Xổ số miền bắc Thứ 4 hàng tuần

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 29-6-2022

Đặc biệt 38892
Giải nhất 20636
Giải nhì 84006 09206
Giải ba 67842 19569 35494
95540 19050 72972
Giải tư 0653 2941 8867 4658
Giải năm 4977 7341 4413
0130 0226 9865
Giải sáu 732 080 835
Giải bảy 26 97 87 64
Phóng to
Đầu Lô tô
0 06, 06
1 13
2 26, 26
3 30, 32, 35, 36
4 40, 41, 41, 42
5 50, 53, 58
6 64, 65, 67, 69
7 72, 77
8 80, 87
9 92, 94, 97
Đuôi Lô tô
0 30, 40, 50, 80
1 41, 41
2 32, 42, 72, 92
3 13, 53
4 64, 94
5 35, 65
6 06, 06, 26, 26, 36
7 67, 77, 87, 97
8 58
9 69

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 22-6-2022

Đặc biệt 50846
Giải nhất 92133
Giải nhì 75657 64087
Giải ba 07018 36544 47407
24068 08148 90008
Giải tư 7413 9850 3093 6318
Giải năm 1378 3717 5295
1263 9362 8679
Giải sáu 304 237 359
Giải bảy 16 04 92 47
Phóng to
Đầu Lô tô
0 04, 04, 07, 08
1 13, 16, 17, 18, 18
2
3 33, 37
4 44, 46, 47, 48
5 50, 57, 59
6 62, 63, 68
7 78, 79
8 87
9 92, 93, 95
Đuôi Lô tô
0 50
1
2 62, 92
3 13, 33, 63, 93
4 04, 04, 44
5 95
6 16, 46
7 07, 17, 37, 47, 57, 87
8 08, 18, 18, 48, 68, 78
9 59, 79

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 15-6-2022

Đặc biệt 79716
Giải nhất 00074
Giải nhì 00104 49785
Giải ba 58893 62313 99728
02338 97143 53105
Giải tư 5498 5666 1419 0002
Giải năm 3465 4594 2067
7813 8841 4558
Giải sáu 787 737 306
Giải bảy 05 39 74 85
Phóng to
Đầu Lô tô
0 02, 04, 05, 05, 06
1 13, 13, 16, 19
2 28
3 37, 38, 39
4 41, 43
5 58
6 65, 66, 67
7 74, 74
8 85, 85, 87
9 93, 94, 98
Đuôi Lô tô
0
1 41
2 02
3 13, 13, 43, 93
4 04, 74, 74, 94
5 05, 05, 65, 85, 85
6 06, 16, 66
7 37, 67, 87
8 28, 38, 58, 98
9 19, 39

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 8-6-2022

Đặc biệt 28977
Giải nhất 48768
Giải nhì 41760 62360
Giải ba 90941 76319 99643
46110 48176 46366
Giải tư 3509 0374 7384 0837
Giải năm 1534 9412 4925
3931 6182 1732
Giải sáu 142 895 120
Giải bảy 79 59 55 84
Phóng to
Đầu Lô tô
0 09
1 10, 12, 19
2 20, 25
3 31, 32, 34, 37
4 41, 42, 43
5 55, 59
6 60, 60, 66, 68
7 74, 76, 77, 79
8 82, 84, 84
9 95
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 60, 60
1 31, 41
2 12, 32, 42, 82
3 43
4 34, 74, 84, 84
5 25, 55, 95
6 66, 76
7 37, 77
8 68
9 09, 19, 59, 79

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 1-6-2022

Đặc biệt 31918
Giải nhất 04729
Giải nhì 37215 50551
Giải ba 27923 65013 34637
04904 14101 69438
Giải tư 3529 3496 6826 7625
Giải năm 2163 9481 4488
6890 1187 2392
Giải sáu 099 210 654
Giải bảy 15 52 48 36
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 04
1 10, 13, 15, 15, 18
2 23, 25, 26, 29, 29
3 36, 37, 38
4 48
5 51, 52, 54
6 63
7
8 81, 87, 88
9 90, 92, 96, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 90
1 01, 51, 81
2 52, 92
3 13, 23, 63
4 04, 54
5 15, 15, 25
6 26, 36, 96
7 37, 87
8 18, 38, 48, 88
9 29, 29, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 25-5-2022

Đặc biệt 87109
Giải nhất 07545
Giải nhì 03599 26377
Giải ba 41443 41075 50856
95139 25324 61248
Giải tư 7123 3738 4897 4969
Giải năm 2079 2013 4764
8214 1747 7491
Giải sáu 348 804 059
Giải bảy 77 66 01 59
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 04, 09
1 13, 14
2 23, 24
3 38, 39
4 43, 45, 47, 48, 48
5 56, 59, 59
6 64, 66, 69
7 75, 77, 77, 79
8
9 91, 97, 99
Đuôi Lô tô
0
1 01, 91
2
3 13, 23, 43
4 04, 14, 24, 64
5 45, 75
6 56, 66
7 47, 77, 77, 97
8 38, 48, 48
9 09, 39, 59, 59, 69, 79, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 18-5-2022

Đặc biệt 69049
Giải nhất 92364
Giải nhì 38074 38286
Giải ba 33957 38478 51395
00617 57860 35530
Giải tư 4650 8057 0190 9775
Giải năm 9972 0632 6653
0699 7726 0943
Giải sáu 413 766 550
Giải bảy 28 57 02 77
Phóng to
Đầu Lô tô
0 02
1 13, 17
2 26, 28
3 30, 32
4 43, 49
5 50, 50, 53, 57, 57, 57
6 60, 64, 66
7 72, 74, 75, 77, 78
8 86
9 90, 95, 99
Đuôi Lô tô
0 30, 50, 50, 60, 90
1
2 02, 32, 72
3 13, 43, 53
4 64, 74
5 75, 95
6 26, 66, 86
7 17, 57, 57, 57, 77
8 28, 78
9 49, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 11-5-2022

Đặc biệt 27724
Giải nhất 10916
Giải nhì 79493 89431
Giải ba 16815 42536 74280
38695 05890 21638
Giải tư 5108 8913 2738 1187
Giải năm 0525 2106 1351
8571 3536 3121
Giải sáu 504 374 192
Giải bảy 37 15 01 24
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 04, 06, 08
1 13, 15, 15, 16
2 21, 24, 24, 25
3 31, 36, 36, 37, 38, 38
4
5 51
6
7 71, 74
8 80, 87
9 90, 92, 93, 95
Đuôi Lô tô
0 80, 90
1 01, 21, 31, 51, 71
2 92
3 13, 93
4 04, 24, 24, 74
5 15, 15, 25, 95
6 06, 16, 36, 36
7 37, 87
8 08, 38, 38
9

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 4-5-2022

Đặc biệt 79110
Giải nhất 21129
Giải nhì 46524 68497
Giải ba 65092 32413 95535
84583 22479 47546
Giải tư 5001 1772 7711 0189
Giải năm 1254 3682 9051
0752 3294 4011
Giải sáu 367 289 712
Giải bảy 79 25 04 85
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 04
1 10, 11, 11, 12, 13
2 24, 25, 29
3 35
4 46
5 51, 52, 54
6 67
7 72, 79, 79
8 82, 83, 85, 89, 89
9 92, 94, 97
Đuôi Lô tô
0 10
1 01, 11, 11, 51
2 12, 52, 72, 82, 92
3 13, 83
4 04, 24, 54, 94
5 25, 35, 85
6 46
7 67, 97
8
9 29, 79, 79, 89, 89

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 27-4-2022

Đặc biệt 02541
Giải nhất 03308
Giải nhì 68166 36358
Giải ba 41960 87024 86518
57519 84690 07865
Giải tư 0953 2489 1346 3042
Giải năm 9610 3228 6766
6222 1679 2483
Giải sáu 083 218 815
Giải bảy 01 00 76 14
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 01, 08
1 10, 14, 15, 18, 18, 19
2 22, 24, 28
3
4 41, 42, 46
5 53, 58
6 60, 65, 66, 66
7 76, 79
8 83, 83, 89
9 90
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 60, 90
1 01, 41
2 22, 42
3 53, 83, 83
4 14, 24
5 15, 65
6 46, 66, 66, 76
7
8 08, 18, 18, 28, 58
9 19, 79, 89

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 20-4-2022

Đặc biệt 58953
Giải nhất 10071
Giải nhì 15350 76286
Giải ba 50071 42800 28523
34419 88725 22282
Giải tư 6767 6464 0168 1738
Giải năm 2446 7441 2811
6641 8279 8110
Giải sáu 902 935 017
Giải bảy 76 28 23 61
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 02
1 10, 11, 17, 19
2 23, 23, 25, 28
3 35, 38
4 41, 41, 46
5 50, 53
6 61, 64, 67, 68
7 71, 71, 76, 79
8 82, 86
9
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 50
1 11, 41, 41, 61, 71, 71
2 02, 82
3 23, 23, 53
4 64
5 25, 35
6 46, 76, 86
7 17, 67
8 28, 38, 68
9 19, 79

10 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bánh dày
2. Nằm mơ thấy Bóng rổ
3. Nằm mơ thấy Bảo vật
4. Nằm mơ thấy Chuyển nhà
5. Nằm mơ thấy Cháy nhà
6. Nằm mơ thấy Chải chuốt
7. Nằm mơ thấy Con lợn
8. Nằm mơ thấy Gà con
9. Nằm mơ thấy Phụ hồ
10. Nằm mơ thấy Ỉa bậy chùi đít không sạch
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2022)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Số 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Chia sẻ