Xổ số miền bắc Thứ 2 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 4-12-2023

Đặc biệt
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi Lô tô
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 27-11-2023

Đặc biệt 84757
Giải nhất 74703
Giải nhì 11900 12554
Giải ba 19791 04270 46759
59547 46181 41018
Giải tư 6537 8278 2059 1059
Giải năm 3927 1272 4079
5403 1036 9546
Giải sáu 292 100 737
Giải bảy 77 10 86 17
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 00, 03, 03
1 10, 17, 18
2 27
3 36, 37, 37
4 46, 47
5 54, 57, 59, 59, 59
6
7 70, 72, 77, 78, 79
8 81, 86
9 91, 92
Đuôi Lô tô
0 00, 00, 10, 70
1 81, 91
2 72, 92
3 03, 03
4 54
5
6 36, 46, 86
7 17, 27, 37, 37, 47, 57, 77
8 18, 78
9 59, 59, 59, 79

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 20-11-2023

Đặc biệt 49071
Giải nhất 99401
Giải nhì 21782 88421
Giải ba 20081 95632 13518
48191 49925 22550
Giải tư 6986 8728 3505 6493
Giải năm 2182 4299 3534
5389 7960 6436
Giải sáu 260 949 169
Giải bảy 92 67 88 72
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 05
1 18
2 21, 25, 28
3 32, 34, 36
4 49
5 50
6 60, 60, 67, 69
7 71, 72
8 81, 82, 82, 86, 88, 89
9 91, 92, 93, 99
Đuôi Lô tô
0 50, 60, 60
1 01, 21, 71, 81, 91
2 32, 72, 82, 82, 92
3 93
4 34
5 05, 25
6 36, 86
7 67
8 18, 28, 88
9 49, 69, 89, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 13-11-2023

Đặc biệt 19412
Giải nhất 85667
Giải nhì 26906 22710
Giải ba 09590 96248 53294
43395 49876 53705
Giải tư 0546 8664 1572 8719
Giải năm 5678 1599 1893
6844 0749 9130
Giải sáu 503 719 868
Giải bảy 31 11 43 35
Phóng to
Đầu Lô tô
0 03, 05, 06
1 10, 11, 12, 19, 19
2
3 30, 31, 35
4 43, 44, 46, 48, 49
5
6 64, 67, 68
7 72, 76, 78
8
9 90, 93, 94, 95, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 30, 90
1 11, 31
2 12, 72
3 03, 43, 93
4 44, 64, 94
5 05, 35, 95
6 06, 46, 76
7 67
8 48, 68, 78
9 19, 19, 49, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 6-11-2023

Đặc biệt 91484
Giải nhất 12495
Giải nhì 39738 55566
Giải ba 41141 02296 53869
51007 60891 56212
Giải tư 5822 9346 8559 8819
Giải năm 6894 6444 7848
8799 0114 7238
Giải sáu 514 305 030
Giải bảy 01 82 52 88
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 05, 07
1 12, 14, 14, 19
2 22
3 30, 38, 38
4 41, 44, 46, 48
5 52, 59
6 66, 69
7
8 82, 84, 88
9 91, 94, 95, 96, 99
Đuôi Lô tô
0 30
1 01, 41, 91
2 12, 22, 52, 82
3
4 14, 14, 44, 84, 94
5 05, 95
6 46, 66, 96
7 07
8 38, 38, 48, 88
9 19, 59, 69, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 30-10-2023

Đặc biệt 34684
Giải nhất 07449
Giải nhì 68543 68556
Giải ba 25283 29519 54803
06974 65945 63081
Giải tư 7503 1183 6318 1975
Giải năm 2186 9701 6753
9487 4244 4899
Giải sáu 401 623 609
Giải bảy 36 22 50 83
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 01, 03, 03, 09
1 18, 19
2 22, 23
3 36
4 43, 44, 45, 49
5 50, 53, 56
6
7 74, 75
8 81, 83, 83, 83, 84, 86, 87
9 99
Đuôi Lô tô
0 50
1 01, 01, 81
2 22
3 03, 03, 23, 43, 53, 83, 83, 83
4 44, 74, 84
5 45, 75
6 36, 56, 86
7 87
8 18
9 09, 19, 49, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 23-10-2023

Đặc biệt 45844
Giải nhất 81410
Giải nhì 39827 16925
Giải ba 90991 80983 17191
17602 25316 06849
Giải tư 6536 0204 2560 3746
Giải năm 0908 6717 3361
8500 8619 8362
Giải sáu 244 890 441
Giải bảy 88 11 81 35
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 02, 04, 08
1 10, 11, 16, 17, 19
2 25, 27
3 35, 36
4 41, 44, 44, 46, 49
5
6 60, 61, 62
7
8 81, 83, 88
9 90, 91, 91
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 60, 90
1 11, 41, 61, 81, 91, 91
2 02, 62
3 83
4 04, 44, 44
5 25, 35
6 16, 36, 46
7 17, 27
8 08, 88
9 19, 49

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 16-10-2023

Đặc biệt 94540
Giải nhất 26829
Giải nhì 84819 86465
Giải ba 00329 48532 96915
81516 96050 36616
Giải tư 1631 0574 3196 0906
Giải năm 0155 0029 7713
0339 8844 0000
Giải sáu 176 285 680
Giải bảy 77 22 47 59
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 06
1 13, 15, 16, 16, 19
2 22, 29, 29, 29
3 31, 32, 39
4 40, 44, 47
5 50, 55, 59
6 65
7 74, 76, 77
8 80, 85
9 96
Đuôi Lô tô
0 00, 40, 50, 80
1 31
2 22, 32
3 13
4 44, 74
5 15, 55, 65, 85
6 06, 16, 16, 76, 96
7 47, 77
8
9 19, 29, 29, 29, 39, 59

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 9-10-2023

Đặc biệt 91245
Giải nhất 31903
Giải nhì 84892 01956
Giải ba 06356 03876 36672
24111 26365 30725
Giải tư 0051 4351 6340 4970
Giải năm 7484 4228 9564
1750 7829 2650
Giải sáu 690 719 504
Giải bảy 35 30 17 68
Phóng to
Đầu Lô tô
0 03, 04
1 11, 17, 19
2 25, 28, 29
3 30, 35
4 40, 45
5 50, 50, 51, 51, 56, 56
6 64, 65, 68
7 70, 72, 76
8 84
9 90, 92
Đuôi Lô tô
0 30, 40, 50, 50, 70, 90
1 11, 51, 51
2 72, 92
3 03
4 04, 64, 84
5 25, 35, 45, 65
6 56, 56, 76
7 17
8 28, 68
9 19, 29

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 2-10-2023

Đặc biệt 80973
Giải nhất 56435
Giải nhì 74027 76063
Giải ba 78709 89573 24399
09969 75199 84560
Giải tư 5054 8832 4262 5291
Giải năm 7274 7381 9109
3809 9002 4784
Giải sáu 450 400 279
Giải bảy 64 69 11 59
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 02, 09, 09, 09
1 11
2 27
3 32, 35
4
5 50, 54, 59
6 60, 62, 63, 64, 69, 69
7 73, 73, 74, 79
8 81, 84
9 91, 99, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 50, 60
1 11, 81, 91
2 02, 32, 62
3 63, 73, 73
4 54, 64, 74, 84
5 35
6
7 27
8
9 09, 09, 09, 59, 69, 69, 79, 99, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 25-9-2023

Đặc biệt 68779
Giải nhất 71548
Giải nhì 82470 84221
Giải ba 03065 37527 36975
08761 59916 52871
Giải tư 9605 6005 9627 8751
Giải năm 2897 5156 0016
2707 3603 9705
Giải sáu 665 493 022
Giải bảy 83 14 68 77
Phóng to
Đầu Lô tô
0 03, 05, 05, 05, 07
1 14, 16, 16
2 21, 22, 27, 27
3
4 48
5 51, 56
6 61, 65, 65, 68
7 70, 71, 75, 77, 79
8 83
9 93, 97
Đuôi Lô tô
0 70
1 21, 51, 61, 71
2 22
3 03, 83, 93
4 14
5 05, 05, 05, 65, 65, 75
6 16, 16, 56
7 07, 27, 27, 77, 97
8 48, 68
9 79

10 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bánh dày
2. Nằm mơ thấy Bóng rổ
3. Nằm mơ thấy Bảo vật
4. Nằm mơ thấy Chuyển nhà
5. Nằm mơ thấy Cháy nhà
6. Nằm mơ thấy Chải chuốt
7. Nằm mơ thấy Con lợn
8. Nằm mơ thấy Gà con
9. Nằm mơ thấy Phụ hồ
10. Nằm mơ thấy Ỉa bậy chùi đít không sạch
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2023)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Số 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Chia sẻ