Xổ số miền bắc Thứ 3 hàng tuần

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 22-11-2022

Đặc biệt 30529
Giải nhất 00774
Giải nhì 71339 87590
Giải ba 94856 44576 54746
62290 56551 40367
Giải tư 5453 6915 0626 5872
Giải năm 0190 8930 5221
2743 9398 0212
Giải sáu 212 976 516
Giải bảy 50 13 41 49
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 12, 12, 13, 15, 16
2 21, 26, 29
3 30, 39
4 41, 43, 46, 49
5 50, 51, 53, 56
6 67
7 72, 74, 76, 76
8
9 90, 90, 90, 98
Đuôi Lô tô
0 30, 50, 90, 90, 90
1 21, 41, 51
2 12, 12, 72
3 13, 43, 53
4 74
5 15
6 16, 26, 46, 56, 76, 76
7 67
8 98
9 29, 39, 49

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 15-11-2022

Đặc biệt 91006
Giải nhất 22362
Giải nhì 00497 25741
Giải ba 83780 71776 83219
79310 25559 28409
Giải tư 6094 4114 4358 4970
Giải năm 2704 2016 1614
0178 3411 3799
Giải sáu 574 202 404
Giải bảy 02 57 50 82
Phóng to
Đầu Lô tô
0 02, 02, 04, 04, 06, 09
1 10, 11, 14, 14, 16, 19
2
3
4 41
5 50, 57, 58, 59
6 62
7 70, 74, 76, 78
8 80, 82
9 94, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 50, 70, 80
1 11, 41
2 02, 02, 62, 82
3
4 04, 04, 14, 14, 74, 94
5
6 06, 16, 76
7 57, 97
8 58, 78
9 09, 19, 59, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 8-11-2022

Đặc biệt 66130
Giải nhất 31344
Giải nhì 60841 75083
Giải ba 20089 91989 55661
28892 04894 38296
Giải tư 9750 1119 3274 6424
Giải năm 3786 0911 9541
3781 9279 2086
Giải sáu 021 974 097
Giải bảy 41 97 10 96
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 10, 11, 19
2 21, 24
3 30
4 41, 41, 41, 44
5 50
6 61
7 74, 74, 79
8 81, 83, 86, 86, 89, 89
9 92, 94, 96, 96, 97, 97
Đuôi Lô tô
0 10, 30, 50
1 11, 21, 41, 41, 41, 61, 81
2 92
3 83
4 24, 44, 74, 74, 94
5
6 86, 86, 96, 96
7 97, 97
8
9 19, 79, 89, 89

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 1-11-2022

Đặc biệt 99876
Giải nhất 35394
Giải nhì 83301 41034
Giải ba 78478 01506 61824
21864 19460 97709
Giải tư 2523 8243 8504 6873
Giải năm 6666 0003 6305
9126 5239 8233
Giải sáu 399 774 666
Giải bảy 79 76 46 50
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 03, 04, 05, 06, 09
1
2 23, 24, 26
3 33, 34, 39
4 43, 46
5 50
6 60, 64, 66, 66
7 73, 74, 76, 76, 78, 79
8
9 94, 99
Đuôi Lô tô
0 50, 60
1 01
2
3 03, 23, 33, 43, 73
4 04, 24, 34, 64, 74, 94
5 05
6 06, 26, 46, 66, 66, 76, 76
7
8 78
9 09, 39, 79, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 25-10-2022

Đặc biệt 50604
Giải nhất 02803
Giải nhì 82308 14716
Giải ba 18849 52967 20498
02113 21235 00297
Giải tư 3440 7251 6372 5944
Giải năm 4127 9161 5584
1258 1074 5102
Giải sáu 054 810 879
Giải bảy 81 78 36 65
Phóng to
Đầu Lô tô
0 02, 03, 04, 08
1 10, 13, 16
2 27
3 35, 36
4 40, 44, 49
5 51, 54, 58
6 61, 65, 67
7 72, 74, 78, 79
8 81, 84
9 97, 98
Đuôi Lô tô
0 10, 40
1 51, 61, 81
2 02, 72
3 03, 13
4 04, 44, 54, 74, 84
5 35, 65
6 16, 36
7 27, 67, 97
8 08, 58, 78, 98
9 49, 79

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 18-10-2022

Đặc biệt 07253
Giải nhất 99692
Giải nhì 72624 20724
Giải ba 50452 80059 29786
83786 32047 53896
Giải tư 5791 6996 2984 7726
Giải năm 0054 1956 0329
4338 7272 9689
Giải sáu 859 274 234
Giải bảy 58 92 72 76
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1
2 24, 24, 26, 29
3 34, 38
4 47
5 52, 53, 54, 56, 58, 59, 59
6
7 72, 72, 74, 76
8 84, 86, 86, 89
9 91, 92, 92, 96, 96
Đuôi Lô tô
0
1 91
2 52, 72, 72, 92, 92
3 53
4 24, 24, 34, 54, 74, 84
5
6 26, 56, 76, 86, 86, 96, 96
7 47
8 38, 58
9 29, 59, 59, 89

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 11-10-2022

Đặc biệt 92034
Giải nhất 05536
Giải nhì 18653 32471
Giải ba 32150 21246 33161
72244 89650 11416
Giải tư 5592 7323 1688 6043
Giải năm 9585 5644 4377
4978 8404 9769
Giải sáu 851 567 112
Giải bảy 90 65 31 02
Phóng to
Đầu Lô tô
0 02, 04
1 12, 16
2 23
3 31, 34, 36
4 43, 44, 44, 46
5 50, 50, 51, 53
6 61, 65, 67, 69
7 71, 77, 78
8 85, 88
9 90, 92
Đuôi Lô tô
0 50, 50, 90
1 31, 51, 61, 71
2 02, 12, 92
3 23, 43, 53
4 04, 34, 44, 44
5 65, 85
6 16, 36, 46
7 67, 77
8 78, 88
9 69

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 4-10-2022

Đặc biệt 51859
Giải nhất 22919
Giải nhì 35872 32518
Giải ba 46888 13051 20406
85739 07528 63266
Giải tư 8526 6947 1634 6044
Giải năm 1174 6209 5150
8436 2640 6544
Giải sáu 609 398 915
Giải bảy 38 37 77 39
Phóng to
Đầu Lô tô
0 06, 09, 09
1 15, 18, 19
2 26, 28
3 34, 36, 37, 38, 39, 39
4 40, 44, 44, 47
5 50, 51, 59
6 66
7 72, 74, 77
8 88
9 98
Đuôi Lô tô
0 40, 50
1 51
2 72
3
4 34, 44, 44, 74
5 15
6 06, 26, 36, 66
7 37, 47, 77
8 18, 28, 38, 88, 98
9 09, 09, 19, 39, 39, 59

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 27-9-2022

Đặc biệt 77390
Giải nhất 44227
Giải nhì 07899 14634
Giải ba 63455 73781 29319
20235 27180 54670
Giải tư 9671 9583 6464 8484
Giải năm 8179 7748 8340
8528 5731 5985
Giải sáu 248 744 402
Giải bảy 20 92 88 50
Phóng to
Đầu Lô tô
0 02
1 19
2 20, 27, 28
3 31, 34, 35
4 40, 44, 48, 48
5 50, 55
6 64
7 70, 71, 79
8 80, 81, 83, 84, 85, 88
9 90, 92, 99
Đuôi Lô tô
0 20, 40, 50, 70, 80, 90
1 31, 71, 81
2 02, 92
3 83
4 34, 44, 64, 84
5 35, 55, 85
6
7 27
8 28, 48, 48, 88
9 19, 79, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 20-9-2022

Đặc biệt 50221
Giải nhất 51429
Giải nhì 03694 87656
Giải ba 84226 05736 37676
53627 63292 57192
Giải tư 9164 3207 6899 0093
Giải năm 0799 2165 7646
4794 0908 0008
Giải sáu 818 799 831
Giải bảy 71 10 04 40
Phóng to
Đầu Lô tô
0 04, 07, 08, 08
1 10, 18
2 21, 26, 27, 29
3 31, 36
4 40, 46
5 56
6 64, 65
7 71, 76
8
9 92, 92, 93, 94, 94, 99, 99, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 40
1 21, 31, 71
2 92, 92
3 93
4 04, 64, 94, 94
5 65
6 26, 36, 46, 56, 76
7 07, 27
8 08, 08, 18
9 29, 99, 99, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 13-9-2022

Đặc biệt 21776
Giải nhất 55643
Giải nhì 39452 83110
Giải ba 59555 55905 20167
47278 21686 14131
Giải tư 7684 5001 9636 8397
Giải năm 9117 6829 9603
5470 7539 1013
Giải sáu 291 438 718
Giải bảy 66 68 97 85
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 03, 05
1 10, 13, 17, 18
2 29
3 31, 36, 38, 39
4 43
5 52, 55
6 66, 67, 68
7 70, 76, 78
8 84, 85, 86
9 91, 97, 97
Đuôi Lô tô
0 10, 70
1 01, 31, 91
2 52
3 03, 13, 43
4 84
5 05, 55, 85
6 36, 66, 76, 86
7 17, 67, 97, 97
8 18, 38, 68, 78
9 29, 39

10 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bánh dày
2. Nằm mơ thấy Bóng rổ
3. Nằm mơ thấy Bảo vật
4. Nằm mơ thấy Chuyển nhà
5. Nằm mơ thấy Cháy nhà
6. Nằm mơ thấy Chải chuốt
7. Nằm mơ thấy Con lợn
8. Nằm mơ thấy Gà con
9. Nằm mơ thấy Phụ hồ
10. Nằm mơ thấy Ỉa bậy chùi đít không sạch
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2022)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Số 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Chia sẻ