Xổ số miền bắc Thứ 3 hàng tuần

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 26-9-2023

Đặc biệt 45236
Giải nhất 33099
Giải nhì 92248 85832
Giải ba 19963 86594 04650
57903 51103 34001
Giải tư 9605 8174 8695 3932
Giải năm 1100 9835 6748
3452 5816 9380
Giải sáu 003 883 109
Giải bảy 34 77 84 81
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 01, 03, 03, 03, 05, 09
1 16
2
3 32, 32, 34, 35, 36
4 48, 48
5 50, 52
6 63
7 74, 77
8 80, 81, 83, 84
9 94, 95, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 50, 80
1 01, 81
2 32, 32, 52
3 03, 03, 03, 63, 83
4 34, 74, 84, 94
5 05, 35, 95
6 16, 36
7 77
8 48, 48
9 09, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 19-9-2023

Đặc biệt 50925
Giải nhất 75781
Giải nhì 95072 45895
Giải ba 41571 89042 12852
47456 00818 62562
Giải tư 8894 5615 3165 5278
Giải năm 1942 7055 3612
4780 5138 3630
Giải sáu 212 766 598
Giải bảy 41 28 85 40
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 12, 12, 15, 18
2 25, 28
3 30, 38
4 40, 41, 42, 42
5 52, 55, 56
6 62, 65, 66
7 71, 72, 78
8 80, 81, 85
9 94, 95, 98
Đuôi Lô tô
0 30, 40, 80
1 41, 71, 81
2 12, 12, 42, 42, 52, 62, 72
3
4 94
5 15, 25, 55, 65, 85, 95
6 56, 66
7
8 18, 28, 38, 78, 98
9

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 12-9-2023

Đặc biệt 73132
Giải nhất 07023
Giải nhì 20680 11439
Giải ba 90823 34894 66864
31763 56916 32737
Giải tư 7532 1372 5554 4557
Giải năm 9339 3954 0197
9470 3478 3924
Giải sáu 827 958 726
Giải bảy 03 31 52 10
Phóng to
Đầu Lô tô
0 03
1 10, 16
2 23, 23, 24, 26, 27
3 31, 32, 32, 37, 39, 39
4
5 52, 54, 54, 57, 58
6 63, 64
7 70, 72, 78
8 80
9 94, 97
Đuôi Lô tô
0 10, 70, 80
1 31
2 32, 32, 52, 72
3 03, 23, 23, 63
4 24, 54, 54, 64, 94
5
6 16, 26
7 27, 37, 57, 97
8 58, 78
9 39, 39

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 5-9-2023

Đặc biệt 06367
Giải nhất 75549
Giải nhì 37897 86396
Giải ba 21049 38393 71943
84506 00776 95951
Giải tư 0309 1286 8450 4114
Giải năm 9424 1746 2855
0197 4572 4922
Giải sáu 912 992 842
Giải bảy 72 44 38 96
Phóng to
Đầu Lô tô
0 06, 09
1 12, 14
2 22, 24
3 38
4 42, 43, 44, 46, 49, 49
5 50, 51, 55
6 67
7 72, 72, 76
8 86
9 92, 93, 96, 96, 97, 97
Đuôi Lô tô
0 50
1 51
2 12, 22, 42, 72, 72, 92
3 43, 93
4 14, 24, 44
5 55
6 06, 46, 76, 86, 96, 96
7 67, 97, 97
8 38
9 09, 49, 49

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 29-8-2023

Đặc biệt 49278
Giải nhất 26681
Giải nhì 25277 61276
Giải ba 25040 04826 77227
44526 16626 06494
Giải tư 1586 5687 6866 2962
Giải năm 6617 6686 1073
9124 8961 3505
Giải sáu 030 130 681
Giải bảy 22 72 21 71
Phóng to
Đầu Lô tô
0 05
1 17
2 21, 22, 24, 26, 26, 26, 27
3 30, 30
4 40
5
6 61, 62, 66
7 71, 72, 73, 76, 77, 78
8 81, 81, 86, 86, 87
9 94
Đuôi Lô tô
0 30, 30, 40
1 21, 61, 71, 81, 81
2 22, 62, 72
3 73
4 24, 94
5 05
6 26, 26, 26, 66, 76, 86, 86
7 17, 27, 77, 87
8 78
9

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 22-8-2023

Đặc biệt 60279
Giải nhất 20329
Giải nhì 94862 06840
Giải ba 88389 54337 16232
44313 50186 72731
Giải tư 7872 6997 8983 0988
Giải năm 7843 2573 6406
2361 3755 8515
Giải sáu 282 626 868
Giải bảy 55 32 99 15
Phóng to
Đầu Lô tô
0 06
1 13, 15, 15
2 26, 29
3 31, 32, 32, 37
4 40, 43
5 55, 55
6 61, 62, 68
7 72, 73, 79
8 82, 83, 86, 88, 89
9 97, 99
Đuôi Lô tô
0 40
1 31, 61
2 32, 32, 62, 72, 82
3 13, 43, 73, 83
4
5 15, 15, 55, 55
6 06, 26, 86
7 37, 97
8 68, 88
9 29, 79, 89, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 15-8-2023

Đặc biệt 41861
Giải nhất 12901
Giải nhì 82868 76177
Giải ba 02959 47602 10678
55317 38306 53035
Giải tư 9975 1708 4300 1454
Giải năm 1897 4504 4626
2745 4562 0388
Giải sáu 367 908 599
Giải bảy 90 56 45 22
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 01, 02, 04, 06, 08, 08
1 17
2 22, 26
3 35
4 45, 45
5 54, 56, 59
6 61, 62, 67, 68
7 75, 77, 78
8 88
9 90, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 90
1 01, 61
2 02, 22, 62
3
4 04, 54
5 35, 45, 45, 75
6 06, 26, 56
7 17, 67, 77, 97
8 08, 08, 68, 78, 88
9 59, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 8-8-2023

Đặc biệt 80766
Giải nhất 27080
Giải nhì 64096 60943
Giải ba 71174 97077 93957
19786 63087 56243
Giải tư 9054 7415 0167 2940
Giải năm 3214 9178 9878
6066 7076 5984
Giải sáu 325 947 371
Giải bảy 70 19 14 97
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1 14, 14, 15, 19
2 25
3
4 40, 43, 43, 47
5 54, 57
6 66, 66, 67
7 70, 71, 74, 76, 77, 78, 78
8 80, 84, 86, 87
9 96, 97
Đuôi Lô tô
0 40, 70, 80
1 71
2
3 43, 43
4 14, 14, 54, 74, 84
5 15, 25
6 66, 66, 76, 86, 96
7 47, 57, 67, 77, 87, 97
8 78, 78
9 19

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 1-8-2023

Đặc biệt 04430
Giải nhất 18971
Giải nhì 47120 00337
Giải ba 11167 95150 31425
22107 44661 79135
Giải tư 9009 8851 5221 3489
Giải năm 6446 9609 5128
7304 3140 7896
Giải sáu 731 874 836
Giải bảy 90 95 72 85
Phóng to
Đầu Lô tô
0 04, 07, 09, 09
1
2 20, 21, 25, 28
3 30, 31, 35, 36, 37
4 40, 46
5 50, 51
6 61, 67
7 71, 72, 74
8 85, 89
9 90, 95, 96
Đuôi Lô tô
0 20, 30, 40, 50, 90
1 21, 31, 51, 61, 71
2 72
3
4 04, 74
5 25, 35, 85, 95
6 36, 46, 96
7 07, 37, 67
8 28
9 09, 09, 89

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 25-7-2023

Đặc biệt 75659
Giải nhất 75566
Giải nhì 59023 67456
Giải ba 38964 55581 84603
12171 28352 65940
Giải tư 4360 4827 1343 7450
Giải năm 0218 6776 5159
9309 1260 1920
Giải sáu 483 269 720
Giải bảy 31 60 57 05
Phóng to
Đầu Lô tô
0 03, 05, 09
1 18
2 20, 20, 23, 27
3 31
4 40, 43
5 50, 52, 56, 57, 59, 59
6 60, 60, 60, 64, 66, 69
7 71, 76
8 81, 83
9
Đuôi Lô tô
0 20, 20, 40, 50, 60, 60, 60
1 31, 71, 81
2 52
3 03, 23, 43, 83
4 64
5 05
6 56, 66, 76
7 27, 57
8 18
9 09, 59, 59, 69

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 18-7-2023

Đặc biệt 20080
Giải nhất 11885
Giải nhì 53633 37876
Giải ba 66155 22059 50224
53978 69419 40654
Giải tư 4282 7771 9721 9021
Giải năm 2850 1856 3174
9927 3166 6207
Giải sáu 898 149 402
Giải bảy 49 40 87 30
Phóng to
Đầu Lô tô
0 02, 07
1 19
2 21, 21, 24, 27
3 30, 33
4 40, 49, 49
5 50, 54, 55, 56, 59
6 66
7 71, 74, 76, 78
8 80, 82, 85, 87
9 98
Đuôi Lô tô
0 30, 40, 50, 80
1 21, 21, 71
2 02, 82
3 33
4 24, 54, 74
5 55, 85
6 56, 66, 76
7 07, 27, 87
8 78, 98
9 19, 49, 49, 59

10 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bánh dày
2. Nằm mơ thấy Bóng rổ
3. Nằm mơ thấy Bảo vật
4. Nằm mơ thấy Chuyển nhà
5. Nằm mơ thấy Cháy nhà
6. Nằm mơ thấy Chải chuốt
7. Nằm mơ thấy Con lợn
8. Nằm mơ thấy Gà con
9. Nằm mơ thấy Phụ hồ
10. Nằm mơ thấy Ỉa bậy chùi đít không sạch
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2023)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Số 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Chia sẻ