Xổ số miền bắc Thứ 2 hàng tuần

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 6-12-2021

Đặc biệt 71784
Giải nhất 58418
Giải nhì 23447 01806
Giải ba 65836 21704 16537
65615 68400 23359
Giải tư 9412 7222 5434 4467
Giải năm 0963 3708 3113
4910 3142 3068
Giải sáu 479 806 861
Giải bảy 72 76 83 26
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 04, 06, 06, 08
1 10, 12, 13, 15, 18
2 22, 26
3 34, 36, 37
4 42, 47
5 59
6 61, 63, 67, 68
7 72, 76, 79
8 83, 84
9
Đuôi Lô tô
0 00, 10
1 61
2 12, 22, 42, 72
3 13, 63, 83
4 04, 34, 84
5 15
6 06, 06, 26, 36, 76
7 37, 47, 67
8 08, 18, 68
9 59, 79

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 29-11-2021

Đặc biệt 28087
Giải nhất 28734
Giải nhì 42697 92424
Giải ba 88531 06240 08427
38904 60466 38413
Giải tư 1380 0500 3420 5187
Giải năm 1688 9543 9990
2526 0475 9035
Giải sáu 663 910 260
Giải bảy 64 21 63 73
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 04
1 10, 13
2 20, 21, 24, 26, 27
3 31, 34, 35
4 40, 43
5
6 60, 63, 63, 64, 66
7 73, 75
8 80, 87, 87, 88
9 90, 97
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 20, 40, 60, 80, 90
1 21, 31
2
3 13, 43, 63, 63, 73
4 04, 24, 34, 64
5 35, 75
6 26, 66
7 27, 87, 87, 97
8 88
9

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 22-11-2021

Đặc biệt 36593
Giải nhất 86008
Giải nhì 02892 93784
Giải ba 96193 00431 04798
11596 69391 25226
Giải tư 5682 5393 1161 1866
Giải năm 5926 1362 3236
9701 3801 3369
Giải sáu 539 668 928
Giải bảy 38 80 33 47
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 01, 08
1
2 26, 26, 28
3 31, 33, 36, 38, 39
4 47
5
6 61, 62, 66, 68, 69
7
8 80, 82, 84
9 91, 92, 93, 93, 93, 96, 98
Đuôi Lô tô
0 80
1 01, 01, 31, 61, 91
2 62, 82, 92
3 33, 93, 93, 93
4 84
5
6 26, 26, 36, 66, 96
7 47
8 08, 28, 38, 68, 98
9 39, 69

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 15-11-2021

Đặc biệt 77626
Giải nhất 91372
Giải nhì 87595 59730
Giải ba 52971 42147 97681
96197 75905 44819
Giải tư 4555 3907 9415 5446
Giải năm 6522 3955 0075
9059 5993 1531
Giải sáu 727 027 573
Giải bảy 97 34 27 94
Phóng to
Đầu Lô tô
0 05, 07
1 15, 19
2 22, 26, 27, 27, 27
3 30, 31, 34
4 46, 47
5 55, 55, 59
6
7 71, 72, 73, 75
8 81
9 93, 94, 95, 97, 97
Đuôi Lô tô
0 30
1 31, 71, 81
2 22, 72
3 73, 93
4 34, 94
5 05, 15, 55, 55, 75, 95
6 26, 46
7 07, 27, 27, 27, 47, 97, 97
8
9 19, 59

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 8-11-2021

Đặc biệt 94772
Giải nhất 34396
Giải nhì 28371 85901
Giải ba 67985 63742 33556
59451 92120 43046
Giải tư 1704 0824 9972 0045
Giải năm 0604 7671 4133
0662 0135 6590
Giải sáu 935 839 605
Giải bảy 38 60 90 99
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 04, 04, 05
1
2 20, 24
3 33, 35, 35, 38, 39
4 42, 45, 46
5 51, 56
6 60, 62
7 71, 71, 72, 72
8 85
9 90, 90, 96, 99
Đuôi Lô tô
0 20, 60, 90, 90
1 01, 51, 71, 71
2 42, 62, 72, 72
3 33
4 04, 04, 24
5 05, 35, 35, 45, 85
6 46, 56, 96
7
8 38
9 39, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 1-11-2021

Đặc biệt 03858
Giải nhất 20567
Giải nhì 69750 34589
Giải ba 65754 36377 18331
76250 09247 84704
Giải tư 1710 6620 2340 1625
Giải năm 1032 6922 6094
5404 5085 9777
Giải sáu 352 249 084
Giải bảy 07 84 11 31
Phóng to
Đầu Lô tô
0 04, 04, 07
1 10, 11
2 20, 22, 25
3 31, 31, 32
4 40, 47, 49
5 50, 50, 52, 54, 58
6 67
7 77, 77
8 84, 84, 85, 89
9 94
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 40, 50, 50
1 11, 31, 31
2 22, 32, 52
3
4 04, 04, 54, 84, 84, 94
5 25, 85
6
7 07, 47, 67, 77, 77
8 58
9 49, 89

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 25-10-2021

Đặc biệt 69154
Giải nhất 57088
Giải nhì 08106 67288
Giải ba 33564 68976 30437
73523 04121 60949
Giải tư 3443 8831 3951 6357
Giải năm 4158 4526 6245
2568 3950 6621
Giải sáu 425 055 981
Giải bảy 28 30 12 54
Phóng to
Đầu Lô tô
0 06
1 12
2 21, 21, 23, 25, 26, 28
3 30, 31, 37
4 43, 45, 49
5 50, 51, 54, 54, 55, 57, 58
6 64, 68
7 76
8 81, 88, 88
9
Đuôi Lô tô
0 30, 50
1 21, 21, 31, 51, 81
2 12
3 23, 43
4 54, 54, 64
5 25, 45, 55
6 06, 26, 76
7 37, 57
8 28, 58, 68, 88, 88
9 49

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 18-10-2021

Đặc biệt 11609
Giải nhất 38670
Giải nhì 75749 86248
Giải ba 01162 58433 67727
51232 94072 30268
Giải tư 2752 3870 5919 6155
Giải năm 1928 5396 5001
6818 0261 1009
Giải sáu 747 489 116
Giải bảy 34 31 71 00
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 01, 09, 09
1 16, 18, 19
2 27, 28
3 31, 32, 33, 34
4 47, 48, 49
5 52, 55
6 61, 62, 68
7 70, 70, 71, 72
8 89
9 96
Đuôi Lô tô
0 00, 70, 70
1 01, 31, 61, 71
2 32, 52, 62, 72
3 33
4 34
5 55
6 16, 96
7 27, 47
8 18, 28, 48, 68
9 09, 09, 19, 49, 89

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 11-10-2021

Đặc biệt 72142
Giải nhất 06050
Giải nhì 72755 40465
Giải ba 17432 24701 69352
39304 87384 75624
Giải tư 2222 8289 8745 8322
Giải năm 0230 2198 9920
6691 5184 3114
Giải sáu 758 499 915
Giải bảy 55 95 26 07
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 04, 07
1 14, 15
2 20, 22, 22, 24, 26
3 30, 32
4 42, 45
5 50, 52, 55, 55, 58
6 65
7
8 84, 84, 89
9 91, 95, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 20, 30, 50
1 01, 91
2 22, 22, 32, 42, 52
3
4 04, 14, 24, 84, 84
5 15, 45, 55, 55, 65, 95
6 26
7 07
8 58, 98
9 89, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 4-10-2021

Đặc biệt 45747
Giải nhất 78306
Giải nhì 61572 84369
Giải ba 18411 79705 69727
17685 33940 04242
Giải tư 7010 0738 2149 2415
Giải năm 1760 9959 0364
1391 7659 8314
Giải sáu 674 785 969
Giải bảy 34 44 57 07
Phóng to
Đầu Lô tô
0 05, 06, 07
1 10, 11, 14, 15
2 27
3 34, 38
4 40, 42, 44, 47, 49
5 57, 59, 59
6 60, 64, 69, 69
7 72, 74
8 85, 85
9 91
Đuôi Lô tô
0 10, 40, 60
1 11, 91
2 42, 72
3
4 14, 34, 44, 64, 74
5 05, 15, 85, 85
6 06
7 07, 27, 47, 57
8 38
9 49, 59, 59, 69, 69

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 27-9-2021

Đặc biệt 73011
Giải nhất 19529
Giải nhì 02268 95997
Giải ba 51659 13766 27643
14782 47469 92959
Giải tư 1584 3811 1734 9321
Giải năm 9026 5444 5017
6830 8765 5108
Giải sáu 199 114 442
Giải bảy 90 34 37 81
Phóng to
Đầu Lô tô
0 08
1 11, 11, 14, 17
2 21, 26, 29
3 30, 34, 34, 37
4 42, 43, 44
5 59, 59
6 65, 66, 68, 69
7
8 81, 82, 84
9 90, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 30, 90
1 11, 11, 21, 81
2 42, 82
3 43
4 14, 34, 34, 44, 84
5 65
6 26, 66
7 17, 37, 97
8 08, 68
9 29, 59, 59, 69, 99

10 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bánh dày
2. Nằm mơ thấy Bóng rổ
3. Nằm mơ thấy Bảo vật
4. Nằm mơ thấy Chuyển nhà
5. Nằm mơ thấy Cháy nhà
6. Nằm mơ thấy Chải chuốt
7. Nằm mơ thấy Con lợn
8. Nằm mơ thấy Gà con
9. Nằm mơ thấy Phụ hồ
10. Nằm mơ thấy Ỉa bậy chùi đít không sạch
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2021)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Số 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Chia sẻ