Xổ số miền bắc Chủ Nhật hàng tuần

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 25-7-2021

Đặc biệt 82380
Giải nhất 30971
Giải nhì 01356 85942
Giải ba 16180 06396 61456
95973 05699 72114
Giải tư 8352 8556 2395 5143
Giải năm 4652 5305 3009
0694 5573 6234
Giải sáu 508 259 535
Giải bảy 03 98 25 19
Phóng to
Đầu Lô tô
0 03, 05, 08, 09
1 14, 19
2 25
3 34, 35
4 42, 43
5 52, 52, 56, 56, 56, 59
6
7 71, 73, 73
8 80, 80
9 94, 95, 96, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 80, 80
1 71
2 42, 52, 52
3 03, 43, 73, 73
4 14, 34, 94
5 05, 25, 35, 95
6 56, 56, 56, 96
7
8 08, 98
9 09, 19, 59, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 18-7-2021

Đặc biệt 32872
Giải nhất 95067
Giải nhì 80303 82293
Giải ba 80388 37573 24229
68911 52203 77221
Giải tư 0612 8207 1644 1744
Giải năm 5925 3344 9075
3042 2480 3368
Giải sáu 156 903 030
Giải bảy 64 08 83 02
Phóng to
Đầu Lô tô
0 02, 03, 03, 03, 07, 08
1 11, 12
2 21, 25, 29
3 30
4 42, 44, 44, 44
5 56
6 64, 67, 68
7 72, 73, 75
8 80, 83, 88
9 93
Đuôi Lô tô
0 30, 80
1 11, 21
2 02, 12, 42, 72
3 03, 03, 03, 73, 83, 93
4 44, 44, 44, 64
5 25, 75
6 56
7 07, 67
8 08, 68, 88
9 29

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 11-7-2021

Đặc biệt 38294
Giải nhất 91851
Giải nhì 93404 79438
Giải ba 49821 18755 18535
76955 38763 07385
Giải tư 9056 2994 5320 7541
Giải năm 6677 8540 7807
6901 5169 3598
Giải sáu 285 607 442
Giải bảy 83 62 33 49
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 04, 07, 07
1
2 20, 21
3 33, 35, 38
4 40, 41, 42, 49
5 51, 55, 55, 56
6 62, 63, 69
7 77
8 83, 85, 85
9 94, 94, 98
Đuôi Lô tô
0 20, 40
1 01, 21, 41, 51
2 42, 62
3 33, 63, 83
4 04, 94, 94
5 35, 55, 55, 85, 85
6 56
7 07, 07, 77
8 38, 98
9 49, 69

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 4-7-2021

Đặc biệt 96477
Giải nhất 73016
Giải nhì 78167 01062
Giải ba 00824 98311 53733
43981 63171 45547
Giải tư 1346 6039 0669 1452
Giải năm 2018 3049 5037
9139 6618 9276
Giải sáu 416 994 429
Giải bảy 31 43 84 17
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 11, 16, 16, 17, 18, 18
2 24, 29
3 31, 33, 37, 39, 39
4 43, 46, 47, 49
5 52
6 62, 67, 69
7 71, 76, 77
8 81, 84
9 94
Đuôi Lô tô
0
1 11, 31, 71, 81
2 52, 62
3 33, 43
4 24, 84, 94
5
6 16, 16, 46, 76
7 17, 37, 47, 67, 77
8 18, 18
9 29, 39, 39, 49, 69

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 27-6-2021

Đặc biệt 13987
Giải nhất 15964
Giải nhì 81096 37740
Giải ba 41324 80285 84598
22845 66784 24616
Giải tư 5834 2768 4015 7063
Giải năm 5601 3530 0297
5860 7081 7074
Giải sáu 750 230 836
Giải bảy 37 75 78 70
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01
1 15, 16
2 24
3 30, 30, 34, 36, 37
4 40, 45
5 50
6 60, 63, 64, 68
7 70, 74, 75, 78
8 81, 84, 85, 87
9 96, 97, 98
Đuôi Lô tô
0 30, 30, 40, 50, 60, 70
1 01, 81
2
3 63
4 24, 34, 64, 74, 84
5 15, 45, 75, 85
6 16, 36, 96
7 37, 87, 97
8 68, 78, 98
9

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 20-6-2021

Đặc biệt 64799
Giải nhất 15675
Giải nhì 55723 07182
Giải ba 91118 35403 53278
60001 73280 79475
Giải tư 5243 9605 6915 6435
Giải năm 9233 3904 6685
4760 3390 1914
Giải sáu 570 187 831
Giải bảy 48 68 67 26
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 03, 04, 05
1 14, 15, 18
2 23, 26
3 31, 33, 35
4 43, 48
5
6 60, 67, 68
7 70, 75, 75, 78
8 80, 82, 85, 87
9 90, 99
Đuôi Lô tô
0 60, 70, 80, 90
1 01, 31
2 82
3 03, 23, 33, 43
4 04, 14
5 05, 15, 35, 75, 75, 85
6 26
7 67, 87
8 18, 48, 68, 78
9 99

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 13-6-2021

Đặc biệt 35879
Giải nhất 47749
Giải nhì 87500 99446
Giải ba 01106 79324 26659
56908 74236 93875
Giải tư 7576 4069 3177 7043
Giải năm 4450 2127 6748
8288 4723 3563
Giải sáu 702 154 145
Giải bảy 15 53 57 41
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 02, 06, 08
1 15
2 23, 24, 27
3 36
4 41, 43, 45, 46, 48, 49
5 50, 53, 54, 57, 59
6 63, 69
7 75, 76, 77, 79
8 88
9
Đuôi Lô tô
0 00, 50
1 41
2 02
3 23, 43, 53, 63
4 24, 54
5 15, 45, 75
6 06, 36, 46, 76
7 27, 57, 77
8 08, 48, 88
9 49, 59, 69, 79

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 6-6-2021

Đặc biệt 73663
Giải nhất 63348
Giải nhì 58752 82743
Giải ba 63709 20214 34263
76106 67609 93999
Giải tư 9233 6289 2907 4869
Giải năm 4145 1855 3439
4721 9299 0693
Giải sáu 982 560 036
Giải bảy 91 21 18 88
Phóng to
Đầu Lô tô
0 06, 07, 09, 09
1 14, 18
2 21, 21
3 33, 36, 39
4 43, 45, 48
5 52, 55
6 60, 63, 63, 69
7
8 82, 88, 89
9 91, 93, 99, 99
Đuôi Lô tô
0 60
1 21, 21, 91
2 52, 82
3 33, 43, 63, 63, 93
4 14
5 45, 55
6 06, 36
7 07
8 18, 48, 88
9 09, 09, 39, 69, 89, 99, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 30-5-2021

Đặc biệt 15553
Giải nhất 28465
Giải nhì 01790 77377
Giải ba 52873 70371 33873
61735 44650 87166
Giải tư 2999 5263 8397 4017
Giải năm 6573 2829 1106
5982 6397 2653
Giải sáu 796 010 411
Giải bảy 21 00 31 14
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 06
1 10, 11, 14, 17
2 21, 29
3 31, 35
4
5 50, 53, 53
6 63, 65, 66
7 71, 73, 73, 73, 77
8 82
9 90, 96, 97, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 50, 90
1 11, 21, 31, 71
2 82
3 53, 53, 63, 73, 73, 73
4 14
5 35, 65
6 06, 66, 96
7 17, 77, 97, 97
8
9 29, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 23-5-2021

Đặc biệt 13529
Giải nhất 97227
Giải nhì 53510 42797
Giải ba 53949 33069 63064
87910 18832 78557
Giải tư 6853 3613 9966 7341
Giải năm 1374 1035 7645
0549 0435 8722
Giải sáu 360 987 857
Giải bảy 36 58 07 65
Phóng to
Đầu Lô tô
0 07
1 10, 10, 13
2 22, 27, 29
3 32, 35, 35, 36
4 41, 45, 49, 49
5 53, 57, 57, 58
6 60, 64, 65, 66, 69
7 74
8 87
9 97
Đuôi Lô tô
0 10, 10, 60
1 41
2 22, 32
3 13, 53
4 64, 74
5 35, 35, 45, 65
6 36, 66
7 07, 27, 57, 57, 87, 97
8 58
9 29, 49, 49, 69

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 16-5-2021

Đặc biệt 32965
Giải nhất 91114
Giải nhì 17932 99707
Giải ba 19569 47563 05093
59395 22044 59017
Giải tư 9951 5007 7194 3166
Giải năm 8698 1417 1058
9220 0385 8284
Giải sáu 831 489 931
Giải bảy 71 51 98 28
Phóng to
Đầu Lô tô
0 07, 07
1 14, 17, 17
2 20, 28
3 31, 31, 32
4 44
5 51, 51, 58
6 63, 65, 66, 69
7 71
8 84, 85, 89
9 93, 94, 95, 98, 98
Đuôi Lô tô
0 20
1 31, 31, 51, 51, 71
2 32
3 63, 93
4 14, 44, 84, 94
5 65, 85, 95
6 66
7 07, 07, 17, 17
8 28, 58, 98, 98
9 69, 89

10 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bánh dày
2. Nằm mơ thấy Bóng rổ
3. Nằm mơ thấy Bảo vật
4. Nằm mơ thấy Chuyển nhà
5. Nằm mơ thấy Cháy nhà
6. Nằm mơ thấy Chải chuốt
7. Nằm mơ thấy Con lợn
8. Nằm mơ thấy Gà con
9. Nằm mơ thấy Phụ hồ
10. Nằm mơ thấy Ỉa bậy chùi đít không sạch
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2021)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Số 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Chia sẻ