Xổ số miền bắc Thứ 4 hàng tuần

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 22-5-2024

Đặc biệt 39397
Giải nhất 45487
Giải nhì 31476 00040
Giải ba 47830 45608 32162
70312 68143 75822
Giải tư 0668 1475 4436 5595
Giải năm 1774 6655 7678
7745 1426 4108
Giải sáu 126 617 344
Giải bảy 06 61 62 64
Phóng to
Đầu Lô tô
0 06, 08, 08
1 12, 17
2 22, 26, 26
3 30, 36
4 40, 43, 44, 45
5 55
6 61, 62, 62, 64, 68
7 74, 75, 76, 78
8 87
9 95, 97
Đuôi Lô tô
0 30, 40
1 61
2 12, 22, 62, 62
3 43
4 44, 64, 74
5 45, 55, 75, 95
6 06, 26, 26, 36, 76
7 17, 87, 97
8 08, 08, 68, 78
9

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 15-5-2024

Đặc biệt 06926
Giải nhất 62025
Giải nhì 01409 55964
Giải ba 06652 08021 58498
38040 60194 51612
Giải tư 9231 5633 3688 2553
Giải năm 1388 2016 7652
8917 9212 7390
Giải sáu 336 470 610
Giải bảy 89 29 30 72
Phóng to
Đầu Lô tô
0 09
1 10, 12, 12, 16, 17
2 21, 25, 26, 29
3 30, 31, 33, 36
4 40
5 52, 52, 53
6 64
7 70, 72
8 88, 88, 89
9 90, 94, 98
Đuôi Lô tô
0 10, 30, 40, 70, 90
1 21, 31
2 12, 12, 52, 52, 72
3 33, 53
4 64, 94
5 25
6 16, 26, 36
7 17
8 88, 88, 98
9 09, 29, 89

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 8-5-2024

Đặc biệt 56095
Giải nhất 97809
Giải nhì 58525 99356
Giải ba 37066 79058 17319
80729 82947 25743
Giải tư 3094 2057 5210 6852
Giải năm 3379 9322 9426
1998 7384 9935
Giải sáu 963 856 373
Giải bảy 07 22 24 10
Phóng to
Đầu Lô tô
0 07, 09
1 10, 10, 19
2 22, 22, 24, 25, 26, 29
3 35
4 43, 47
5 52, 56, 56, 57, 58
6 63, 66
7 73, 79
8 84
9 94, 95, 98
Đuôi Lô tô
0 10, 10
1
2 22, 22, 52
3 43, 63, 73
4 24, 84, 94
5 25, 35, 95
6 26, 56, 56, 66
7 07, 47, 57
8 58, 98
9 09, 19, 29, 79

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 1-5-2024

Đặc biệt 72031
Giải nhất 10292
Giải nhì 46130 26589
Giải ba 90676 42039 96046
05589 71405 98943
Giải tư 7618 6107 6935 4766
Giải năm 2832 7333 5398
2863 9727 6282
Giải sáu 476 452 577
Giải bảy 95 61 60 97
Phóng to
Đầu Lô tô
0 05, 07
1 18
2 27
3 30, 31, 32, 33, 35, 39
4 43, 46
5 52
6 60, 61, 63, 66
7 76, 76, 77
8 82, 89, 89
9 92, 95, 97, 98
Đuôi Lô tô
0 30, 60
1 31, 61
2 32, 52, 82, 92
3 33, 43, 63
4
5 05, 35, 95
6 46, 66, 76, 76
7 07, 27, 77, 97
8 18, 98
9 39, 89, 89

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 24-4-2024

Đặc biệt 69952
Giải nhất 12165
Giải nhì 74557 28269
Giải ba 17544 31458 29961
71554 18326 20760
Giải tư 6441 9828 9610 1054
Giải năm 3082 9422 4364
8493 2653 5224
Giải sáu 382 567 101
Giải bảy 82 60 50 47
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01
1 10
2 22, 24, 26, 28
3
4 41, 44, 47
5 50, 52, 53, 54, 54, 57, 58
6 60, 60, 61, 64, 65, 67, 69
7
8 82, 82, 82
9 93
Đuôi Lô tô
0 10, 50, 60, 60
1 01, 41, 61
2 22, 52, 82, 82, 82
3 53, 93
4 24, 44, 54, 54, 64
5 65
6 26
7 47, 57, 67
8 28, 58
9 69

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 17-4-2024

Đặc biệt 90289
Giải nhất 19874
Giải nhì 24789 50177
Giải ba 84160 84250 66154
14306 03341 85969
Giải tư 3241 9829 9103 6240
Giải năm 5674 7671 0218
3300 5133 6434
Giải sáu 317 228 892
Giải bảy 47 40 90 27
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 03, 06
1 17, 18
2 27, 28, 29
3 33, 34
4 40, 40, 41, 41, 47
5 50, 54
6 60, 69
7 71, 74, 74, 77
8 89, 89
9 90, 92
Đuôi Lô tô
0 00, 40, 40, 50, 60, 90
1 41, 41, 71
2 92
3 03, 33
4 34, 54, 74, 74
5
6 06
7 17, 27, 47, 77
8 18, 28
9 29, 69, 89, 89

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 10-4-2024

Đặc biệt 14138
Giải nhất 62724
Giải nhì 54157 96213
Giải ba 14362 89770 55669
50544 04462 48939
Giải tư 4062 5079 6608 7155
Giải năm 7402 1236 4922
4421 2178 9253
Giải sáu 552 247 722
Giải bảy 12 45 75 97
Phóng to
Đầu Lô tô
0 02, 08
1 12, 13
2 21, 22, 22, 24
3 36, 38, 39
4 44, 45, 47
5 52, 53, 55, 57
6 62, 62, 62, 69
7 70, 75, 78, 79
8
9 97
Đuôi Lô tô
0 70
1 21
2 02, 12, 22, 22, 52, 62, 62, 62
3 13, 53
4 24, 44
5 45, 55, 75
6 36
7 47, 57, 97
8 08, 38, 78
9 39, 69, 79

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 3-4-2024

Đặc biệt 67364
Giải nhất 05538
Giải nhì 43309 50971
Giải ba 42539 81311 58310
75139 27406 83349
Giải tư 1179 2067 4473 0517
Giải năm 3595 0881 7332
8196 3209 2509
Giải sáu 732 624 838
Giải bảy 93 94 15 22
Phóng to
Đầu Lô tô
0 06, 09, 09, 09
1 10, 11, 15, 17
2 22, 24
3 32, 32, 38, 38, 39, 39
4 49
5
6 64, 67
7 71, 73, 79
8 81
9 93, 94, 95, 96
Đuôi Lô tô
0 10
1 11, 71, 81
2 22, 32, 32
3 73, 93
4 24, 64, 94
5 15, 95
6 06, 96
7 17, 67
8 38, 38
9 09, 09, 09, 39, 39, 49, 79

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 27-3-2024

Đặc biệt 20645
Giải nhất 21356
Giải nhì 10211 33955
Giải ba 57214 47997 59028
91075 81886 34229
Giải tư 7518 6879 1586 7174
Giải năm 4802 1007 6479
7659 8416 7869
Giải sáu 187 087 674
Giải bảy 84 38 18 25
Phóng to
Đầu Lô tô
0 02, 07
1 11, 14, 16, 18, 18
2 25, 28, 29
3 38
4 45
5 55, 56, 59
6 69
7 74, 74, 75, 79, 79
8 84, 86, 86, 87, 87
9 97
Đuôi Lô tô
0
1 11
2 02
3
4 14, 74, 74, 84
5 25, 45, 55, 75
6 16, 56, 86, 86
7 07, 87, 87, 97
8 18, 18, 28, 38
9 29, 59, 69, 79, 79

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 20-3-2024

Đặc biệt 35144
Giải nhất 48573
Giải nhì 21404 25165
Giải ba 28375 09425 17538
21595 56954 36845
Giải tư 2361 7750 2414 2861
Giải năm 8305 7081 7715
2463 0729 3143
Giải sáu 271 623 926
Giải bảy 87 23 54 37
Phóng to
Đầu Lô tô
0 04, 05
1 14, 15
2 23, 23, 25, 26, 29
3 37, 38
4 43, 44, 45
5 50, 54, 54
6 61, 61, 63, 65
7 71, 73, 75
8 81, 87
9 95
Đuôi Lô tô
0 50
1 61, 61, 71, 81
2
3 23, 23, 43, 63, 73
4 04, 14, 44, 54, 54
5 05, 15, 25, 45, 65, 75, 95
6 26
7 37, 87
8 38
9 29

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 13-3-2024

Đặc biệt 91753
Giải nhất 54579
Giải nhì 90984 68978
Giải ba 89663 79417 27577
20491 00134 75715
Giải tư 7980 7928 8166 1878
Giải năm 7965 9154 7803
5279 9350 3131
Giải sáu 472 053 360
Giải bảy 43 74 60 49
Phóng to
Đầu Lô tô
0 03
1 15, 17
2 28
3 31, 34
4 43, 49
5 50, 53, 53, 54
6 60, 60, 63, 65, 66
7 72, 74, 77, 78, 78, 79, 79
8 80, 84
9 91
Đuôi Lô tô
0 50, 60, 60, 80
1 31, 91
2 72
3 03, 43, 53, 53, 63
4 34, 54, 74, 84
5 15, 65
6 66
7 17, 77
8 28, 78, 78
9 49, 79, 79

10 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bánh dày
2. Nằm mơ thấy Bóng rổ
3. Nằm mơ thấy Bảo vật
4. Nằm mơ thấy Chuyển nhà
5. Nằm mơ thấy Cháy nhà
6. Nằm mơ thấy Chải chuốt
7. Nằm mơ thấy Con lợn
8. Nằm mơ thấy Gà con
9. Nằm mơ thấy Phụ hồ
10. Nằm mơ thấy Ỉa bậy chùi đít không sạch
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2024)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Số 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Chia sẻ