Xổ số miền bắc Thứ 3 hàng tuần

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 28-6-2022

Đặc biệt 13149
Giải nhất 50944
Giải nhì 56408 12899
Giải ba 51240 26016 34018
37677 75677 71155
Giải tư 8612 4064 5037 2526
Giải năm 2699 1231 9403
2172 8141 3796
Giải sáu 163 640 049
Giải bảy 95 91 16 21
Phóng to
Đầu Lô tô
0 03, 08
1 12, 16, 16, 18
2 21, 26
3 31, 37
4 40, 40, 41, 44, 49, 49
5 55
6 63, 64
7 72, 77, 77
8
9 91, 95, 96, 99, 99
Đuôi Lô tô
0 40, 40
1 21, 31, 41, 91
2 12, 72
3 03, 63
4 44, 64
5 55, 95
6 16, 16, 26, 96
7 37, 77, 77
8 08, 18
9 49, 49, 99, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 21-6-2022

Đặc biệt 81571
Giải nhất 37576
Giải nhì 55878 19205
Giải ba 29243 70739 42034
44247 47378 17728
Giải tư 2161 9095 9921 5105
Giải năm 8400 0640 6451
4308 4306 4105
Giải sáu 004 972 310
Giải bảy 38 37 54 28
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 04, 05, 05, 05, 06, 08
1 10
2 21, 28, 28
3 34, 37, 38, 39
4 40, 43, 47
5 51, 54
6 61
7 71, 72, 76, 78, 78
8
9 95
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 40
1 21, 51, 61, 71
2 72
3 43
4 04, 34, 54
5 05, 05, 05, 95
6 06, 76
7 37, 47
8 08, 28, 28, 38, 78, 78
9 39

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 14-6-2022

Đặc biệt 52762
Giải nhất 47624
Giải nhì 42638 87278
Giải ba 62910 59571 64073
66129 38593 84244
Giải tư 6959 1357 5717 0740
Giải năm 0680 5940 0830
8208 8500 9839
Giải sáu 937 378 574
Giải bảy 95 92 61 53
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 08
1 10, 17
2 24, 29
3 30, 37, 38, 39
4 40, 40, 44
5 53, 57, 59
6 61, 62
7 71, 73, 74, 78, 78
8 80
9 92, 93, 95
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 30, 40, 40, 80
1 61, 71
2 62, 92
3 53, 73, 93
4 24, 44, 74
5 95
6
7 17, 37, 57
8 08, 38, 78, 78
9 29, 39, 59

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 7-6-2022

Đặc biệt 87525
Giải nhất 77223
Giải nhì 93290 74117
Giải ba 93159 63705 38570
33305 34112 44451
Giải tư 8100 7008 4260 4130
Giải năm 7241 8235 4384
5874 2658 6610
Giải sáu 495 363 799
Giải bảy 19 94 46 95
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 05, 05, 08
1 10, 12, 17, 19
2 23, 25
3 30, 35
4 41, 46
5 51, 58, 59
6 60, 63
7 70, 74
8 84
9 90, 94, 95, 95, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 30, 60, 70, 90
1 41, 51
2 12
3 23, 63
4 74, 84, 94
5 05, 05, 25, 35, 95, 95
6 46
7 17
8 08, 58
9 19, 59, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 31-5-2022

Đặc biệt 39725
Giải nhất 23112
Giải nhì 94003 94061
Giải ba 12526 60746 72450
16619 85382 33517
Giải tư 7627 5084 7836 3990
Giải năm 9992 2983 3134
5021 5244 1810
Giải sáu 259 636 493
Giải bảy 96 60 38 41
Phóng to
Đầu Lô tô
0 03
1 10, 12, 17, 19
2 21, 25, 26, 27
3 34, 36, 36, 38
4 41, 44, 46
5 50, 59
6 60, 61
7
8 82, 83, 84
9 90, 92, 93, 96
Đuôi Lô tô
0 10, 50, 60, 90
1 21, 41, 61
2 12, 82, 92
3 03, 83, 93
4 34, 44, 84
5 25
6 26, 36, 36, 46, 96
7 17, 27
8 38
9 19, 59

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 24-5-2022

Đặc biệt 97218
Giải nhất 58758
Giải nhì 87719 05801
Giải ba 31319 32255 69356
87026 37101 22493
Giải tư 2857 7477 7015 3584
Giải năm 2738 9768 6715
3837 0376 5285
Giải sáu 785 619 594
Giải bảy 30 87 41 49
Phóng to
Đầu Lô tô
0 01, 01
1 15, 15, 18, 19, 19, 19
2 26
3 30, 37, 38
4 41, 49
5 55, 56, 57, 58
6 68
7 76, 77
8 84, 85, 85, 87
9 93, 94
Đuôi Lô tô
0 30
1 01, 01, 41
2
3 93
4 84, 94
5 15, 15, 55, 85, 85
6 26, 56, 76
7 37, 57, 77, 87
8 18, 38, 58, 68
9 19, 19, 19, 49

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 17-5-2022

Đặc biệt 58553
Giải nhất 76496
Giải nhì 45698 57221
Giải ba 59976 69948 14446
44215 92866 39702
Giải tư 9732 0906 5734 5995
Giải năm 4858 5190 0611
2960 6460 9568
Giải sáu 849 632 541
Giải bảy 56 19 02 48
Phóng to
Đầu Lô tô
0 02, 02, 06
1 11, 15, 19
2 21
3 32, 32, 34
4 41, 46, 48, 48, 49
5 53, 56, 58
6 60, 60, 66, 68
7 76
8
9 90, 95, 96, 98
Đuôi Lô tô
0 60, 60, 90
1 11, 21, 41
2 02, 02, 32, 32
3 53
4 34
5 15, 95
6 06, 46, 56, 66, 76, 96
7
8 48, 48, 58, 68, 98
9 19, 49

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 10-5-2022

Đặc biệt 35106
Giải nhất 02963
Giải nhì 45272 06423
Giải ba 55588 98486 28204
41573 93196 25429
Giải tư 0203 0677 8066 1620
Giải năm 5404 4607 9171
8579 3205 0817
Giải sáu 848 860 909
Giải bảy 90 37 53 05
Phóng to
Đầu Lô tô
0 03, 04, 04, 05, 05, 06, 07, 09
1 17
2 20, 23, 29
3 37
4 48
5 53
6 60, 63, 66
7 71, 72, 73, 77, 79
8 86, 88
9 90, 96
Đuôi Lô tô
0 20, 60, 90
1 71
2 72
3 03, 23, 53, 63, 73
4 04, 04
5 05, 05
6 06, 66, 86, 96
7 07, 17, 37, 77
8 48, 88
9 09, 29, 79

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 3-5-2022

Đặc biệt 48243
Giải nhất 95479
Giải nhì 47271 94238
Giải ba 37334 69572 66415
39128 32644 13370
Giải tư 7191 3656 1839 2841
Giải năm 1380 1610 4457
6672 1409 9108
Giải sáu 721 928 384
Giải bảy 99 55 96 97
Phóng to
Đầu Lô tô
0 08, 09
1 10, 15
2 21, 28, 28
3 34, 38, 39
4 41, 43, 44
5 55, 56, 57
6
7 70, 71, 72, 72, 79
8 80, 84
9 91, 96, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 70, 80
1 21, 41, 71, 91
2 72, 72
3 43
4 34, 44, 84
5 15, 55
6 56, 96
7 57, 97
8 08, 28, 28, 38
9 09, 39, 79, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 26-4-2022

Đặc biệt 32047
Giải nhất 94835
Giải nhì 58258 21275
Giải ba 32494 91718 09414
51826 44036 62410
Giải tư 2340 3638 4306 2765
Giải năm 6952 7231 2113
1845 4876 8901
Giải sáu 454 700 631
Giải bảy 22 47 06 92
Phóng to
Đầu Lô tô
0 00, 01, 06, 06
1 10, 13, 14, 18
2 22, 26
3 31, 31, 35, 36, 38
4 40, 45, 47, 47
5 52, 54, 58
6 65
7 75, 76
8
9 92, 94
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 40
1 01, 31, 31
2 22, 52, 92
3 13
4 14, 54, 94
5 35, 45, 65, 75
6 06, 06, 26, 36, 76
7 47, 47
8 18, 38, 58
9

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 19-4-2022

Đặc biệt 78864
Giải nhất 86443
Giải nhì 93975 72072
Giải ba 54182 55741 07454
04111 65077 88281
Giải tư 3469 9220 4336 3358
Giải năm 1747 4438 6667
3213 4861 3688
Giải sáu 046 207 704
Giải bảy 23 50 71 28
Phóng to
Đầu Lô tô
0 04, 07
1 11, 13
2 20, 23, 28
3 36, 38
4 41, 43, 46, 47
5 50, 54, 58
6 61, 64, 67, 69
7 71, 72, 75, 77
8 81, 82, 88
9
Đuôi Lô tô
0 20, 50
1 11, 41, 61, 71, 81
2 72, 82
3 13, 23, 43
4 04, 54, 64
5 75
6 36, 46
7 07, 47, 67, 77
8 28, 38, 58, 88
9 69

10 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bánh dày
2. Nằm mơ thấy Bóng rổ
3. Nằm mơ thấy Bảo vật
4. Nằm mơ thấy Chuyển nhà
5. Nằm mơ thấy Cháy nhà
6. Nằm mơ thấy Chải chuốt
7. Nằm mơ thấy Con lợn
8. Nằm mơ thấy Gà con
9. Nằm mơ thấy Phụ hồ
10. Nằm mơ thấy Ỉa bậy chùi đít không sạch
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2022)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Số 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Chia sẻ