Xổ số miền bắc Chủ Nhật hàng tuần

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 25-9-2022

Đặc biệt 59509
Giải nhất 36837
Giải nhì 50137 94982
Giải ba 38607 71890 94928
23815 97833 95667
Giải tư 1818 5842 0140 4657
Giải năm 3701 6434 4520
4327 6864 4674
Giải sáu 104 934 481
Giải bảy 89 37 57 16
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 04, 07, 09
1 15, 16, 18
2 20, 27, 28
3 33, 34, 34, 37, 37, 37
4 40, 42
5 57, 57
6 64, 67
7 74
8 81, 82, 89
9 90
Đuôi Lô tô
0 20, 40, 90
1 01, 81
2 42, 82
3 33
4 04, 34, 34, 64, 74
5 15
6 16
7 07, 27, 37, 37, 37, 57, 57, 67
8 18, 28
9 09, 89

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 18-9-2022

Đặc biệt 14894
Giải nhất 36603
Giải nhì 09941 58304
Giải ba 25494 16326 17346
02170 77335 45416
Giải tư 2580 6226 0074 0880
Giải năm 6188 2187 0423
0407 4042 0222
Giải sáu 781 007 337
Giải bảy 05 00 23 64
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 03, 04, 05, 07, 07
1 16
2 22, 23, 23, 26, 26
3 35, 37
4 41, 42, 46
5
6 64
7 70, 74
8 80, 80, 81, 87, 88
9 94, 94
Đuôi Lô tô
0 00, 70, 80, 80
1 41, 81
2 22, 42
3 03, 23, 23
4 04, 64, 74, 94, 94
5 05, 35
6 16, 26, 26, 46
7 07, 07, 37, 87
8 88
9

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 11-9-2022

Đặc biệt 99951
Giải nhất 20446
Giải nhì 01749 04947
Giải ba 48714 13415 43233
47562 05148 54399
Giải tư 2349 1167 2271 6497
Giải năm 7617 3249 4218
7009 3163 8093
Giải sáu 487 249 588
Giải bảy 77 75 23 39
Phóng to
Đầu Lô tô
0 09
1 14, 15, 17, 18
2 23
3 33, 39
4 46, 47, 48, 49, 49, 49, 49
5 51
6 62, 63, 67
7 71, 75, 77
8 87, 88
9 93, 97, 99
Đuôi Lô tô
0
1 51, 71
2 62
3 23, 33, 63, 93
4 14
5 15, 75
6 46
7 17, 47, 67, 77, 87, 97
8 18, 48, 88
9 09, 39, 49, 49, 49, 49, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 4-9-2022

Đặc biệt 62111
Giải nhất 65882
Giải nhì 91035 75523
Giải ba 85149 89326 71871
17117 93037 84404
Giải tư 3603 3588 6843 4166
Giải năm 7521 1955 8223
7024 1399 5665
Giải sáu 583 316 989
Giải bảy 78 58 10 15
Phóng to
Đầu Lô tô
0 03, 04
1 10, 11, 15, 16, 17
2 21, 23, 23, 24, 26
3 35, 37
4 43, 49
5 55, 58
6 65, 66
7 71, 78
8 82, 83, 88, 89
9 99
Đuôi Lô tô
0 10
1 11, 21, 71
2 82
3 03, 23, 23, 43, 83
4 04, 24
5 15, 35, 55, 65
6 16, 26, 66
7 17, 37
8 58, 78, 88
9 49, 89, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 28-8-2022

Đặc biệt 68144
Giải nhất 02532
Giải nhì 39990 30534
Giải ba 62396 64626 74930
13320 66222 93073
Giải tư 6152 0959 1223 0684
Giải năm 7981 5798 9718
8950 1299 9004
Giải sáu 445 126 080
Giải bảy 21 43 03 91
Phóng to
Đầu Lô tô
0 03, 04
1 18
2 20, 21, 22, 23, 26, 26
3 30, 32, 34
4 43, 44, 45
5 50, 52, 59
6
7 73
8 80, 81, 84
9 90, 91, 96, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 20, 30, 50, 80, 90
1 21, 81, 91
2 22, 32, 52
3 03, 23, 43, 73
4 04, 34, 44, 84
5 45
6 26, 26, 96
7
8 18, 98
9 59, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 21-8-2022

Đặc biệt 17965
Giải nhất 51526
Giải nhì 11630 27394
Giải ba 89056 21014 36003
72222 19982 43232
Giải tư 5056 5006 6540 2620
Giải năm 8936 4822 8413
4090 5858 3016
Giải sáu 649 685 503
Giải bảy 57 28 49 66
Phóng to
Đầu Lô tô
0 03, 03, 06
1 13, 14, 16
2 20, 22, 22, 26, 28
3 30, 32, 36
4 40, 49, 49
5 56, 56, 57, 58
6 65, 66
7
8 82, 85
9 90, 94
Đuôi Lô tô
0 20, 30, 40, 90
1
2 22, 22, 32, 82
3 03, 03, 13
4 14, 94
5 65, 85
6 06, 16, 26, 36, 56, 56, 66
7 57
8 28, 58
9 49, 49

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 14-8-2022

Đặc biệt 90213
Giải nhất 96091
Giải nhì 12663 03126
Giải ba 96299 28353 21524
76131 26295 69804
Giải tư 3374 8195 2463 7621
Giải năm 8622 0768 2244
3256 0607 5253
Giải sáu 134 703 689
Giải bảy 74 75 89 06
Phóng to
Đầu Lô tô
0 03, 04, 06, 07
1 13
2 21, 22, 24, 26
3 31, 34
4 44
5 53, 53, 56
6 63, 63, 68
7 74, 74, 75
8 89, 89
9 91, 95, 95, 99
Đuôi Lô tô
0
1 21, 31, 91
2 22
3 03, 13, 53, 53, 63, 63
4 04, 24, 34, 44, 74, 74
5 75, 95, 95
6 06, 26, 56
7 07
8 68
9 89, 89, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 7-8-2022

Đặc biệt 80395
Giải nhất 00604
Giải nhì 25509 78144
Giải ba 59383 34164 25193
99102 86355 12585
Giải tư 8759 8509 1662 6999
Giải năm 8566 5673 2593
7055 8534 2576
Giải sáu 870 598 708
Giải bảy 15 08 89 57
Phóng to
Đầu Lô tô
0 02, 04, 08, 08, 09, 09
1 15
2
3 34
4 44
5 55, 55, 57, 59
6 62, 64, 66
7 70, 73, 76
8 83, 85, 89
9 93, 93, 95, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 70
1
2 02, 62
3 73, 83, 93, 93
4 04, 34, 44, 64
5 15, 55, 55, 85, 95
6 66, 76
7 57
8 08, 08, 98
9 09, 09, 59, 89, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 31-7-2022

Đặc biệt 50267
Giải nhất 02643
Giải nhì 88354 35612
Giải ba 11215 84841 92400
56864 37463 00835
Giải tư 7282 2781 4459 3005
Giải năm 3579 4673 8227
3177 8253 7338
Giải sáu 400 582 515
Giải bảy 07 94 69 52
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 00, 05, 07
1 12, 15, 15
2 27
3 35, 38
4 41, 43
5 52, 53, 54, 59
6 63, 64, 67, 69
7 73, 77, 79
8 81, 82, 82
9 94
Đuôi Lô tô
0 00, 00
1 41, 81
2 12, 52, 82, 82
3 43, 53, 63, 73
4 54, 64, 94
5 05, 15, 15, 35
6
7 07, 27, 67, 77
8 38
9 59, 69, 79

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 24-7-2022

Đặc biệt 22857
Giải nhất 51386
Giải nhì 77335 30735
Giải ba 18856 99500 39036
66458 33795 33105
Giải tư 8872 2380 7349 9457
Giải năm 9494 0203 6282
6285 0787 8796
Giải sáu 915 933 632
Giải bảy 00 64 28 01
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 00, 01, 03, 05
1 15
2 28
3 32, 33, 35, 35, 36
4 49
5 56, 57, 57, 58
6 64
7 72
8 80, 82, 85, 86, 87
9 94, 95, 96
Đuôi Lô tô
0 00, 00, 80
1 01
2 32, 72, 82
3 03, 33
4 64, 94
5 05, 15, 35, 35, 85, 95
6 36, 56, 86, 96
7 57, 57, 87
8 28, 58
9 49

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 17-7-2022

Đặc biệt 66327
Giải nhất 20157
Giải nhì 03078 20001
Giải ba 22771 88156 52404
55038 43610 12392
Giải tư 1519 2533 8023 6421
Giải năm 4871 4766 9593
2960 7430 5438
Giải sáu 675 358 168
Giải bảy 24 34 89 90
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 04
1 10, 19
2 21, 23, 24, 27
3 30, 33, 34, 38, 38
4
5 56, 57, 58
6 60, 66, 68
7 71, 71, 75, 78
8 89
9 90, 92, 93
Đuôi Lô tô
0 10, 30, 60, 90
1 01, 21, 71, 71
2 92
3 23, 33, 93
4 04, 24, 34
5 75
6 56, 66
7 27, 57
8 38, 38, 58, 68, 78
9 19, 89

10 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bánh dày
2. Nằm mơ thấy Bóng rổ
3. Nằm mơ thấy Bảo vật
4. Nằm mơ thấy Chuyển nhà
5. Nằm mơ thấy Cháy nhà
6. Nằm mơ thấy Chải chuốt
7. Nằm mơ thấy Con lợn
8. Nằm mơ thấy Gà con
9. Nằm mơ thấy Phụ hồ
10. Nằm mơ thấy Ỉa bậy chùi đít không sạch
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2022)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Số 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Chia sẻ