32, 42, 42, 82, 82
3 53, 63
4 14, 34
5 45
6 66
7 27, 47, 67, 77, 77, 77
8 08, 68
9 09, 09, 79, 79

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 8-12-2021

Đặc biệt 29115
Giải nhất 43952
Giải nhì 36600 38923
Giải ba 87458 81344 94627
22185 45819 73892
Giải tư 4696 1887 4053 3248
Giải năm 3562 5881 6549
7199 3795 3803
Giải sáu 896 267 012
Giải bảy 62 64 80 17
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 03
1 12, 15, 17, 19
2 23, 27
3
4 44, 48, 49
5 52, 53, 58
6 62, 62, 64, 67
7
8 80, 81, 85, 87
9 92, 95, 96, 96, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 80
1 81
2 12, 52, 62, 62, 92
3 03, 23, 53
4 44, 64
5 15, 85, 95
6 96, 96
7 17, 27, 67, 87
8 48, 58
9 19, 49, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 1-12-2021

Đặc biệt 62712
Giải nhất 70945
Giải nhì 26438 57221
Giải ba 09918 08592 11995
12421 98540 52751
Giải tư 3188 7829 8910 2040
Giải năm 3005 1798 8185
9883 7738 4979
Giải sáu 193 717 085
Giải bảy 76 77 99 41
Phóng to
Đầu Lô tô
0 05
1 10, 12, 17, 18
2 21, 21, 29
3 38, 38
4 40, 40, 41, 45
5 51
6
7 76, 77, 79
8 83, 85, 85, 88
9 92, 93, 95, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 40, 40
1 21, 21, 41, 51
2 12, 92
3 83, 93
4
5 05, 45, 85, 85, 95
6 76
7 17, 77
8 18, 38, 38, 88, 98
9 29, 79, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 24-11-2021

Đặc biệt 85856
Giải nhất 14730
Giải nhì 32232 32652
Giải ba 00769 73055 50883
82745 99811 09085
Giải tư 6471 6503 8288 6323
Giải năm 0815 1047 2206
2694 1420 5992
Giải sáu 070 761 587
Giải bảy 79 70 40 74
Phóng to
Đầu Lô tô
0 03, 06
1 11, 15
2 20, 23
3 30, 32
4 40, 45, 47
5 52, 55, 56
6 61, 69
7 70, 70, 71, 74, 79
8 83, 85, 87, 88
9 92, 94
Đuôi Lô tô
0 20, 30, 40, 70, 70
1 11, 61, 71
2 32, 52, 92
3 03, 23, 83
4 74, 94
5 15, 45, 55, 85
6 06, 56
7 47, 87
8 88
9 69, 79

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 17-11-2021

Đặc biệt 99342
Giải nhất 53462
Giải nhì 60892 76010
Giải ba 08172 04710 89384
38556 56517 44121
Giải tư 6524 9263 8444 5561
Giải năm 8015 8646 4057
6037 3332 3728
Giải sáu 192 729 801
Giải bảy 87 23 66 46
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01
1 10, 10, 15, 17
2 21, 23, 24, 28, 29
3 32, 37
4 42, 44, 46, 46
5 56, 57
6 61, 62, 63, 66
7 72
8 84, 87
9 92, 92
Đuôi Lô tô
0 10, 10
1 01, 21, 61
2 32, 42, 62, 72, 92, 92
3 23, 63
4 24, 44, 84
5 15
6 46, 46, 56, 66
7 17, 37, 57, 87
8 28
9 29

10 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bánh dày
2. Nằm mơ thấy Bóng rổ
3. Nằm mơ thấy Bảo vật
4. Nằm mơ thấy Chuyển nhà
5. Nằm mơ thấy Cháy nhà
6. Nằm mơ thấy Chải chuốt
7. Nằm mơ thấy Con lợn
8. Nằm mơ thấy Gà con
9. Nằm mơ thấy Phụ hồ
10. Nằm mơ thấy Ỉa bậy chùi đít không sạch
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2022)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Số 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Chia sẻ