Xổ số miền bắc Thứ 2 hàng tuần

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 26-9-2022

Đặc biệt 93712
Giải nhất 06763
Giải nhì 50213 34368
Giải ba 32501 94496 09495
19650 16988 69377
Giải tư 6160 0094 1043 2015
Giải năm 2987 0826 6345
2156 3187 9763
Giải sáu 884 736 215
Giải bảy 62 69 61 05
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 05
1 12, 13, 15, 15
2 26
3 36
4 43, 45
5 50, 56
6 60, 61, 62, 63, 63, 68, 69
7 77
8 84, 87, 87, 88
9 94, 95, 96
Đuôi Lô tô
0 50, 60
1 01, 61
2 12, 62
3 13, 43, 63, 63
4 84, 94
5 05, 15, 15, 45, 95
6 26, 36, 56, 96
7 77, 87, 87
8 68, 88
9 69

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 19-9-2022

Đặc biệt 62198
Giải nhất 45485
Giải nhì 76774 74253
Giải ba 18739 41960 51934
31194 39042 78008
Giải tư 2546 5002 0826 2950
Giải năm 7124 9884 5639
3108 6204 5861
Giải sáu 927 362 456
Giải bảy 95 77 72 22
Phóng to
Đầu Lô tô
0 02, 04, 08, 08
1
2 22, 24, 26, 27
3 34, 39, 39
4 42, 46
5 50, 53, 56
6 60, 61, 62
7 72, 74, 77
8 84, 85
9 94, 95, 98
Đuôi Lô tô
0 50, 60
1 61
2 02, 22, 42, 62, 72
3 53
4 04, 24, 34, 74, 84, 94
5 85, 95
6 26, 46, 56
7 27, 77
8 08, 08, 98
9 39, 39

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 12-9-2022

Đặc biệt 55448
Giải nhất 93409
Giải nhì 19965 60859
Giải ba 99851 03123 34167
27971 32321 04504
Giải tư 9860 0467 9764 1555
Giải năm 0828 1089 2239
3967 4868 6380
Giải sáu 668 676 301
Giải bảy 32 82 40 75
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 04, 09
1
2 21, 23, 28
3 32, 39
4 40, 48
5 51, 55, 59
6 60, 64, 65, 67, 67, 67, 68, 68
7 71, 75, 76
8 80, 82, 89
9
Đuôi Lô tô
0 40, 60, 80
1 01, 21, 51, 71
2 32, 82
3 23
4 04, 64
5 55, 65, 75
6 76
7 67, 67, 67
8 28, 48, 68, 68
9 09, 39, 59, 89

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 5-9-2022

Đặc biệt 01548
Giải nhất 24105
Giải nhì 97886 05221
Giải ba 40800 37871 20859
72800 54653 88845
Giải tư 0439 7366 0464 1971
Giải năm 1811 4985 1123
8003 0173 1572
Giải sáu 022 988 617
Giải bảy 56 06 23 95
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 00, 03, 05, 06
1 11, 17
2 21, 22, 23, 23
3 39
4 45, 48
5 53, 56, 59
6 64, 66
7 71, 71, 72, 73
8 85, 86, 88
9 95
Đuôi Lô tô
0 00, 00
1 11, 21, 71, 71
2 22, 72
3 03, 23, 23, 53, 73
4 64
5 05, 45, 85, 95
6 06, 56, 66, 86
7 17
8 48, 88
9 39, 59

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 29-8-2022

Đặc biệt 75965
Giải nhất 38820
Giải nhì 71575 21773
Giải ba 11467 84675 61952
95607 14201 55425
Giải tư 2131 9835 4095 9439
Giải năm 8213 2982 1312
9421 7692 0890
Giải sáu 343 694 012
Giải bảy 19 70 91 92
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 07
1 12, 12, 13, 19
2 20, 21, 25
3 31, 35, 39
4 43
5 52
6 65, 67
7 70, 73, 75, 75
8 82
9 90, 91, 92, 92, 94, 95
Đuôi Lô tô
0 20, 70, 90
1 01, 21, 31, 91
2 12, 12, 52, 82, 92, 92
3 13, 43, 73
4 94
5 25, 35, 65, 75, 75, 95
6
7 07, 67
8
9 19, 39

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 22-8-2022

Đặc biệt 60652
Giải nhất 61027
Giải nhì 38872 08164
Giải ba 30974 87817 00516
93800 35859 72718
Giải tư 9816 5220 5935 3029
Giải năm 5672 5791 6269
6512 7642 5634
Giải sáu 284 547 080
Giải bảy 56 31 58 94
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00
1 12, 16, 16, 17, 18
2 20, 27, 29
3 31, 34, 35
4 42, 47
5 52, 56, 58, 59
6 64, 69
7 72, 72, 74
8 80, 84
9 91, 94
Đuôi Lô tô
0 00, 20, 80
1 31, 91
2 12, 42, 52, 72, 72
3
4 34, 64, 74, 84, 94
5 35
6 16, 16, 56
7 17, 27, 47
8 18, 58
9 29, 59, 69

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 15-8-2022

Đặc biệt 19117
Giải nhất 51486
Giải nhì 27002 45812
Giải ba 22224 52091 57517
09993 31743 66134
Giải tư 4783 1074 4928 0171
Giải năm 0247 7431 9917
7825 0207 5207
Giải sáu 313 533 535
Giải bảy 16 67 93 57
Phóng to
Đầu Lô tô
0 02, 07, 07
1 12, 13, 16, 17, 17, 17
2 24, 25, 28
3 31, 33, 34, 35
4 43, 47
5 57
6 67
7 71, 74
8 83, 86
9 91, 93, 93
Đuôi Lô tô
0
1 31, 71, 91
2 02, 12
3 13, 33, 43, 83, 93, 93
4 24, 34, 74
5 25, 35
6 16, 86
7 07, 07, 17, 17, 17, 47, 57, 67
8 28
9

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 8-8-2022

Đặc biệt 76821
Giải nhất 26769
Giải nhì 25934 27097
Giải ba 43807 18207 37835
64746 96956 71714
Giải tư 9638 3327 2771 8852
Giải năm 5803 4206 1658
8429 7592 1323
Giải sáu 531 716 624
Giải bảy 26 15 12 43
Phóng to
Đầu Lô tô
0 03, 06, 07, 07
1 12, 14, 15, 16
2 21, 23, 24, 26, 27, 29
3 31, 34, 35, 38
4 43, 46
5 52, 56, 58
6 69
7 71
8
9 92, 97
Đuôi Lô tô
0
1 21, 31, 71
2 12, 52, 92
3 03, 23, 43
4 14, 24, 34
5 15, 35
6 06, 16, 26, 46, 56
7 07, 07, 27, 97
8 38, 58
9 29, 69

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 1-8-2022

Đặc biệt 46555
Giải nhất 11459
Giải nhì 44331 72670
Giải ba 09791 21977 96540
46622 69528 69111
Giải tư 8040 4166 2393 5238
Giải năm 5081 2597 1948
0507 0291 3793
Giải sáu 693 962 297
Giải bảy 05 62 33 08
Phóng to
Đầu Lô tô
0 05, 07, 08
1 11
2 22, 28
3 31, 33, 38
4 40, 40, 48
5 55, 59
6 62, 62, 66
7 70, 77
8 81
9 91, 91, 93, 93, 93, 97, 97
Đuôi Lô tô
0 40, 40, 70
1 11, 31, 81, 91, 91
2 22, 62, 62
3 33, 93, 93, 93
4
5 05, 55
6 66
7 07, 77, 97, 97
8 08, 28, 38, 48
9 59

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 25-7-2022

Đặc biệt 69502
Giải nhất 72642
Giải nhì 04474 23788
Giải ba 99464 91324 13169
61240 37704 66460
Giải tư 1056 6840 0293 3918
Giải năm 3061 5636 5228
4776 9816 9033
Giải sáu 755 637 737
Giải bảy 18 60 02 53
Phóng to
Đầu Lô tô
0 02, 02, 04
1 16, 18, 18
2 24, 28
3 33, 36, 37, 37
4 40, 40, 42
5 53, 55, 56
6 60, 60, 61, 64, 69
7 74, 76
8 88
9 93
Đuôi Lô tô
0 40, 40, 60, 60
1 61
2 02, 02, 42
3 33, 53, 93
4 04, 24, 64, 74
5 55
6 16, 36, 56, 76
7 37, 37
8 18, 18, 28, 88
9 69

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 18-7-2022

Đặc biệt 36713
Giải nhất 35519
Giải nhì 42106 16732
Giải ba 56205 07801 71250
96549 48172 53627
Giải tư 6514 7649 3048 9094
Giải năm 4750 4156 4362
2281 3698 8250
Giải sáu 866 829 556
Giải bảy 94 95 33 10
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 05, 06
1 10, 13, 14, 19
2 27, 29
3 32, 33
4 48, 49, 49
5 50, 50, 50, 56, 56
6 62, 66
7 72
8 81
9 94, 94, 95, 98
Đuôi Lô tô
0 10, 50, 50, 50
1 01, 81
2 32, 62, 72
3 13, 33
4 14, 94, 94
5 05, 95
6 06, 56, 56, 66
7 27
8 48, 98
9 19, 29, 49, 49

10 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bánh dày
2. Nằm mơ thấy Bóng rổ
3. Nằm mơ thấy Bảo vật
4. Nằm mơ thấy Chuyển nhà
5. Nằm mơ thấy Cháy nhà
6. Nằm mơ thấy Chải chuốt
7. Nằm mơ thấy Con lợn
8. Nằm mơ thấy Gà con
9. Nằm mơ thấy Phụ hồ
10. Nằm mơ thấy Ỉa bậy chùi đít không sạch
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2022)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Số 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Chia sẻ