Xổ số miền bắc Thứ 7 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 26-11-2022

Đặc biệt
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi Lô tô
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 19-11-2022

Đặc biệt 66534
Giải nhất 56931
Giải nhì 14753 52934
Giải ba 50362 71673 07004
46603 14867 67353
Giải tư 2669 3510 5939 0452
Giải năm 7103 3066 7100
3883 3329 8520
Giải sáu 876 769 784
Giải bảy 04 50 54 98
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 03, 03, 04, 04
1 10
2 20, 29
3 31, 34, 34, 39
4
5 50, 52, 53, 53, 54
6 62, 66, 67, 69, 69
7 73, 76
8 83, 84
9 98
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 20, 50
1 31
2 52, 62
3 03, 03, 53, 53, 73, 83
4 04, 04, 34, 34, 54, 84
5
6 66, 76
7 67
8 98
9 29, 39, 69, 69

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 12-11-2022

Đặc biệt 78611
Giải nhất 11566
Giải nhì 68739 54972
Giải ba 63820 44793 97595
72343 76328 33810
Giải tư 1422 0776 2262 7727
Giải năm 1365 6036 4279
6699 2617 9526
Giải sáu 807 235 100
Giải bảy 61 73 32 91
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 07
1 10, 11, 17
2 20, 22, 26, 27, 28
3 32, 35, 36, 39
4 43
5
6 61, 62, 65, 66
7 72, 73, 76, 79
8
9 91, 93, 95, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 20
1 11, 61, 91
2 22, 32, 62, 72
3 43, 73, 93
4
5 35, 65, 95
6 26, 36, 66, 76
7 07, 17, 27
8 28
9 39, 79, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 5-11-2022

Đặc biệt 33487
Giải nhất 75857
Giải nhì 17413 62882
Giải ba 60654 00964 04680
40383 52970 40634
Giải tư 1478 3136 3882 8583
Giải năm 0121 9159 0427
7098 1576 4487
Giải sáu 504 833 059
Giải bảy 22 96 21 03
Phóng to
Đầu Lô tô
0 03, 04
1 13
2 21, 21, 22, 27
3 33, 34, 36
4
5 54, 57, 59, 59
6 64
7 70, 76, 78
8 80, 82, 82, 83, 83, 87, 87
9 96, 98
Đuôi Lô tô
0 70, 80
1 21, 21
2 22, 82, 82
3 03, 13, 33, 83, 83
4 04, 34, 54, 64
5
6 36, 76, 96
7 27, 57, 87, 87
8 78, 98
9 59, 59

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 29-10-2022

Đặc biệt 73887
Giải nhất 76973
Giải nhì 36640 82978
Giải ba 28521 08794 26945
35334 63608 43213
Giải tư 3591 9088 7466 0235
Giải năm 4544 4577 0501
9448 2360 9207
Giải sáu 629 228 382
Giải bảy 52 99 02 47
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 02, 07, 08
1 13
2 21, 28, 29
3 34, 35
4 40, 44, 45, 47, 48
5 52
6 60, 66
7 73, 77, 78
8 82, 87, 88
9 91, 94, 99
Đuôi Lô tô
0 40, 60
1 01, 21, 91
2 02, 52, 82
3 13, 73
4 34, 44, 94
5 35, 45
6 66
7 07, 47, 77, 87
8 08, 28, 48, 78, 88
9 29, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 22-10-2022

Đặc biệt 31698
Giải nhất 10399
Giải nhì 51180 27619
Giải ba 96231 22899 54741
08898 00597 66057
Giải tư 0841 6547 3780 4848
Giải năm 0188 2975 3529
7492 4196 8276
Giải sáu 354 616 141
Giải bảy 44 10 28 67
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 10, 16, 19
2 28, 29
3 31
4 41, 41, 41, 44, 47, 48
5 54, 57
6 67
7 75, 76
8 80, 80, 88
9 92, 96, 97, 98, 98, 99, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 80, 80
1 31, 41, 41, 41
2 92
3
4 44, 54
5 75
6 16, 76, 96
7 47, 57, 67, 97
8 28, 48, 88, 98, 98
9 19, 29, 99, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 15-10-2022

Đặc biệt 79638
Giải nhất 62960
Giải nhì 56791 78023
Giải ba 41367 91030 88995
83073 74966 09400
Giải tư 3001 0497 3257 6858
Giải năm 6376 1915 7724
5888 9196 1252
Giải sáu 714 312 184
Giải bảy 84 20 65 31
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 01
1 12, 14, 15
2 20, 23, 24
3 30, 31, 38
4
5 52, 57, 58
6 60, 65, 66, 67
7 73, 76
8 84, 84, 88
9 91, 95, 96, 97
Đuôi Lô tô
0 00, 20, 30, 60
1 01, 31, 91
2 12, 52
3 23, 73
4 14, 24, 84, 84
5 15, 65, 95
6 66, 76, 96
7 57, 67, 97
8 38, 58, 88
9

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 8-10-2022

Đặc biệt 94309
Giải nhất 45465
Giải nhì 82813 94520
Giải ba 95939 36043 04874
02787 78555 90593
Giải tư 1804 6793 2893 8197
Giải năm 2179 9142 5758
7134 2092 2071
Giải sáu 965 316 142
Giải bảy 24 33 55 14
Phóng to
Đầu Lô tô
0 04, 09
1 13, 14, 16
2 20, 24
3 33, 34, 39
4 42, 42, 43
5 55, 55, 58
6 65, 65
7 71, 74, 79
8 87
9 92, 93, 93, 93, 97
Đuôi Lô tô
0 20
1 71
2 42, 42, 92
3 13, 33, 43, 93, 93, 93
4 04, 14, 24, 34, 74
5 55, 55, 65, 65
6 16
7 87, 97
8 58
9 09, 39, 79

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 1-10-2022

Đặc biệt 35019
Giải nhất 13904
Giải nhì 96463 34496
Giải ba 63867 87793 10430
09002 77030 79134
Giải tư 0901 2079 7938 4045
Giải năm 6197 4436 6869
5712 5950 6313
Giải sáu 822 592 330
Giải bảy 67 18 66 01
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 01, 02, 04
1 12, 13, 18, 19
2 22
3 30, 30, 30, 34, 36, 38
4 45
5 50
6 63, 66, 67, 67, 69
7 79
8
9 92, 93, 96, 97
Đuôi Lô tô
0 30, 30, 30, 50
1 01, 01
2 02, 12, 22, 92
3 13, 63, 93
4 04, 34
5 45
6 36, 66, 96
7 67, 67, 97
8 18, 38
9 19, 69, 79

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 24-9-2022

Đặc biệt 08154
Giải nhất 01140
Giải nhì 39583 05213
Giải ba 67243 04747 99009
14386 47068 86540
Giải tư 8467 7574 1579 7138
Giải năm 0386 8686 5211
9162 0166 5909
Giải sáu 368 823 443
Giải bảy 08 34 78 91
Phóng to
Đầu Lô tô
0 08, 09, 09
1 11, 13
2 23
3 34, 38
4 40, 40, 43, 43, 47
5 54
6 62, 66, 67, 68, 68
7 74, 78, 79
8 83, 86, 86, 86
9 91
Đuôi Lô tô
0 40, 40
1 11, 91
2 62
3 13, 23, 43, 43, 83
4 34, 54, 74
5
6 66, 86, 86, 86
7 47, 67
8 08, 38, 68, 68, 78
9 09, 09, 79

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 17-9-2022

Đặc biệt 55890
Giải nhất 82995
Giải nhì 85254 99868
Giải ba 74363 31000 98734
25095 92211 67172
Giải tư 5992 5247 0426 6302
Giải năm 1049 1972 3323
0748 3642 0676
Giải sáu 084 250 098
Giải bảy 65 71 29 25
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 02
1 11
2 23, 25, 26, 29
3 34
4 42, 47, 48, 49
5 50, 54
6 63, 65, 68
7 71, 72, 72, 76
8 84
9 90, 92, 95, 95, 98
Đuôi Lô tô
0 00, 50, 90
1 11, 71
2 02, 42, 72, 72, 92
3 23, 63
4 34, 54, 84
5 25, 65, 95, 95
6 26, 76
7 47
8 48, 68, 98
9 29, 49

10 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bánh dày
2. Nằm mơ thấy Bóng rổ
3. Nằm mơ thấy Bảo vật
4. Nằm mơ thấy Chuyển nhà
5. Nằm mơ thấy Cháy nhà
6. Nằm mơ thấy Chải chuốt
7. Nằm mơ thấy Con lợn
8. Nằm mơ thấy Gà con
9. Nằm mơ thấy Phụ hồ
10. Nằm mơ thấy Ỉa bậy chùi đít không sạch
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2022)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Số 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Chia sẻ