Kết quả xổ số miền trung Thứ 4 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 22-5-2024

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
83
01
G7
915
657
G6
1727
0175
6116
3916
7719
9904
G5
1200
3815
G4
55041
28061
38773
88590
45362
78072
36625
36423
29143
84044
27784
45861
20252
99028
G3
14445
41871
14607
73089
G2
22970
30175
G1
84593
38925
ĐB
864720
890557
Phóng to
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 , 0 , 1, 7
1 5 5, 6, 9
2 0, 5, 7 3, 5, 8
3
4 1, 5 3, 4
5 2, 7, 7
6 1, 2 1
7 0, 1, 2, 3, 5 5
8 3 4, 9
9 0, 3

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 15-5-2024

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
20
00
G7
286
682
G6
9029
2752
6653
5479
5582
9976
G5
3666
3127
G4
61936
97667
86427
50922
31968
47057
56226
15214
15989
09343
44446
81217
36222
08386
G3
51202
34118
92375
59315
G2
97831
14039
G1
99354
08006
ĐB
421752
861225
Phóng to
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 , 2 , 0, 6
1 8 4, 5, 7
2 0, 2, 6, 7, 9 2, 5, 7
3 1, 6 9
4 3, 6
5 2, 2, 4, 7
6 6, 7, 8
7 5, 9
8 6 2, 2, 6, 9
9

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 8-5-2024

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
93
23
G7
285
803
G6
6020
0669
5199
7080
8393
4653
G5
1962
3755
G4
97373
68771
02651
93634
09607
03432
44498
84856
29929
45998
44405
39904
31729
76944
G3
76421
27496
02666
16854
G2
25831
96078
G1
93640
85209
ĐB
762242
136971
Phóng to
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 , 7 , 3, 4, 5, 9
1
2 0, 1 3, 9, 9
3 1, 2, 4
4 0, 2 4
5 1 4, 5, 6
6 2, 9 6
7 1, 3 1, 8
8 5 0
9 3, 6, 8 3, 8

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 1-5-2024

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
88
02
G7
853
823
G6
9313
2220
8483
0615
5539
6274
G5
0699
6972
G4
07848
54004
78207
68767
88881
38691
40057
20644
99177
77616
98745
53372
24576
70708
G3
91756
09287
76313
74509
G2
66704
93371
G1
02495
41026
ĐB
330440
846835
Phóng to
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 , 4, 4, 7 , 2, 8, 9
1 3 3, 5, 6
2 0 3, 6
3 5, 9
4 0, 8 4, 5
5 3, 6, 7
6 7
7 1, 2, 2, 6, 7
8 1, 7, 8
9 1, 5, 9

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 24-4-2024

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
41
05
G7
579
463
G6
2594
7417
2109
8059
1121
8406
G5
1879
0263
G4
02797
16335
30930
02929
45178
92885
93932
24797
69979
61652
52893
92653
03905
88137
G3
04715
59009
31764
93711
G2
32354
49955
G1
24808
37738
ĐB
080393
862862
Phóng to
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 , 8, 9 , 5, 5
1 5, 7 1
2 9 1
3 0, 2, 5 7, 8
4 1
5 4 2, 3, 5, 9
6 2, 3, 3, 4
7 8, 9, 9 9
8 5
9 3, 4, 7 3, 7

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 17-4-2024

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
66
31
G7
406
648
G6
5997
8213
9185
5307
9172
8611
G5
5179
3689
G4
47523
72708
28663
95045
15417
46864
74856
70544
94700
31933
70592
94300
59075
22990
G3
16638
42395
76608
22388
G2
27034
67973
G1
72724
08403
ĐB
263224
328534
Phóng to
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 , 6, 8 , 0, 0, 3, 7, 8
1 3, 7
2 3, 4, 4
3 4, 8 1, 3, 4
4 5 4, 8
5 6
6 3, 4, 6
7 9 2, 3, 5
8 8, 9
9 5, 7 0, 2

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 10-4-2024

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
22
22
G7
172
427
G6
5740
6001
5428
6143
9713
8380
G5
8249
2222
G4
86911
92784
88328
24365
87891
12135
14372
02513
42784
54849
92229
68425
17801
30652
G3
01223
46530
61385
14283
G2
78452
24687
G1
98251
90794
ĐB
035606
182714
Phóng to
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 , 1, 6 , 1
1 1 3, 3, 4
2 2, 3, 8 2, 2, 5, 7, 9
3 0, 5
4 0, 9 3, 9
5 1, 2 2
6 5
7 2, 2
8 4 3, 4, 5, 7
9 1 4

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 3-4-2024

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
50
70
G7
775
859
G6
8676
7880
4647
3938
9581
0706
G5
0276
7909
G4
18610
16961
04478
58093
06698
02484
86146
95154
70845
25808
95598
38980
94648
75675
G3
62304
46859
92325
16228
G2
55709
55150
G1
63304
01791
ĐB
736465
376716
Phóng to
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 , 4, 4, 9 , 8, 9
1 0 6
2 5, 8
3 8
4 6 5, 8
5 0, 9 0, 4, 9
6 1, 5
7 5, 6, 6, 8 0, 5
8 0, 4 0, 1
9 3, 8 1, 8

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 27-3-2024

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
92
83
G7
400
303
G6
2348
6200
6299
5771
8601
5321
G5
8923
0061
G4
82677
06255
03899
28051
02759
38749
04772
66352
60727
37744
56052
10983
76759
98122
G3
60110
21638
21080
36638
G2
70216
93241
G1
21522
72422
ĐB
954722
250326
Phóng to
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 , 0, 0 , 1, 3
1 0, 6
2 2, 2, 3 2, 2, 6, 7
3 8 8
4 8, 9 1, 4
5 1, 5, 9 2, 2, 9
6 1
7 2, 7 1
8 0, 3, 3
9 2, 9

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 20-3-2024

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
48
50
G7
672
725
G6
3275
8010
7406
8998
4155
9621
G5
1071
1245
G4
31683
11887
95453
90022
09319
39088
60352
88697
57438
88870
07298
01891
31377
16046
G3
74455
05907
03045
94840
G2
06241
39028
G1
72370
40267
ĐB
295827
938059
Phóng to
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 , 7
1 0, 9
2 2, 7 5, 8
3 8
4 1, 8 0, 5, 5, 6
5 2, 3, 5 0, 5, 9
6 7
7 0, 1, 2, 5 0, 7
8 3, 7, 8
9 1, 7, 8, 8

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 13-3-2024

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
74
84
G7
801
943
G6
3916
7664
9542
4437
4251
3990
G5
7248
9186
G4
38143
84891
40408
93818
66208
92895
08796
26290
94003
68257
64991
40743
95111
48825
G3
08010
67605
85841
59590
G2
97102
89055
G1
70480
14365
ĐB
726763
508499
Phóng to
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 , 1, 2, 5, 8, 8 , 3
1 0, 6, 8 1
2 5
3 7
4 3, 8 1, 3, 3
5 1, 5, 7
6 3, 4 5
7 4
8 0 4, 6
9 1, 5, 6 0, 0, 1, 9

10 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bánh dày
2. Nằm mơ thấy Bóng rổ
3. Nằm mơ thấy Bảo vật
4. Nằm mơ thấy Chuyển nhà
5. Nằm mơ thấy Cháy nhà
6. Nằm mơ thấy Chải chuốt
7. Nằm mơ thấy Con lợn
8. Nằm mơ thấy Gà con
9. Nằm mơ thấy Phụ hồ
10. Nằm mơ thấy Ỉa bậy chùi đít không sạch
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Trung (Cập nhật mới nhất năm 2024)

Xổ số Miền Trung (XSMT, XSMTRUNG) được mở thưởng vào lúc 17h10' tất cả các ngày trong tuần (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Tại công ty xổ số kiến thiết của tỉnh miền Trung.

Lịch quay số mở thưởng XSMT:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Phú Yên, Thừa Thiên Huế
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Đắc Lắc, Quảng Nam
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Đà Nẵng, Khánh Hòa
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Gia Lai, Ninh Thuận
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Đắc Nông, Quảng Ngãi, Đà Nẵng
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Kon Tum, Khánh Hòa
Chia sẻ