Xổ số miền bắc Thứ 2 hàng tuần

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 26-7-2021

Đặc biệt 40891
Giải nhất 05339
Giải nhì 20921 37824
Giải ba 15188 32390 37996
76984 77330 19767
Giải tư 4331 8163 3103 4608
Giải năm 2180 9377 9315
0460 3133 1714
Giải sáu 887 164 354
Giải bảy 36 12 76 78
Phóng to
Đầu Lô tô
0 03, 08
1 12, 14, 15
2 21, 24
3 30, 31, 33, 36, 39
4
5 54
6 60, 63, 64, 67
7 76, 77, 78
8 80, 84, 87, 88
9 90, 91, 96
Đuôi Lô tô
0 30, 60, 80, 90
1 21, 31, 91
2 12
3 03, 33, 63
4 14, 24, 54, 64, 84
5 15
6 36, 76, 96
7 67, 77, 87
8 08, 78, 88
9 39

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 19-7-2021

Đặc biệt 47133
Giải nhất 69077
Giải nhì 17246 42789
Giải ba 79843 84979 28433
03532 25829 48887
Giải tư 3482 5939 7890 9376
Giải năm 5418 7532 1339
9437 2227 4746
Giải sáu 623 301 390
Giải bảy 69 42 11 01
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 01
1 11, 18
2 23, 27, 29
3 32, 32, 33, 33, 37, 39, 39
4 42, 43, 46, 46
5
6 69
7 76, 77, 79
8 82, 87, 89
9 90, 90
Đuôi Lô tô
0 90, 90
1 01, 01, 11
2 32, 32, 42, 82
3 23, 33, 33, 43
4
5
6 46, 46, 76
7 27, 37, 77, 87
8 18
9 29, 39, 39, 69, 79, 89

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 12-7-2021

Đặc biệt 48323
Giải nhất 48804
Giải nhì 20449 04646
Giải ba 32583 19099 64281
02204 76324 93948
Giải tư 6143 3233 1442 1872
Giải năm 7527 1407 6799
3770 3188 7865
Giải sáu 543 721 557
Giải bảy 37 53 44 73
Phóng to
Đầu Lô tô
0 04, 04, 07
1
2 21, 23, 24, 27
3 33, 37
4 42, 43, 43, 44, 46, 48, 49
5 53, 57
6 65
7 70, 72, 73
8 81, 83, 88
9 99, 99
Đuôi Lô tô
0 70
1 21, 81
2 42, 72
3 23, 33, 43, 43, 53, 73, 83
4 04, 04, 24, 44
5 65
6 46
7 07, 27, 37, 57
8 48, 88
9 49, 99, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 5-7-2021

Đặc biệt 91701
Giải nhất 09512
Giải nhì 85942 28239
Giải ba 56781 06647 92539
37595 40790 68568
Giải tư 3297 6170 7115 2218
Giải năm 9545 8228 6424
2928 3552 5104
Giải sáu 457 368 616
Giải bảy 84 89 26 88
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 04
1 12, 15, 16, 18
2 24, 26, 28, 28
3 39, 39
4 42, 45, 47
5 52, 57
6 68, 68
7 70
8 81, 84, 88, 89
9 90, 95, 97
Đuôi Lô tô
0 70, 90
1 01, 81
2 12, 42, 52
3
4 04, 24, 84
5 15, 45, 95
6 16, 26
7 47, 57, 97
8 18, 28, 28, 68, 68, 88
9 39, 39, 89

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 28-6-2021

Đặc biệt 52658
Giải nhất 47449
Giải nhì 39821 60239
Giải ba 80016 83331 56582
32531 30741 03764
Giải tư 3744 6531 1280 9654
Giải năm 6748 9371 2037
0162 4439 8711
Giải sáu 260 429 998
Giải bảy 20 77 66 70
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 11, 16
2 20, 21, 29
3 31, 31, 31, 37, 39, 39
4 41, 44, 48, 49
5 54, 58
6 60, 62, 64, 66
7 70, 71, 77
8 80, 82
9 98
Đuôi Lô tô
0 20, 60, 70, 80
1 11, 21, 31, 31, 31, 41, 71
2 62, 82
3
4 44, 54, 64
5
6 16, 66
7 37, 77
8 48, 58, 98
9 29, 39, 39, 49

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 21-6-2021

Đặc biệt 60141
Giải nhất 13125
Giải nhì 97526 07411
Giải ba 02348 16469 75483
27117 72331 15000
Giải tư 1858 0980 5835 0763
Giải năm 9059 7098 5702
5425 6504 2830
Giải sáu 381 910 232
Giải bảy 20 73 72 89
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 02, 04
1 10, 11, 17
2 20, 25, 25, 26
3 30, 31, 32, 35
4 41, 48
5 58, 59
6 63, 69
7 72, 73
8 80, 81, 83, 89
9 98
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 20, 30, 80
1 11, 31, 41, 81
2 02, 32, 72
3 63, 73, 83
4 04
5 25, 25, 35
6 26
7 17
8 48, 58, 98
9 59, 69, 89

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 14-6-2021

Đặc biệt 18146
Giải nhất 00534
Giải nhì 49921 30332
Giải ba 58890 58521 89686
80075 49323 05575
Giải tư 2025 5454 9413 1476
Giải năm 2044 4506 5740
9745 2046 7389
Giải sáu 655 270 536
Giải bảy 51 48 80 77
Phóng to
Đầu Lô tô
0 06
1 13
2 21, 21, 23, 25
3 32, 34, 36
4 40, 44, 45, 46, 46, 48
5 51, 54, 55
6
7 70, 75, 75, 76, 77
8 80, 86, 89
9 90
Đuôi Lô tô
0 40, 70, 80, 90
1 21, 21, 51
2 32
3 13, 23
4 34, 44, 54
5 25, 45, 55, 75, 75
6 06, 36, 46, 46, 76, 86
7 77
8 48
9 89

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 7-6-2021

Đặc biệt 26422
Giải nhất 90141
Giải nhì 26323 40303
Giải ba 80054 66276 56066
54135 47989 89880
Giải tư 3299 4148 8200 4431
Giải năm 1752 0845 2782
6950 8387 9702
Giải sáu 143 889 915
Giải bảy 59 41 02 83
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 02, 02, 03
1 15
2 22, 23
3 31, 35
4 41, 41, 43, 45, 48
5 50, 52, 54, 59
6 66
7 76
8 80, 82, 83, 87, 89, 89
9 99
Đuôi Lô tô
0 00, 50, 80
1 31, 41, 41
2 02, 02, 22, 52, 82
3 03, 23, 43, 83
4 54
5 15, 35, 45
6 66, 76
7 87
8 48
9 59, 89, 89, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 31-5-2021

Đặc biệt 18650
Giải nhất 10527
Giải nhì 35074 62060
Giải ba 33310 58250 97160
34589 89241 24075
Giải tư 1062 5907 5201 9167
Giải năm 0859 1375 9280
0445 0606 1421
Giải sáu 540 276 761
Giải bảy 31 45 94 77
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 06, 07
1 10
2 21, 27
3 31
4 40, 41, 45, 45
5 50, 50, 59
6 60, 60, 61, 62, 67
7 74, 75, 75, 76, 77
8 80, 89
9 94
Đuôi Lô tô
0 10, 40, 50, 50, 60, 60, 80
1 01, 21, 31, 41, 61
2 62
3
4 74, 94
5 45, 45, 75, 75
6 06, 76
7 07, 27, 67, 77
8
9 59, 89

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 24-5-2021

Đặc biệt 19685
Giải nhất 80388
Giải nhì 49059 33202
Giải ba 87712 17969 89009
33776 57779 44541
Giải tư 7683 6531 6962 8975
Giải năm 5515 6141 5851
7492 9185 6889
Giải sáu 759 540 100
Giải bảy 93 90 69 29
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 02, 09
1 12, 15
2 29
3 31
4 40, 41, 41
5 51, 59, 59
6 62, 69, 69
7 75, 76, 79
8 83, 85, 85, 88, 89
9 90, 92, 93
Đuôi Lô tô
0 00, 40, 90
1 31, 41, 41, 51
2 02, 12, 62, 92
3 83, 93
4
5 15, 75, 85, 85
6 76
7
8 88
9 09, 29, 59, 59, 69, 69, 79, 89

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 17-5-2021

Đặc biệt 67626
Giải nhất 81254
Giải nhì 14436 47191
Giải ba 29054 59494 13547
49355 99221 17767
Giải tư 4541 0210 8059 9213
Giải năm 0335 4819 7263
1541 5344 3788
Giải sáu 373 291 279
Giải bảy 26 83 98 18
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 10, 13, 18, 19
2 21, 26, 26
3 35, 36
4 41, 41, 44, 47
5 54, 54, 55, 59
6 63, 67
7 73, 79
8 83, 88
9 91, 91, 94, 98
Đuôi Lô tô
0 10
1 21, 41, 41, 91, 91
2
3 13, 63, 73, 83
4 44, 54, 54, 94
5 35, 55
6 26, 26, 36
7 47, 67
8 18, 88, 98
9 19, 59, 79

10 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bánh dày
2. Nằm mơ thấy Bóng rổ
3. Nằm mơ thấy Bảo vật
4. Nằm mơ thấy Chuyển nhà
5. Nằm mơ thấy Cháy nhà
6. Nằm mơ thấy Chải chuốt
7. Nằm mơ thấy Con lợn
8. Nằm mơ thấy Gà con
9. Nằm mơ thấy Phụ hồ
10. Nằm mơ thấy Ỉa bậy chùi đít không sạch
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2021)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Số 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Chia sẻ