Xổ số miền bắc Thứ 4 hàng tuần

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 29-11-2023

Đặc biệt 03141
Giải nhất 42683
Giải nhì 33410 77553
Giải ba 40459 27342 45945
67889 05550 03883
Giải tư 5665 3065 3233 2570
Giải năm 8938 3480 2573
5139 2488 1808
Giải sáu 378 618 017
Giải bảy 05 90 42 87
Phóng to
Đầu Lô tô
0 05, 08
1 10, 17, 18
2
3 33, 38, 39
4 41, 42, 42, 45
5 50, 53, 59
6 65, 65
7 70, 73, 78
8 80, 83, 83, 87, 88, 89
9 90
Đuôi Lô tô
0 10, 50, 70, 80, 90
1 41
2 42, 42
3 33, 53, 73, 83, 83
4
5 05, 45, 65, 65
6
7 17, 87
8 08, 18, 38, 78, 88
9 39, 59, 89

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 22-11-2023

Đặc biệt 14670
Giải nhất 55598
Giải nhì 48326 78511
Giải ba 51702 36362 08564
49572 30361 71728
Giải tư 8348 0098 3900 8870
Giải năm 6408 7473 4056
4050 8122 8486
Giải sáu 295 832 718
Giải bảy 53 06 14 52
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 02, 06, 08
1 11, 14, 18
2 22, 26, 28
3 32
4 48
5 50, 52, 53, 56
6 61, 62, 64
7 70, 70, 72, 73
8 86
9 95, 98, 98
Đuôi Lô tô
0 00, 50, 70, 70
1 11, 61
2 02, 22, 32, 52, 62, 72
3 53, 73
4 14, 64
5 95
6 06, 26, 56, 86
7
8 08, 18, 28, 48, 98, 98
9

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 15-11-2023

Đặc biệt 33859
Giải nhất 98585
Giải nhì 15030 42515
Giải ba 42098 91871 50318
01855 83971 19248
Giải tư 4323 2947 9183 2296
Giải năm 3696 2554 2052
1479 5643 5271
Giải sáu 174 207 624
Giải bảy 56 62 32 72
Phóng to
Đầu Lô tô
0 07
1 15, 18
2 23, 24
3 30, 32
4 43, 47, 48
5 52, 54, 55, 56, 59
6 62
7 71, 71, 71, 72, 74, 79
8 83, 85
9 96, 96, 98
Đuôi Lô tô
0 30
1 71, 71, 71
2 32, 52, 62, 72
3 23, 43, 83
4 24, 54, 74
5 15, 55, 85
6 56, 96, 96
7 07, 47
8 18, 48, 98
9 59, 79

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 8-11-2023

Đặc biệt 98526
Giải nhất 98288
Giải nhì 98391 09260
Giải ba 71869 77840 71704
54410 26927 61167
Giải tư 9313 4352 7579 1270
Giải năm 1329 6820 0124
2423 5389 2356
Giải sáu 071 033 989
Giải bảy 93 82 15 95
Phóng to
Đầu Lô tô
0 04
1 10, 13, 15
2 20, 23, 24, 26, 27, 29
3 33
4 40
5 52, 56
6 60, 67, 69
7 70, 71, 79
8 82, 88, 89, 89
9 91, 93, 95
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 40, 60, 70
1 71, 91
2 52, 82
3 13, 23, 33, 93
4 04, 24
5 15, 95
6 26, 56
7 27, 67
8 88
9 29, 69, 79, 89, 89

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 1-11-2023

Đặc biệt 20136
Giải nhất 25965
Giải nhì 01743 60565
Giải ba 96391 07899 49997
26194 23877 05086
Giải tư 5020 6049 2639 2265
Giải năm 6853 5224 2100
1430 0589 0661
Giải sáu 398 055 005
Giải bảy 48 16 35 43
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 05
1 16
2 20, 24
3 30, 35, 36, 39
4 43, 43, 48, 49
5 53, 55
6 61, 65, 65, 65
7 77
8 86, 89
9 91, 94, 97, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 20, 30
1 61, 91
2
3 43, 43, 53
4 24, 94
5 05, 35, 55, 65, 65, 65
6 16, 36, 86
7 77, 97
8 48, 98
9 39, 49, 89, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 25-10-2023

Đặc biệt 61380
Giải nhất 92842
Giải nhì 86347 06283
Giải ba 71520 66446 66318
53849 86752 45942
Giải tư 1379 8549 4174 9293
Giải năm 1616 0652 4193
3554 1132 6619
Giải sáu 685 553 936
Giải bảy 62 73 71 49
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 16, 18, 19
2 20
3 32, 36
4 42, 42, 46, 47, 49, 49, 49
5 52, 52, 53, 54
6 62
7 71, 73, 74, 79
8 80, 83, 85
9 93, 93
Đuôi Lô tô
0 20, 80
1 71
2 32, 42, 42, 52, 52, 62
3 53, 73, 83, 93, 93
4 54, 74
5 85
6 16, 36, 46
7 47
8 18
9 19, 49, 49, 49, 79

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 18-10-2023

Đặc biệt 28600
Giải nhất 18127
Giải nhì 34909 28078
Giải ba 30317 28608 41328
25052 35444 85291
Giải tư 8974 7622 0873 7804
Giải năm 2049 6000 8948
1898 9177 9935
Giải sáu 088 749 372
Giải bảy 56 39 42 29
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 00, 04, 08, 09
1 17
2 22, 27, 28, 29
3 35, 39
4 42, 44, 48, 49, 49
5 52, 56
6
7 72, 73, 74, 77, 78
8 88
9 91, 98
Đuôi Lô tô
0 00, 00
1 91
2 22, 42, 52, 72
3 73
4 04, 44, 74
5 35
6 56
7 17, 27, 77
8 08, 28, 48, 78, 88, 98
9 09, 29, 39, 49, 49

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 11-10-2023

Đặc biệt 49140
Giải nhất 34659
Giải nhì 55529 10478
Giải ba 30337 13749 64088
19673 97793 99511
Giải tư 0865 5620 5382 7544
Giải năm 1596 5137 8019
2565 3801 2606
Giải sáu 138 522 101
Giải bảy 77 60 19 89
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 01, 06
1 11, 19, 19
2 20, 22, 29
3 37, 37, 38
4 40, 44, 49
5 59
6 60, 65, 65
7 73, 77, 78
8 82, 88, 89
9 93, 96
Đuôi Lô tô
0 20, 40, 60
1 01, 01, 11
2 22, 82
3 73, 93
4 44
5 65, 65
6 06, 96
7 37, 37, 77
8 38, 78, 88
9 19, 19, 29, 49, 59, 89

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 4-10-2023

Đặc biệt 53139
Giải nhất 52986
Giải nhì 41893 88329
Giải ba 58465 46331 10707
32100 67382 36166
Giải tư 5828 4164 7852 0816
Giải năm 2892 7438 5364
9277 9494 1229
Giải sáu 973 436 080
Giải bảy 27 86 49 11
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 07
1 11, 16
2 27, 28, 29, 29
3 31, 36, 38, 39
4 49
5 52
6 64, 64, 65, 66
7 73, 77
8 80, 82, 86, 86
9 92, 93, 94
Đuôi Lô tô
0 00, 80
1 11, 31
2 52, 82, 92
3 73, 93
4 64, 64, 94
5 65
6 16, 36, 66, 86, 86
7 07, 27, 77
8 28, 38
9 29, 29, 39, 49

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 27-9-2023

Đặc biệt 93447
Giải nhất 71106
Giải nhì 67705 00384
Giải ba 67673 22611 18030
35885 62710 86306
Giải tư 7621 1221 9671 5497
Giải năm 2608 8234 3524
0541 6323 6518
Giải sáu 043 466 205
Giải bảy 56 28 22 74
Phóng to
Đầu Lô tô
0 05, 05, 06, 06, 08
1 10, 11, 18
2 21, 21, 22, 23, 24, 28
3 30, 34
4 41, 43, 47
5 56
6 66
7 71, 73, 74
8 84, 85
9 97
Đuôi Lô tô
0 10, 30
1 11, 21, 21, 41, 71
2 22
3 23, 43, 73
4 24, 34, 74, 84
5 05, 05, 85
6 06, 06, 56, 66
7 47, 97
8 08, 18, 28
9

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 20-9-2023

Đặc biệt 40303
Giải nhất 10239
Giải nhì 54210 50718
Giải ba 43807 58233 34307
28734 80115 71208
Giải tư 5730 3813 6767 5531
Giải năm 0634 0364 2201
3711 5086 0814
Giải sáu 393 729 536
Giải bảy 22 23 91 75
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 03, 07, 07, 08
1 10, 11, 13, 14, 15, 18
2 22, 23, 29
3 30, 31, 33, 34, 34, 36, 39
4
5
6 64, 67
7 75
8 86
9 91, 93
Đuôi Lô tô
0 10, 30
1 01, 11, 31, 91
2 22
3 03, 13, 23, 33, 93
4 14, 34, 34, 64
5 15, 75
6 36, 86
7 07, 07, 67
8 08, 18
9 29, 39

10 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bánh dày
2. Nằm mơ thấy Bóng rổ
3. Nằm mơ thấy Bảo vật
4. Nằm mơ thấy Chuyển nhà
5. Nằm mơ thấy Cháy nhà
6. Nằm mơ thấy Chải chuốt
7. Nằm mơ thấy Con lợn
8. Nằm mơ thấy Gà con
9. Nằm mơ thấy Phụ hồ
10. Nằm mơ thấy Ỉa bậy chùi đít không sạch
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2023)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Số 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Chia sẻ