Xổ số miền bắc Thứ 7 hàng tuần

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 24-10-2020

Đặc biệt 43128
Giải nhất 44563
Giải nhì 98690 24861
Giải ba 41626 17147 17306
12257 98561 44455
Giải tư 0184 3385 5782 5259
Giải năm 4980 9837 6724
7179 5561 7048
Giải sáu 992 484 180
Giải bảy 71 87 68 09
Phóng to
Đầu Lô tô
0 06, 09
1
2 24, 26, 28
3 37
4 47, 48
5 55, 57, 59
6 61, 61, 61, 63, 68
7 71, 79
8 80, 80, 82, 84, 84, 85, 87
9 90, 92
Đuôi Lô tô
0 80, 80, 90
1 61, 61, 61, 71
2 82, 92
3 63
4 24, 84, 84
5 55, 85
6 06, 26
7 37, 47, 57, 87
8 28, 48, 68
9 09, 59, 79

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 17-10-2020

Đặc biệt 99469
Giải nhất 18769
Giải nhì 94451 50102
Giải ba 36129 33997 24679
83445 60238 87921
Giải tư 3070 8848 0414 7478
Giải năm 6518 5938 5335
1300 7211 4133
Giải sáu 892 149 201
Giải bảy 13 00 09 18
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 00, 01, 02, 09
1 11, 13, 14, 18, 18
2 21, 29
3 33, 35, 38, 38
4 45, 48, 49
5 51
6 69, 69
7 70, 78, 79
8
9 92, 97
Đuôi Lô tô
0 00, 00, 70
1 01, 11, 21, 51
2 02, 92
3 13, 33
4 14
5 35, 45
6
7 97
8 18, 18, 38, 38, 48, 78
9 09, 29, 49, 69, 69, 79

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 10-10-2020

Đặc biệt 52248
Giải nhất 01993
Giải nhì 73977 89571
Giải ba 50225 37259 71443
75177 80919 81001
Giải tư 0823 1371 3782 0257
Giải năm 9598 3574 2714
1686 1702 1384
Giải sáu 666 648 703
Giải bảy 83 29 19 72
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 02, 03
1 14, 19, 19
2 23, 25, 29
3
4 43, 48, 48
5 57, 59
6 66
7 71, 71, 72, 74, 77, 77
8 82, 83, 84, 86
9 93, 98
Đuôi Lô tô
0
1 01, 71, 71
2 02, 72, 82
3 03, 23, 43, 83, 93
4 14, 74, 84
5 25
6 66, 86
7 57, 77, 77
8 48, 48, 98
9 19, 19, 29, 59

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 3-10-2020

Đặc biệt 49797
Giải nhất 35496
Giải nhì 91712 19994
Giải ba 92841 89268 30971
51036 80833 15865
Giải tư 0583 0273 4477 4096
Giải năm 9181 1943 3206
9862 7280 2797
Giải sáu 170 823 952
Giải bảy 13 88 30 04
Phóng to
Đầu Lô tô
0 04, 06
1 12, 13
2 23
3 30, 33, 36
4 41, 43
5 52
6 62, 65, 68
7 70, 71, 73, 77
8 80, 81, 83, 88
9 94, 96, 96, 97, 97
Đuôi Lô tô
0 30, 70, 80
1 41, 71, 81
2 12, 52, 62
3 13, 23, 33, 43, 73, 83
4 04, 94
5 65
6 06, 36, 96, 96
7 77, 97, 97
8 68, 88
9

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 26-9-2020

Đặc biệt 17069
Giải nhất 46324
Giải nhì 45753 22997
Giải ba 77805 36735 81728
84286 64764 49715
Giải tư 3988 1685 7168 4074
Giải năm 7315 9750 7729
2384 9783 6113
Giải sáu 091 083 834
Giải bảy 51 22 76 79
Phóng to
Đầu Lô tô
0 05
1 13, 15, 15
2 22, 24, 28, 29
3 34, 35
4
5 50, 51, 53
6 64, 68, 69
7 74, 76, 79
8 83, 83, 84, 85, 86, 88
9 91, 97
Đuôi Lô tô
0 50
1 51, 91
2 22
3 13, 53, 83, 83
4 24, 34, 64, 74, 84
5 05, 15, 15, 35, 85
6 76, 86
7 97
8 28, 68, 88
9 29, 69, 79

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 19-9-2020

Đặc biệt 54004
Giải nhất 72588
Giải nhì 90168 50167
Giải ba 32779 20782 72573
44493 04989 54543
Giải tư 2253 7024 2513 3108
Giải năm 1253 7713 8686
2592 2236 7094
Giải sáu 586 478 322
Giải bảy 95 31 14 68
Phóng to
Đầu Lô tô
0 04, 08
1 13, 13, 14
2 22, 24
3 31, 36
4 43
5 53, 53
6 67, 68, 68
7 73, 78, 79
8 82, 86, 86, 88, 89
9 92, 93, 94, 95
Đuôi Lô tô
0
1 31
2 22, 82, 92
3 13, 13, 43, 53, 53, 73, 93
4 04, 14, 24, 94
5 95
6 36, 86, 86
7 67
8 08, 68, 68, 78, 88
9 79, 89

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 12-9-2020

Đặc biệt 51880
Giải nhất 88005
Giải nhì 25771 26029
Giải ba 34257 84661 38552
36118 32450 49503
Giải tư 4932 0114 8251 1821
Giải năm 9461 1024 6778
8797 5980 8173
Giải sáu 457 287 953
Giải bảy 84 04 19 61
Phóng to
Đầu Lô tô
0 03, 04, 05
1 14, 18, 19
2 21, 24, 29
3 32
4
5 50, 51, 52, 53, 57, 57
6 61, 61, 61
7 71, 73, 78
8 80, 80, 84, 87
9 97
Đuôi Lô tô
0 50, 80, 80
1 21, 51, 61, 61, 61, 71
2 32, 52
3 03, 53, 73
4 04, 14, 24, 84
5 05
6
7 57, 57, 87, 97
8 18, 78
9 19, 29

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 5-9-2020

Đặc biệt 52085
Giải nhất 00030
Giải nhì 56742 42861
Giải ba 24524 25873 36114
08961 14219 82341
Giải tư 6870 4444 1431 2402
Giải năm 8092 9813 1203
4066 5657 3774
Giải sáu 199 134 127
Giải bảy 70 23 25 00
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 02, 03
1 13, 14, 19
2 23, 24, 25, 27
3 30, 31, 34
4 41, 42, 44
5 57
6 61, 61, 66
7 70, 70, 73, 74
8 85
9 92, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 30, 70, 70
1 31, 41, 61, 61
2 02, 42, 92
3 03, 13, 23, 73
4 14, 24, 34, 44, 74
5 25, 85
6 66
7 27, 57
8
9 19, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 29-8-2020

Đặc biệt 78305
Giải nhất 77359
Giải nhì 83190 03283
Giải ba 02010 16526 69390
05438 02053 90758
Giải tư 0951 8254 3730 9665
Giải năm 2835 0288 8516
4433 0784 1685
Giải sáu 302 103 144
Giải bảy 80 28 88 01
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 02, 03, 05
1 10, 16
2 26, 28
3 30, 33, 35, 38
4 44
5 51, 53, 54, 58, 59
6 65
7
8 80, 83, 84, 85, 88, 88
9 90, 90
Đuôi Lô tô
0 10, 30, 80, 90, 90
1 01, 51
2 02
3 03, 33, 53, 83
4 44, 54, 84
5 05, 35, 65, 85
6 16, 26
7
8 28, 38, 58, 88, 88
9 59

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 22-8-2020

Đặc biệt 81535
Giải nhất 47488
Giải nhì 45464 83514
Giải ba 74514 89336 09735
78389 50940 34795
Giải tư 7370 3179 8128 5535
Giải năm 6075 6188 1273
5285 6209 9113
Giải sáu 148 752 523
Giải bảy 08 92 33 34
Phóng to
Đầu Lô tô
0 08, 09
1 13, 14, 14
2 23, 28
3 33, 34, 35, 35, 35, 36
4 40, 48
5 52
6 64
7 70, 73, 75, 79
8 85, 88, 88, 89
9 92, 95
Đuôi Lô tô
0 40, 70
1
2 52, 92
3 13, 23, 33, 73
4 14, 14, 34, 64
5 35, 35, 35, 75, 85, 95
6 36
7
8 08, 28, 48, 88, 88
9 09, 79, 89

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 15-8-2020

Đặc biệt 57980
Giải nhất 51783
Giải nhì 06908 23742
Giải ba 37813 74477 14836
48945 91911 33358
Giải tư 8923 7729 5457 8805
Giải năm 8398 5553 0097
2934 6345 7241
Giải sáu 191 129 788
Giải bảy 65 61 04 89
Phóng to
Đầu Lô tô
0 04, 05, 08
1 11, 13
2 23, 29, 29
3 34, 36
4 41, 42, 45, 45
5 53, 57, 58
6 61, 65
7 77
8 80, 83, 88, 89
9 91, 97, 98
Đuôi Lô tô
0 80
1 11, 41, 61, 91
2 42
3 13, 23, 53, 83
4 04, 34
5 05, 45, 45, 65
6 36
7 57, 77, 97
8 08, 58, 88, 98
9 29, 29, 89

10 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bánh dày
2. Nằm mơ thấy Bóng rổ
3. Nằm mơ thấy Bảo vật
4. Nằm mơ thấy Chuyển nhà
5. Nằm mơ thấy Cháy nhà
6. Nằm mơ thấy Chải chuốt
7. Nằm mơ thấy Con lợn
8. Nằm mơ thấy Gà con
9. Nằm mơ thấy Phụ hồ
10. Nằm mơ thấy Ỉa bậy chùi đít không sạch
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2020)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Số 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Chia sẻ