Xổ số miền bắc Chủ Nhật hàng tuần

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 5-12-2021

Đặc biệt 04329
Giải nhất 46537
Giải nhì 20032 37910
Giải ba 39991 13198 22446
49429 73670 17284
Giải tư 6997 0716 2654 4165
Giải năm 6159 5843 0395
0951 3894 1708
Giải sáu 550 769 585
Giải bảy 85 65 94 18
Phóng to
Đầu Lô tô
0 08
1 10, 16, 18
2 29, 29
3 32, 37
4 43, 46
5 50, 51, 54, 59
6 65, 65, 69
7 70
8 84, 85, 85
9 91, 94, 94, 95, 97, 98
Đuôi Lô tô
0 10, 50, 70
1 51, 91
2 32
3 43
4 54, 84, 94, 94
5 65, 65, 85, 85, 95
6 16, 46
7 37, 97
8 08, 18, 98
9 29, 29, 59, 69

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 28-11-2021

Đặc biệt 55988
Giải nhất 58593
Giải nhì 79190 06541
Giải ba 69290 71067 80595
75378 89706 51988
Giải tư 6592 6857 7846 0995
Giải năm 3816 0245 6521
3543 7702 5803
Giải sáu 294 403 163
Giải bảy 00 40 82 69
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 02, 03, 03, 06
1 16
2 21
3
4 40, 41, 43, 45, 46
5 57
6 63, 67, 69
7 78
8 82, 88, 88
9 90, 90, 92, 93, 94, 95, 95
Đuôi Lô tô
0 00, 40, 90, 90
1 21, 41
2 02, 82, 92
3 03, 03, 43, 63, 93
4 94
5 45, 95, 95
6 06, 16, 46
7 57, 67
8 78, 88, 88
9 69

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 21-11-2021

Đặc biệt 47579
Giải nhất 80977
Giải nhì 62619 73610
Giải ba 77069 19970 43083
46530 54910 00973
Giải tư 6915 1634 5860 1873
Giải năm 4516 3281 8015
5447 5143 6006
Giải sáu 529 575 563
Giải bảy 15 64 68 10
Phóng to
Đầu Lô tô
0 06
1 10, 10, 10, 15, 15, 15, 16, 19
2 29
3 30, 34
4 43, 47
5
6 60, 63, 64, 68, 69
7 70, 73, 73, 75, 77, 79
8 81, 83
9
Đuôi Lô tô
0 10, 10, 10, 30, 60, 70
1 81
2
3 43, 63, 73, 73, 83
4 34, 64
5 15, 15, 15, 75
6 06, 16
7 47, 77
8 68
9 19, 29, 69, 79

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 14-11-2021

Đặc biệt 53940
Giải nhất 52169
Giải nhì 96490 56413
Giải ba 75831 04901 40450
49876 41041 24500
Giải tư 6399 1620 0903 1337
Giải năm 4292 1228 9935
6934 3812 7727
Giải sáu 057 640 516
Giải bảy 14 16 23 01
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 01, 01, 03
1 12, 13, 14, 16, 16
2 20, 23, 27, 28
3 31, 34, 35, 37
4 40, 40, 41
5 50, 57
6 69
7 76
8
9 90, 92, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 20, 40, 40, 50, 90
1 01, 01, 31, 41
2 12, 92
3 03, 13, 23
4 14, 34
5 35
6 16, 16, 76
7 27, 37, 57
8 28
9 69, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 7-11-2021

Đặc biệt 91386
Giải nhất 94379
Giải nhì 44311 83179
Giải ba 06678 99680 13992
40551 83553 67313
Giải tư 8928 0461 1576 4272
Giải năm 5710 3641 9205
4572 6586 1243
Giải sáu 931 455 549
Giải bảy 76 65 11 75
Phóng to
Đầu Lô tô
0 05
1 10, 11, 11, 13
2 28
3 31
4 41, 43, 49
5 51, 53, 55
6 61, 65
7 72, 72, 75, 76, 76, 78, 79, 79
8 80, 86, 86
9 92
Đuôi Lô tô
0 10, 80
1 11, 11, 31, 41, 51, 61
2 72, 72, 92
3 13, 43, 53
4
5 05, 55, 65, 75
6 76, 76, 86, 86
7
8 28, 78
9 49, 79, 79

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 31-10-2021

Đặc biệt 54798
Giải nhất 04294
Giải nhì 72480 05721
Giải ba 82106 07376 62297
09493 66579 94247
Giải tư 4401 1797 5715 7824
Giải năm 9963 0196 1823
3341 7665 9561
Giải sáu 626 139 472
Giải bảy 62 35 58 65
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 06
1 15
2 21, 23, 24, 26
3 35, 39
4 41, 47
5 58
6 61, 62, 63, 65, 65
7 72, 76, 79
8 80
9 93, 94, 96, 97, 97, 98
Đuôi Lô tô
0 80
1 01, 21, 41, 61
2 62, 72
3 23, 63, 93
4 24, 94
5 15, 35, 65, 65
6 06, 26, 76, 96
7 47, 97, 97
8 58, 98
9 39, 79

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 24-10-2021

Đặc biệt 44417
Giải nhất 33926
Giải nhì 36042 14446
Giải ba 00607 38945 83370
05592 10320 41963
Giải tư 1191 7465 0224 4762
Giải năm 9660 9802 5921
0674 3624 5013
Giải sáu 828 294 558
Giải bảy 52 97 53 58
Phóng to
Đầu Lô tô
0 02, 07
1 13, 17
2 20, 21, 24, 24, 26, 28
3
4 42, 45, 46
5 52, 53, 58, 58
6 60, 62, 63, 65
7 70, 74
8
9 91, 92, 94, 97
Đuôi Lô tô
0 20, 60, 70
1 21, 91
2 02, 42, 52, 62, 92
3 13, 53, 63
4 24, 24, 74, 94
5 45, 65
6 26, 46
7 07, 17, 97
8 28, 58, 58
9

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 17-10-2021

Đặc biệt 24640
Giải nhất 45261
Giải nhì 28113 58334
Giải ba 67474 16929 59008
69755 58832 99823
Giải tư 4593 1833 4313 1612
Giải năm 5822 2237 7310
9461 9056 4393
Giải sáu 518 407 906
Giải bảy 23 78 70 15
Phóng to
Đầu Lô tô
0 06, 07, 08
1 10, 12, 13, 13, 15, 18
2 22, 23, 23, 29
3 32, 33, 34, 37
4 40
5 55, 56
6 61, 61
7 70, 74, 78
8
9 93, 93
Đuôi Lô tô
0 10, 40, 70
1 61, 61
2 12, 22, 32
3 13, 13, 23, 23, 33, 93, 93
4 34, 74
5 15, 55
6 06, 56
7 07, 37
8 08, 18, 78
9 29

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 10-10-2021

Đặc biệt 06085
Giải nhất 88649
Giải nhì 10842 18830
Giải ba 01269 23827 76813
31338 07958 49024
Giải tư 4671 1897 4473 0285
Giải năm 2069 7935 5161
9047 0316 3202
Giải sáu 246 585 284
Giải bảy 48 34 93 42
Phóng to
Đầu Lô tô
0 02
1 13, 16
2 24, 27
3 30, 34, 35, 38
4 42, 42, 46, 47, 48, 49
5 58
6 61, 69, 69
7 71, 73
8 84, 85, 85, 85
9 93, 97
Đuôi Lô tô
0 30
1 61, 71
2 02, 42, 42
3 13, 73, 93
4 24, 34, 84
5 35, 85, 85, 85
6 16, 46
7 27, 47, 97
8 38, 48, 58
9 49, 69, 69

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 3-10-2021

Đặc biệt 20681
Giải nhất 02104
Giải nhì 37357 93752
Giải ba 55304 60330 34160
60027 20063 00404
Giải tư 1190 5537 1993 7472
Giải năm 1935 5535 0728
4564 7842 7533
Giải sáu 528 376 079
Giải bảy 60 16 56 83
Phóng to
Đầu Lô tô
0 04, 04, 04
1 16
2 27, 28, 28
3 30, 33, 35, 35, 37
4 42
5 52, 56, 57
6 60, 60, 63, 64
7 72, 76, 79
8 81, 83
9 90, 93
Đuôi Lô tô
0 30, 60, 60, 90
1 81
2 42, 52, 72
3 33, 63, 83, 93
4 04, 04, 04, 64
5 35, 35
6 16, 56, 76
7 27, 37, 57
8 28, 28
9 79

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 26-9-2021

Đặc biệt 21694
Giải nhất 58074
Giải nhì 30674 87398
Giải ba 68622 50815 13530
38874 20194 54775
Giải tư 3534 1774 0561 4699
Giải năm 4005 7905 2707
5383 1660 5393
Giải sáu 434 727 472
Giải bảy 79 05 15 27
Phóng to
Đầu Lô tô
0 05, 05, 05, 07
1 15, 15
2 22, 27, 27
3 30, 34, 34
4
5
6 60, 61
7 72, 74, 74, 74, 74, 75, 79
8 83
9 93, 94, 94, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 30, 60
1 61
2 22, 72
3 83, 93
4 34, 34, 74, 74, 74, 74, 94, 94
5 05, 05, 05, 15, 15, 75
6
7 07, 27, 27
8 98
9 79, 99

10 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bánh dày
2. Nằm mơ thấy Bóng rổ
3. Nằm mơ thấy Bảo vật
4. Nằm mơ thấy Chuyển nhà
5. Nằm mơ thấy Cháy nhà
6. Nằm mơ thấy Chải chuốt
7. Nằm mơ thấy Con lợn
8. Nằm mơ thấy Gà con
9. Nằm mơ thấy Phụ hồ
10. Nằm mơ thấy Ỉa bậy chùi đít không sạch
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2021)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Số 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Chia sẻ